500+ na pierwsze dziecko w 2019? Wicepremier Beata Szydło zapowiadała, że od 2019 szykują się zmiany w przyznawaniu świadczeń. Zdaniem wicepremier idealnie by było, gdyby pięćset plus objęło wszystkie maluchy. Jak to wygląda w praktyce? Czy zmiany w 500 plus w 2019 są realne? Czy będzie wypłacane 500+ na pierwsze dziecko?500+ na pierwsze dziecko 2019

Czy program 500+ obejmie także pierwsze dziecko? W 2019 roku miało to być możliwe. Podczas gali wręczania „Leszczyńskiego becikowego” wicepremier Beata Szydło przekonywała, że chce, by rodzina była symbolem Polski. Zdaniem wicepremier powinna być to rodzina, która może godnie żyć i spokojnie planować przyszłość swoich dzieci. Według zapowiedzi Beaty Szydło pięćset plus miało być więc kontynuowane w kolejnych latach. I o ile w 2018 objęcie wypłatami świadczeń jedynaków i najstarszych dzieci nie było możliwe, o tyle wicepremier widziała cień szansy na 500+ na pierwsze dziecko w 2019 roku. Jak to wygląda obecnie?

500+ zmiany 2019: na pierwsze dziecko będzie wypłacane świadczenie?

Słowa wicepremier dość szybko skomentował Marek Suski z Kancelarii Premiera twierdząc, że zmiany w programie 500 plus 2019 to pomysł Beaty Szydło, o którym premier nie wiedział, a tym samym nie planował rozszerzenia wypłaty 500 zł na pierwsze dziecko. Warunki programu w 2019 roku jego zdaniem miały pozostać niezmienione.

Podobne stanowisko jeszcze przed wystąpieniem wicepremier przedstawiła minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, której zdaniem nie ma konieczności wprowadzania 500 plus na 1 dziecko. Jak poinformowała wówczas w budżecie na 2018 na wypłatę pięćset plus założono 24,5 mld złotych i podwyższenie tej kwoty nie było planowane. Również budżet na 2019 rok jest już zatwierdzony i nie przewiduje wzrostu wydatków na 500 plus na pierwsze dziecko, w związku z czym na zmiany w 2019 raczej nie powinniśmy liczyć.

500 zł na pierwsze dziecko: warunki, jakie musi spełnić rodzic w 2019 r.

Chcąc otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko, należy spełnić określone warunki:

  • być rodzicem lub opiekunem dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia. Oznacza to, że o wypłatę świadczenia mogą starać się nie tylko mama i tata dziecka, ale każdy opiekun prawny ustanowiony przez sąd, ale nie będący rodziną zastępczą;
  • złożyć wniosek o wypłatę pięćset plus. Wniosek można złożyć osobiście w gminie lub przesłać go przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Istnieje także możliwość wysłania wniosku listem za pośrednictwem poczty.

Dodatkowo wnioskując o 500+ na pierwsze dziecko w 2019 powinniśmy przedstawić swoje dochody. Możemy zostać poproszeni o dosłanie następujących załączników:

  • oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego wysokości dochodów członków rodziny;
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczącego opodatkowania działalności gospodarczej rozliczającej się podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
  • oświadczenia wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • inne dokumenty, które potwierdzają utratę lub uzyskanie dochodu.

500+ na pierwsze dziecko 2019: kryterium dochodowe i przekroczenie dochodu

Chcąc otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko musimy sprawdzić, czy nie przekraczamy dochodu 800 zł netto na osobę w rodzinie. Wówczas świadczenie przysługuje na jedyne lub najmłodsze dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Obliczając dochód bierzemy jednak pod uwagę również mieszkające z nami i pozostające na naszym utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.

Inaczej próg dochodowy wygląda, gdy wnioskujemy o 500+ na dziecko niepełnosprawne. W 2019 r. w przypadku wyliczania dochodu dla rodzin, w których wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, nadal obowiązuje kwota 1200 zł netto na osobę w rodzinie.„Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), świadczeń z pomocy społecznej oraz wszelkich innych środków, których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko, uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne. Zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się do dochodu rodziny.” – czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

500 plus na 1 dziecko a alimenty

Po zmianach w Programie 500+ ważną kwestią stały się alimenty. W związku z tym, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chciało wykluczyć sytuacje, w których rodzice jedynie podają się za samotnie wychowujących dziecko, a w rzeczywistości żyją w konkubinacie, wprowadzono pewne obostrzenia. Deklaracja o samotnym rodzicielstwie musi być poparta ustaleniem alimentów od drugiego rodzica. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

  • drugi z rodziców nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany.

Pojawia się jeszcze jedno pytanie: czy alimenty wlicza się do dochodu 500 plus 2018? W tej kwestii nie ma cienia wątpliwości: alimenty, które otrzymujemy na dziecko uznawane są za nasz dochód. Jeśli natomiast płacimy alimenty, powinniśmy odliczyć ich kwotę od swojego dochodu.

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że pieniądze z programu pięćset plus nie są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów. itd

Kiedy 500 plus na pierwsze dziecko dla rodzin „patchworkowych”?Szczególną sytuacją jest też ta, kiedy małżonkowie mają dzieci z poprzednich związków i jedno (lub więcej) wspólne. Wówczas za członków rodziny, na których powinien być podzielony dochód do 500+ na pierwsze dziecko 2019, uznaje się wszystkie mieszkające i pozostające na utrzymaniu rodziców dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia.

Sporną kwestią bywa też sytuacja, w której rodzice sprawują opiekę naprzemienną. Wówczas pięćset plus przysługuje po połowie każdemu z rodziców. Zarówno mama, jak i tata powinni wówczas złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

500+ na pierwsze i kolejne dziecko dla rodziców pracujących w UE

Czy rodzice pracujący poza Polską, ale na terenie Unii Europejskiej mają prawo do 500+ na pierwsze dziecko i każde kolejne? To zależy! Jeśli w kraju zamieszkania rodzinie przysługuje świadczenie o podobnym charakterze i jednocześnie rodzice dziecka złożyli wniosek o wypłatę tych pieniędzy, nie otrzymają pięćset plus w naszym kraju. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej funkcjonuje mechanizm polegający na tym, iż organ, do którego składamy wniosek za granicą informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Następnie informacja zostaje przesłana do właściwej gminy, a ona negatywnie rozpatruje wnioski tych konkretnych rodziców o 500+ na pierwsze dziecko nawet wtedy, gdy spełnią wymagane kryterium dochodowe.

[Zdjęcie główne: elements.envato.com]