Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania 2021? Rodzice mogą być zaskoczeni

Od kiedy podczas zeszłotygodniowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział tymczasowe zawieszenie nauki stacjonarnej od 20 grudnia, czekano na oficjalne rozporządzenie regulujące tę kwestię. Dopiero wraz z opublikowaniem odpowiednich zapisów w Dzienniku Ustaw rozwiązanie zyskuje moc prawną. Czy rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania 2021 zostało już formalnie ogłoszone? Co konkretnie zawiera? Niektóre punkty mogą zaskoczyć rodziców.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej od 20 grudnia zostało 13 grudnia podpisane przez ministra edukacji, a dzień później opublikowano je w Dzienniku Ustaw.
  • Nauka zdalna obejmuje wyłącznie szkoły podstawowe i średnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, żłobki, kluby dziecięce oraz m.in. ośrodki socjoterapii, wychowawcze i rewalidacyjno-wychowawcze pracują bez zmian.
  • Rodzice uczniów klas I-III mogą wnioskować do dyrektora placówki o zapewnienie dzieciom opieki świetlicowej w czasie zajęć, jeśli nie mogą nimi opiekować ze względu na pracę lub inne obowiązki.
  • W formie stacjonarnej nadal mogą odbywać się zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych.
  • O trybie nauki w szkołach specjalnych będzie decydował dyrektor, biorąc pod uwagę wolę rodziców i uczniów.

Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania 2021

Podczas konferencji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia 7 grudnia ogłoszono szereg nowych restrykcji w ramach walki z pandemią. Jednym z przyjętych rozwiązań jest nauczanie zdalne od 20 grudnia do 9 stycznia we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Decyzja wywołała spore poruszenie i zaskoczenie wśród rodziców i uczniów, ponieważ z wcześniejszych deklaracji rządu wynikało, że takie plany nie są obecnie brane pod uwagę.

Od momentu ogłoszenia najnowszych wytycznych, wszyscy czekali na ich potwierdzenie w formie oficjalnego rozporządzenia. Dopiero opublikowanie tego dokumentu w Dzienniku Ustaw nadaje mu moc prawną. Procedury zostały dopełnione na początku tygodnia – w poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek stosowne rozporządzenie w sprawie nauki zdalnej od 20 grudnia 2021, a 14 grudnia, zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.gov.pl

Warto dodać, że rozporządzenie obejmuje wyłącznie szkoły podstawowe i średnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, żłobki, kluby dziecięce oraz “młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze pracują bez zmian”.

W formie stacjonarnej będą nadal prowadzone także zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Sprawdź: Wystawianie ocen 2021. Do kiedy trwa 1 semestr 2021? Część uczniów musi się śpieszyć

Rozporządzenie ministra edukacji

Szczegółowe przepisy zawarte w rozporządzeniu wprowadzają pewne wyjątki w określonych sytuacjach. W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o pozostaniu przy trybie stacjonarny, pod warunkiem uzyskania zgody rodziców oraz zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Bez zmian, czyli nadal w trybie stacjonarnym, będą mogły odbywać się zajęcia praktyczne, ze względu na to, że zbliżają się terminy egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:

– będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,

– praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. gov.pl

Uczniowie mieszkający na co dzień w internatach lub bursach będą mogli nadal z nich korzystać, jeśli z różnych powodów nie mają możliwości powrotu do domu.

Zobacz: Startują szczepienia dzieci od 5 do 11 lat! Jak zarejestrować dziecko?

Nauczanie zdalne w klasach 1-3 rozporządzenie

Rozporządzenie zawiera także bardzo dobrą wiadomość dla rodziców młodszych dzieci. Okazuje się, że zgodnie z przepisami dyrektor placówki powinien zapewnić opiekę świetlicową dzieciom z klas I-III, którymi rodzice nie mogą się w tym czasie opiekować ze względu na pracę lub inne obowiązki. Zorganizowanie takiego rozwiązania ma się odbywać na wniosek rodziców, a uczniowie powinni mieć w tym czasie możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych.

Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.gov.pl

Sprawdź też: Nauczanie zdalne od 20 grudnia – chaos w szkołach! “Najbliższy tydzień bardzo trudny dla uczniów”
Sprawdź też: Protest nauczycieli przeciwko “lex Czarnek”. “Nie zgadzamy się na ograniczenia wolności”. Czym grozi nowa ustawa?
Sprawdź też: Dziecko na kwarantannie, co z rodzicami 2021? Tak wyglądają dostępne opcje.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo