Ulga dla rodzin 4+. Wielodzietni sporo zyskają na nowych przepisach!

Polski Ład wprowadził sporo istotnych zmian w systemie gospodarczym i podatkowym. Chociaż nie wszyscy są zadowoleni z nowych przepisów, to są również grupy, które skorzystają na zmienionym prawie. Oprócz nowych dodatków dla rodzin, rząd przygotował także lepsze preferencje podatkowe dla wielodzietnych. Według szacunków rodzice wychowujący co najmniej czwórkę dzieci zyskają nawet kilka tysięcy rocznie. Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+? Na jakiej podstawie można ją odliczyć?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Ulga dla rodzin 4+ to zerowy PIT dla rodziców, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci.
 • Aby z niej skorzystać przychody rodziców nie mogą przekroczyć konkretnych limitów. Limity te uzależnione są od tego, na jakich zasadach podatnik się rozlicza.
 • Ulga będzie przysługiwała za cały rok nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia.

Ulga dla rodzin 4+

Wielka reforma gospodarcza PiS – znana jako Polski Ład – przyniosła prawdziwą rewolucję, a przy okazji wywołała także mnóstwo kontrowersji. Niejasne. niedopracowane i niezbyt korzystne przepisy sprawiają, że wiele grup otrzymało niższe pensje, a kolejne z pewnością jeszcze stracą w przeciągu całego roku. Nowe zasady weszły bowiem w życie dopiero 1 stycznia 2022, a więc ich konsekwencje odczujemy w pełni dopiero przy składaniu przyszłorocznych zeznań podatkowych.

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy stracą na Polskim Ładzie. Rząd po raz kolejny postanowił wesprzeć szczególnie rodziny z dziećmi i oprócz wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego wprowadził także nową ulgę – dla rodzin wychowujących co najmniej 4 dzieci. W praktyce oznacza to, że rodzina 2+4 może liczyć na tzw. zerowy PIT, a więc nie odliczać podatku dochodowego od przychodów. Nowe rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyć wszystkich, aby z niego skorzystać trzeba będzie spełnić kilka warunków.

Sprawdź: Karta Dużej Rodziny – komu przysługuje i jak złożyć wniosek 2022?

Zerowy PIT dla rodziny 4 plus – komu przysługuje?

Z ulgi dla rodzin 4+ mogą skorzystać nie tylko rodzice pozostający w związku małżeńskim, ale także opiekunowie prawni i osoby wychowujące dzieci samotnie. Co ważne, ulgę można zastosować w przypadku czwórki pod warunkiem że:

 • są niepełnoletnie,
 • są pełnoletnie i otrzymują świadczenia socjalne np. zasiłek lub rentę,
 • są pełnoletnie i kontynuują naukę w szkołach lub w szkołach wyższych do 25. roku życia.

Aby ulga dla rodzin 4+ została przyznana, rodzice nie mogą przekroczyć ściśle określonych limitów dochodów. Przychód na jednego rodzica nie może przekroczyć 85 528 złotych rocznie (w sumie rodzice nie mogą zarobić więcej niż 171 056). Dodatkowo podatnicy rozliczający się na skali (tj. 17 i 32 proc. PIT) mogą doliczyć do tego 30 tys. kwoty wolnej od podatku, co oznacza, że ich przychody mogą wynieść nawet 231 056 złotych rocznie (w sumie, na oboje rodziców).

Ulga obejmuje przychody:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przychody, które nie liczą się do ulgi:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich),
 • z umów o dzieło, z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zwolnionych od podatku dochodowego, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS, świadczeń 500+),
 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Według danych rządowych z nowej preferencji podatkowej skorzysta nawet 110 tysięcy rodzin w Polsce. Co ciekawe, z ulgi za cały rok rodzice będą mogli skorzystać niezależnie od tego, kiedy urodzi się ich czwarte dziecko. Będą mieć zatem prawo do zerowego PIT-u, nawet jeśli dziecko przyjdzie na świat 31 grudnia.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo