L4 w ciąży: ile płatne i jak je liczyć?

Ciąża jest z jednej strony bardzo pięknym okresem i często bardzo oczekiwanym zarówno przez niektóre kobiety, jak i ich partnerów. Jednak z drugiej strony jest też czasem trudnym, w którym wyjątkowo należy o siebie dbać. W trakcie długich 9 miesięcy stan zdrowia ciężarnej może się pogorszyć – a kobieta może z tego powodu otrzymać zwolnienie L4. W ciąży wiele pań martwi się jak będzie wyglądać kwestia ich wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego. Oto najważniejsze informacje o L4 w ciąży!

L4 w ciąży: co warto wiedzieć o zwolnieniu ciążowym?

L4 w ciąży to zwolnienie lekarskie, a zatem urzędowe zaświadczenie wystawione przez lekarza potwierdzające, że dana osoba w danym okresie czasu nie jest zdolna do wykonywania swojej pracy. Powodem może być albo choroba osoby, na którą wystawiono zwolnienie albo też członka rodziny, którym dana osoba musi się zająć. W tej chwili nazwa “L4” funkcjonuje już tylko jako pewna ciekawostka. Dawniej bowiem w trakcie choroby lekarz wypisywał właśnie formularz L4.

L4 w ciąży – ile płatne?

Ogólnie rzecz biorąc będąc na zwolnieniu w trakcie trwania choroby otrzymujemy 80% swojego zwykłego wynagrodzenia. Zasada ta posiada jednak pewne wyjątki, a jednym z nich jest właśnie okres ciąży. Bez względu na to czy przyczyną wypisania zwolnienia jest ciąża sama w sobie, czy też jakieś inne kwestie zdrowotne, ciężarna ma prawo do wynagrodzenia o wartości 100%. Zwolnienie ciążowe jest więc rodzajem zwolnienia lekarskiego, które przysługuje kobiecie będącej w ciąży – i które posiada swoiste zasady.

Ciąża a L4

Otrzymanie zwolnienia lekarskiego w ciąży oznacza, że kobieta jest ubezpieczona i ma do otrzymania owego zwolnienia prawo. Jeśli pracuje, a stan jej zdrowia nie pozwala na dalsze wykonywanie tej pracy, lekarz wypisuje zwolnienie lekarskie, które gwarantuje jej odpowiednie wynagrodzenie.

L4 ciążowe daje prawo do otrzymania wynagrodzenia w wysokości 100%, przy czym ciężarna ma do niego prawo przez 270 dni. Jak łatwo policzyć, przyszła mama może zatem być na zwolnieniu lekarskim przez cały czas trwania ciąży i przez te 9 miesięcy otrzymywać pensję w całości. Za l4 ciążowe przez pierwsze 33 dni płacić będzie pracodawca kobiety. Później zaś będzie ona miała prawo skorzystać z zasiłku chorobowego, wypłacanego przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych).

Zobacz też: Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Wiele osób myli wynagrodzenie chorobowe z zasiłkiem chorobowym, tymczasem mimo wielu podobieństw są to dwie oddzielne kwestie. Jest to ważne także przy L4 ciążowym, ponieważ wynagrodzenie chorobowe to zapłata, którą kobieta otrzymuje od pracodawcy, a zasiłek chorobowy jest już opłacany przez ZUS. Przez pierwsze 33 dni płaci ciężarnej właśnie pracodawca – później obowiązek ten spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Istnieją jednak pewne wyjątki! Jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników i zgłasza ich do ubezpieczenia, to on będzie musiał płacić kobiecie, jeśli otrzyma ona l4 w ciąży. Oczywiście, wykluczone jest pobieranie jednocześnie zasiłku chorobowego z ZUS-u i wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy.

Jak liczyć wynagrodzenie podczas L4 w ciąży?

Jeśli chodzi o wynagrodzenie przysługujące kobiecie w trakcie trwania zwolnienia ciążowego, nie może ono być niższe niż jej normalne wynagrodzenie. Jeśli kobieta musi udać się na zwolnienie na kilka miesięcy, albo przynajmniej miesiąc, obliczenie wszystkiego nie jest szczególnie trudne. Jednak zwolnienia przecież mogą trwać na przykład kilkadziesiąt lub kilkanaście dni – wszystko uzależnione jest od indywidualnego przypadku. Wystarczy, żeby do końca ciąży pozostało na przykład niej więcej 98 dni, żeby już pojawił się problem – jak to wszystko rozliczyć?

W tym wypadku trzeba posłużyć się odpowiednim wzorem i poznać zasady obowiązujące w polskim prawie, jakimi kierują się urzędy. Wówczas nie będzie się miało wrażenia, że ktoś coś źle wyliczył, dał za mało, albo za dużo (chociaż ta druga opcja z pewnością wszystkich ucieszy!). Przede wszystkim zwolnienie lekarskie w ciąży jest wyższe niż w innym przypadku. Wszystko rozlicza się bowiem biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie za ostatnie 12 miesięcy, a to oznacza, że wliczane są do podstawy także wszelkie premie czy nadgodziny. Jeśli w ciągu 12 miesięcy przed otrzymaniem ciążowego l4 było sporo takich dodatków, one także się wliczają. Jeśli ciężarna otrzymała zwolnienie na niecały miesiąc, warto dodać, że podstawę zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Problem pojawia się, jeśli u danego pracodawcy jest się mniej niż rok. Wówczas nie można brać pod uwagę wynagrodzenia uzyskiwanego u poprzedniego pracodawcy, jeśli nawet gdzieś się wcześniej pracowało. Niestety, w takim wypadku liczy się tylko okres, który już u danego pracodawcy został przepracowany. Jednakże plus jest taki, że zasiłek chorobowy wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Zwolnienie ciążowe na życzenie?

L4 ciążowe bywało wypisywane również wtedy, gdy nie było takiej potrzeby. Zwykle kobiety chcą pracować najdłużej jak się da, ponieważ ich praca jest ich wielką pasją, albo po prostu obawiają się ewentualnej utraty pracy, bo przecież czeka je jeszcze urlop macierzyński. Są jednak i takie kobiety, które na zwolnieniu lekarskim chciałyby wypocząć przed narodzinami dziecka, wiedząc z jak wielkimi wyzwaniami będzie się to wiązało.

A może wcześniejszy urlop macierzyński?

W polskim prawie przewidziano rozwiązanie, które pozwoli przyszłej mamie na złapanie oddechu i odpoczynek przed zbliżającym się porodem. Jeśli ciężarna raczej dobrze się czuje, a lekarz nie widzi przeciwwskazań by chodziła nadal do pracy, może ona wystąpić o wcześniejszy urlop macierzyński. Co prawda podobny urlop raczej liczony jest od dnia porodu, jednak można nieco skrócić go po porodzie, na rzecz odpoczynku przed nim. Potrzebne jest do tego zaświadczenie lekarskie, z wyraźną datą przewidywanego porodu. Jeśli pracownica wystąpi z podobnym wnioskiem, pracodawca może udzielić jej zgody na przejście na urlop macierzyński wcześniej – nie może on jednak trwać dłużej niż 6 tygodni przed planowaną datą porodu. Jest to dobre rozwiązanie dla tych kobiet, które chcą już nieco odpocząć, a nie ma podstaw do wypisania L4 w ciąży.

Kontrole ZUS podczas L4 w ciąży

Warto wiedzieć, że ZUS przeprowadza stosowne kontrole, żeby sprawdzić czy pacjentka wykonuje wszystkie zalecenia lekarza, uwzględnione w zwolnieniu lekarskim. Jeśli l4 w ciąży nie zawiera nakazu leżenia, może ona oczywiście wychodzić, robić zakupy, a nawet pojechać do rodziny do innego miasta, czy też na wakacje. Przyszłej mamie nie wolno jednak podejmować na przykład żadnej dorywczej pracy, bo może utracić prawo do zasiłku. Jest to zresztą oczywiste, ponieważ niezdolność do wykonywania pracy oznacza, że naprawdę nie jest się w stanie jej wykonywać.

Kolejna kwestia to konieczność zgłoszenia zmiany miejsca pobytu z podaniem czasu, kiedy ciężarnej nie będzie w domu. Na przykład jeśli dla podreperowania zdrowia wyjedzie nad morze, nikt jej tego nie zabrania – tym bardziej, jeśli sam lekarz dał taką wskazówkę. Jednak lepiej żeby ZUS o tym wiedział – inaczej może powstać problem.

Ciąża a L4 – wszelkie formalności

Pozostaje jeszcze kwestia licznych formalności, którymi trzeba będzie się zająć, a które związane są z otrzymaniem zwolnienia ciążowego. Co trzeba zrobić, gdy otrzyma się l4 w ciąży? Gdzie się udać? Kogo poinformować? Wiele rodzin ma z tym kłopot! Warto zaznaczyć, że w tej chwili wszystko powinno się odbywać automatycznie, a L4 powinno trafić od lekarza bezpośrednio do pracodawcy. Wszystko dzięki zmianom w przepisach i wprowadzeniu zwolnień elektronicznych. Takie e-zwolnienia to odpowiedź na miarę zmieniających się czasów – skoro nawet lekarza można zamówić online, to tym bardziej chora osoba nie powinna jeszcze fatygować się do pracodawcy specjalnie by doręczyć dokument.

Inna sprawa, jeśli pracodawca nie posiada odpowiedniego profilu informacyjnego w internecie albo też jeśli ciężarna prowadzi działalność gospodarczą i to ZUS będzie wypłacał zasiłek. W takim wypadku należy osobiście lub listownie dostarczyć wydruk zaświadczenia lekarskiego albo też zaświadczenie lekarskie odpowiednio do pracodawcy lub do ZUS. Samo L4 w ciąży nie wystarczy – w momencie otrzymania zwolnienia ciążowego należy też skutecznie poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w danym terminie w pracy.

L4 w ciąży – podsumowanie

Zbierając wszystkie najważniejsze informacje: kobieta w ciąży może otrzymać zwolnienie ciążowe, które będzie trwało nawet 270 dni. Przez całe L4 w ciąży wypłacana jest jej pełna pensja, przy czym dokładną kwotę wylicza się na podstawie średniej za ostatnie 12 miesięcy pracy. Do tej podstawy wliczane są również: premie (miesięczne, kwartalne oraz uznaniowe) wynagrodzenie wypłacane w okresie przebywania na urlopie wynagrodzenie wypłacane za nadgodziny spędzone przy pracy wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych. Dzięki temu ciężarna jest w stanie otrzymać więcej niż otrzymałaby na zwykłym zwolnieniu lekarskim, gdyby nie była w ciąży. Przez pierwsze 33 dni zwolnienia płaci jej pracodawca, a później powinność tą zwykle przejmuje ZUS.

Zobacz też: Ciąża a praca

[Zdjęcie główne: elements.envato.com]

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo