Czy alimenty są dochodem? Czy należy uwzględnić je ubiegając się o 500+ na pierwsze dziecko? A także: czy w trakcie ubiegania się o alimenty fakt, że otrzymujemy 500+ będzie miał znaczenie?Program pomocy Rodzina 500+, od samego początku wzbudza wiele kontrowersji. Wielu rodziców zastanawia się, jakie są zasady przyznawania świadczeń oraz co muszą zrobić, aby taką pomoc otrzymać. Niepewni są zwłaszcza samotni rodzice. Jak ma się sprawa alimentów do otrzymywania pieniędzy z programu 500+?

Alimenty program 500+

Po wprowadzeniu programu pomocy Rodzina 500+, sytuacja finansowa wielu osób z pewnością się polepszyła i dotyczy to nie tylko pełnych rodzin, ale również osób, które samotnie wychowują dziecko. W tym przypadku pojawia się jednak problem i pytanie o to, czy dochód z programu 500+ powinien być brany pod uwagę, jeśli chodzi o ustalanie kwoty alimentów. Na początku sprawa nie była do końca sprecyzowana, jednak obecnie przepisy dokładnie określają, jak mają się pieniądze z 500+ do alimentów.

Zobacz: 500+ na pierwsze dziecko: zmiany 2019

500+ a alimenty 2019

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2016 roku, w trakcie ustalania kwoty alimentów, nie są brane pod uwagę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia i wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, a także świadczenia z programu Rodzina 500+. W związku z tym, na korzyść osób, które samotnie wychowują dziecko, otrzymywanie pomocy z programu 500+ nie ma żadnego wpływu na wysokość alimentów.

500 złotych z programu przysługuje oczywiście temu rodzicowi, który ma sądownie przyznaną opiekę nad dziećmi i mieszka z dziećmi na stałe. W sytuacji, gdy rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, czyli dziecko przez pół miesiąca jest u jednego, a przez drugie pół miesiąca u drugiego z rodziców, 500 złotych zostanie podzielone na dwie części. Ważne jest jednak, że wniosek powinno złożyć oboje rodziców. Gdy opieka nie jest dzielona równo po połowie, 500 złotych dzieli się proporcjonalnie do czasu, przez jaki każdy z rodziców opiekuje się dzieckiem.

500+ dla rodziców samotnie wychowujących dziecko

Bardzo ważne jest to, że samotny rodzic, który stara się o przyznanie pieniędzy z programu 500+ musi zaświadczyć, że otrzymuje alimenty albo nie ma możliwości ściągnięcia alimentów od drugiego rodzica. Taki przepis ma na celu ograniczenie wyłudzeń, które zdarzały się jeszcze przed zmianą zasad przyznawania 500+. Wiele osób, mimo że żyją i wychowują dziecko wspólnie z partnerem czy partnerką, deklarowało samotne wychowywanie dziecka, przez co łatwiej było otrzymać świadczenie.

Jak na razie, do wniosku o 500+ nie trzeba dołączać żadnych innych dokumentów, jednak urząd gminy weryfikując wniosek, może poprosić o przedstawienie odpisu orzeczenia zasądzającego alimenty albo umowy nakazującej rodzicowi płacenie alimentów. Jeśli rodzic, który powinien płacić alimenty nie robi tego, należy jeszcze dołączyć dokument, który poświadczy fakt nieotrzymywania alimentów, na przykład dokumenty od komornika, które zaświadczają bezskuteczną egzekucję alimentów.Zobacz też:

Czy alimenty są dochodem?

Rodzice, którzy składają wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+ lub o inną formę pomocy bardzo często zadają sobie pytanie czy alimenty wlicza się do dochodu. Według definicji, która jest zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych, alimenty są formą dochodu. Tak więc, również przy ubieganiu się o świadczenie z programu 500+ na pierwsze dziecko, alimenty należy wliczyć do dochodu. W związku z tym, powinny one być również uwzględnione w zeznaniu PIT.

Zobacz też: