Orzeczenia o niepełnosprawności tracą ważność. Prezydent podpisał ustawę! Nie daj się zaskoczyć

Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które miały automatyczne przedłużenie w trakcie pandemii. Niektóre z tych orzeczeń stracą ważność pod koniec tego roku, a inne dopiero w 2024 roku. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w tzw. ustawie covidowej, dotyczącej ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Według nowych przepisów, świadczenia z pomocy społecznej będą przyznane na taki sam okres, jak okres ważności orzeczenia.

Kluczowe daty dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r., która wprowadza nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy dotyczące dat ważności orzeczeń wejdą w życie 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Sprawdź: 500 plus na dziecko niepełnosprawne 2023. Komu przysługuje i jak się o nie ubiegać? Nie wszyscy otrzymają tę samą kwotę

Zgodnie z ustawą, orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności miałby upłynąć:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowają ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedza wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Warto jednak pamiętać, że wszystkie orzeczenia będą ważne jedynie do momentu wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Ważność Orzeczeń o Niepełnosprawności w Czasie Pandemii

W związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w Polsce od 16 maja 2022 r., ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku, została przedłużona. Dotyczy to orzeczeń, które uzyskały ważność na podstawie specjalnych przepisów wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Oznacza to, że jeżeli twoje orzeczenie o niepełnosprawności straciłoby ważność w tym okresie, to wciąż jest ono aktualne i ważne.

Sprawdź: Rodzice mogą oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych na prądzie. To już ostatnie chwile na złożenie wniosku, nie zwlekaj!

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, orzeczenia miały stracić ważność po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, jednak z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią, ustawodawca postanowił przedłużyć ich ważność. Oznacza to, że orzeczenia te zachowują swoją moc przez dodatkowe 60 dni po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Ważność Kart Parkingowych

Podobne zasady dotyczą również kart parkingowych dla osób indywidualnych.

Ważność kart parkingowych dla osób indywidualnych jest uzależniona od ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Oznacza to, że karta parkingowa zachowuje ważność przez ten sam okres, co orzeczenie o niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że żadna karta parkingowa nie będzie ważna dłużej niż do momentu wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o karty parkingowe dla placówek, których ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy covidowej, to takie karty zachowują ważność do 31 marca 2024 r. Należy jednak zaznaczyć, że wszelkie zmiany dotyczące ważności kart parkingowych będą się odbywać zgodnie z terminami i przepisami ustalonymi dla orzeczeń o niepełnosprawności.

Ważne jest, aby pamiętać o ważności swojej karty parkingowej i regularnie sprawdzać jej termin ważności. Jeżeli karta straci ważność, należy zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu uzyskania nowej karty na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenia z Pomocy Społecznej i Inne Powiązane Zmiany

Świadczenia z pomocy społecznej, które są przyznawane osobom niepełnosprawnym, będą przyznane na identyczny okres, co ważność orzeczenia o niepełnosprawności. Oznacza to, że okres przyznania świadczeń z pomocy społecznej będzie zależny od terminu ważności orzeczenia.

Podobne zasady będą obowiązywać w przypadku uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń i dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej.

Sprawdź: Zasiłek wychowawczy to specjalnych dodatek dla rodziców. Aby go otrzymać, trzeba spełniać te warunki

Wszystkie powyższe zmiany dotyczące ważności orzeczeń, kart parkingowych i świadczeń z pomocy społecznej wejdą w życie 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zmiany te mają na celu zapewnienie ciągłości wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w czasie trudnej sytuacji związanej z pandemią. Wszystko to jest częścią szerszego wysiłku na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych i zapewnienia, że mają one dostęp do niezbędnych usług i wsparcia.

Świadkowie

Rola świadków na weselu

Z racji tego, że już za dwa tygodnie będę świadkową na weselu siostry, postanowiłam przyjrzeć się tej roli i jej obowiązkom troszeczkę bliżej, a tym, co się nauczyłam, chętnie podzielę...

Czytaj dalej →
Sukienki na wesele dla świadkowej

Sukienka dla świadkowej

Wybór sukienki dla świadkowej jest sporym wyzwaniem. Zwraca ona na siebie uwagę prawie tak samo jak Panna Młoda. Sukienka musi być więc elegancka i nietuzinkowa. Sukienka dla świadkowej Zostałaś poproszona...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general