Rodzina 500 plus w 2019 roku +[POBIERZ WNIOSEK]

Chyba o żadnym z rządowych programów skierowanych do rodzin nie było tak głośno jak o Rodzinie 500 plus. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie? Czy 500 plus wlicza się do naszych dochodów i wpływa na prawo do pobierania innych zasiłków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

 • Z programu 500+ mogą skorzystać rodzice i opiekunowie co najmniej dwojga dzieci.
 • Według zapowiedzi rządu od 1 lipca program 500+ zostanie rozszerzony również na pierwsze dziecko w rodzinie.
 • Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku, a wniosek należy złożyć przez internet, wysyłając go pocztą lub osobiście w urzędzie.
 • Wniosek o wypłatę 500 Plus trzeba składać co roku.
 • 500 zł na dziecko nie jest opodatkowane i nie wlicza się do dochodów

Rodzina 500+ – Jak skorzystać z programu po zmianach?

Powszechnie wiadomo, że z Programu 500 plus mogą skorzystać rodzice i opiekunowie co najmniej dwojga dzieci – na drugie i każde kolejne dziecko co miesiąc otrzymają 500 zł, niezależnie od osiąganych dochodów. Programem objęte są jednak również rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł lub 1200 zł netto (jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko). W takim przypadku rodzice dostają świadczenie 500 Plus także na pierwsze dziecko.

Jak długo otrzymuje się świadczenie? Aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Sprawdź też:

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o 500 plus w 2019 roku?

Wniosek należy składać co roku, przez internet lub we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy. Okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku, ale o dołączenie do programu można ubiegać się w dowolnym momencie. Im szybciej złożymy dokumenty, tym lepiej dla nas – świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, kiedy wniosek wpłynie do urzędu.

Rodziny, które chcą otrzymywać 500 zł na pierwsze dziecko, powinny załączyć do wniosku także oświadczenie o osiąganych dochodach. Oprócz zarobków członków rodziny, zaliczają się do nich też otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne. Na wysokość dochodów nie wpływają świadczenia rodzinne (wyjątkiem jest świadczenie rodzicielskie) oraz świadczenia pielęgnacyjne. Obliczając dochód na osobę w rodzinie, bierze się również pod uwagę dzieci do 25 roku życia, jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców.
Do wniosku o przyznanie 500 plus nie dołącza się aktu urodzenia dziecka.

Kiedy składamy wniosek o 500 plus w 2019

Nowe wnioski o 500 Plus w 2019 roku można składać od 1 lipca online za pośrednictwem portalu Emp@tia lub poprzez serwis transakcyjny jednego z kilku banków. Wnioski w wersji papierowej będzie można złożyć w urzędzie miesiąc później, tj. od 1 sierpnia 2019 roku.

Pobierz aktualny w 2019 roku wniosek o 500 plus

Poniżej możesz bezpłatnie pobrać wniosek o 500+. Został przygotowany w wygodnym do edycji formacie docx. Do wyboru załączamy także wniosek w formie PDF do druku.

POBIERZ: Wniosek o 500 plus w formacie DOCX >>
POBIERZ: Wniosek o 500 plus w formacie PDF >>

500 plus a inne zasiłki w 2019 roku

Świadczenie 500 plus nie jest opodatkowane i nie wlicza się do dochodów, w związku z czym nie tylko rodzice nie muszą odprowadzać od niego składek i podatków, lecz także nie wpływa ono na prawa rodziny do innych zasiłków, m.in. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego.
Ze świadczenia nie mogą skorzystać rodziny, które pobierają zasiłek o podobnym charakterze w innym z krajów Unii Europejskiej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/rodzina-500-plus-w-ue/).

Sprawdź: Czy dostaniesz pomoc z programu Mama Plus?

Wiemy już kiedy składamy wniosek o 500 plus w 2019 roku i jak go wypełnić.

Dodaj komentarz

1 komentarzy: Rodzina 500 plus w 2019 roku +[POBIERZ WNIOSEK]

 1. wniosek 500+

  Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
  Logo