500+ na pierwsze dziecko w 2019 r.: warunki, kryterium dochodowe, wyjątkowe sytuacje [AKTUALIZACJA]

500+ na pierwsze dziecko w 2019? Zmiany w programie 500 Plus w 2019 roku są już pewne: będzie wypłacane 500+ na pierwsze dziecko. Od kiedy można składać wnioski i kto dostanie pieniądze na dziecko?

500+ na pierwsze dziecko w 2019 r.: warunki, kryterium dochodowe, wyjątkowe sytuacje [AKTUALIZACJA]
elements.envato.com
Najważniejsze w poniższym artykule:
 • W maju prezydent podpisał nowelizację ustawy. Nowe prawo gwarantuje wypłatę 500+ na każde dziecko w rodzinie.
 • Wnioski o 500+ na pierwsze dziecko można składać online od 1 lipca, zaś w urzędach i instytucjach od 1 sierpnia 2019.
 • Wypłaty będą realizowane we wrześniu z wyrównaniem za okres od 1 lipca 2019. Na konta rodziców trafi jednorazowo 1500 zł na pierwsze dziecko.
 • Rodzice, którzy złożą wniosek o 500 zł na pierwsze dziecko po 30 września 2019, nie otrzymają wyrównania.
 • Od 1 lipca 2019 roku przestanie obowiązywać kryterium dochodowe w przypadku rodziców ubiegających się o 500+ na pierwsze dziecko.
 • Zmiany w Programie 500+ znoszą obowiązek przedstawiania orzeczenia o alimentach.
 • W sytuacji, gdy rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, 500 zł przysługuje im obojgu. Świadczenie jest wypłacane po połowie każdemu z rodziców.

500+ na pierwsze dziecko 2019

Według zapowiedzi z minionych lat program 500+ na pierwsze dziecko w 2019 roku miał być jak najbardziej realny. Już podczas gali wręczania “Leszczyńskiego becikowego” wicepremier Beata Szydło przekonywała, że chce, by rodzina była symbolem Polski. Zdaniem wicepremier powinna być to rodzina, która może godnie żyć i spokojnie planować przyszłość swoich dzieci. Z tych właśnie powodów pięćset plus miało być więc kontynuowane w kolejnych latach. I o ile w 2018 objęcie wypłatami świadczeń jedynaków i najstarszych dzieci nie było możliwe, o tyle wicepremier widziała cień szansy na 500+ na pierwsze dziecko w 2019 roku. Jak to wygląda obecnie?

500+ zmiany 2019: na pierwsze dziecko będzie wypłacane świadczenie!

Słowa wicepremier dość szybko skomentował Marek Suski z Kancelarii Premiera twierdząc, że zmiany w programie 500 plus 2019 to pomysł Beaty Szydło, o którym premier nie wiedział, a tym samym nie planował rozszerzenia wypłaty 500+na pierwsze dziecko. Warunki programu w 2019 roku jego zdaniem miały pozostać niezmienione.
Podobne stanowisko jeszcze przed wystąpieniem wicepremier przedstawiła minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, która twierdziła, że nie ma konieczności wprowadzania 500 plus na 1 dziecko. Jak poinformowała wówczas Elżbieta Rafalska w budżecie na 2018 na wypłatę pięćset plus założono 24,5 mld złotych i podwyższenie tej kwoty nie było planowane. Również budżet na 2019 rok nie przewidywał wzrostu wydatków na 500 plus na pierwsze dziecko. Zapowiedź zmian w programie była więc dla wszystkich sporą niespodzianką! Podobnie to, jak szybko zmieniono ustawę gwarantującą wypłatę świadczenia na każde dziecko w rodzinie.

500+ na pierwsze dziecko

Pierwsza wiążąca zapowiedź wypłaty 500+ na pierwsze dziecko pojawiła się 23 lutego 2019 roku podczas konwencji PiS. Prezes Jarosław Kaczyński złożył aż pięć przedwyborczych obietnic. Jedną z nich było wprowadzenie 500+ na pierwsze dziecko już od 1 lipca 2019 roku. Oczywiście pod warunkiem, że PiS wygra wybory. A biorąc pod uwagę fakt, że w zleconym przez portal rp.pl sondażu aż 55% respondentów pozytywnie wypowiadało się na temat zmian w Programie 500 Plus w 2019 roku, partia Jarosława Kaczyńskiego ma sporą szansą na wygraną.

Przyszła chwila radości. Mamy sytuację, w której skończą się dyskusje na temat tego programu. Skończą się twierdzenia, że to program, który dzieli polskie rodziny, jest niesprawiedliwy lub powoduje dezaktywizację zawodową. W tej chwili dostępność programu zostaje znacznie zwiększona – mówiła minister Elżbieta Rafalska po zakończeniu konwencji PiS i dodała – Każde dziecko, bez kryterium dochodowego, będzie mogło skorzystać z świadczenia 500+.

Zmiany w prawie zostały szybko przegłosowane w sejmie i w senacie, a ponad miesiąc temu prezydent podpisał nowelizację ustawy. Tym samym 500+ na pierwsze dziecko stało się faktem. Od kiedy rodzice otrzymają wypłaty świadczenia?

500+ na pierwsze dziecko 2019: od kiedy wnioski?

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami pieniądze mają być wypłacane od 1 lipca 2019. W międzyczasie okazało się jednak, że wymagałoby to od rodziców złożenia dodatkowego wniosku o 500 zł na pierwsze dziecko tuż przed terminem wnioskowania o świadczenie na pozostałe dzieci. Dlatego ustalono, że wniosek o 500+ na każde dziecko w rodzinie będzie składany w identycznym terminie:

 • online od 1 lipca 2019,
 • w wersji papierowej o 1 sierpnia 2019.

Cała procedura ma być maksymalnie uproszczona, a rodzice nie będą musieli dokumentować swoich dochodów. To dlatego, że zostanie zniesione kryterium dochodowe. Wnioski o 500 Plus mają być pozytywnie rozpatrywane niejako z automatu bez stawiania rodzicom dodatkowych wymagań.

Zgodnie z zapowiedziami 500+ na pierwsze dziecko będzie wypłacane od września z wyrównaniem za czas od lipca. A to oznacza, że tuż przed wyborami na konta rodziców trafi niebagatelna kwota 1500 zł! Wyrównania nie otrzymają jedynie ci rodzice, którzy złożą wniosek po 30 września 2019.

500 zł na pierwsze dziecko: warunki, jakie musiał spełnić rodzic przed 1 lipca 2019 r.

Przed wprowadzeniem zmian w Programie 500 Plus, czyli przed 1 lipca 2019, chcąc otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko, należało spełnić określone warunki i zmieścić się w kryterium dochodowym. Świadczenie bęło wypłacone osobom, które:

 • są rodzicami lub opiekunami dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia. Oznacza to, że o wypłatę świadczenia mogą starać się nie tylko mama i tata dziecka, ale każdy opiekun prawny ustanowiony przez sąd, ale nie będący rodziną zastępczą;
 • złożyły wniosek o wypłatę pięćset plus. Wniosek można złożyć osobiście w gminie lub przesłać przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Istnieje także możliwość wysłania wniosku listem za pośrednictwem poczty.

Dodatkowo wnioskując o 500+ na pierwsze dziecko w 2019 należało przedstawić swoje dochody. Urząd mógł też poprosić o dosłanie następujących załączników:

 • oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego wysokości dochodów członków rodziny;
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczącego opodatkowania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
 • oświadczenia wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • inne dokumenty, które potwierdzają utratę lub uzyskanie dochodu.

500+ na pierwsze dziecko 2019: kryterium dochodowe i przekroczenie dochodu

Chcąc otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko przed 1 lipca 2019 r. musimy sprawdzić, czy nie przekraczamy dochodu 800 zł netto na osobę w rodzinie. Tylko wówczas świadczenie przysługuje na jedyne lub najmłodsze dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Obliczając dochód bierzemy pod uwagę również mieszkające z nami i pozostające na naszym utrzymaniu dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.
Inaczej próg dochodowy wygląda, gdy wnioskujemy o 500+ na dziecko niepełnosprawne. Do 1 lipca 2019 r. w przypadku wyliczania dochodu dla rodzin, w których wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, nadal obowiązuje kwota 1200 zł netto na osobę w rodzinie.

“Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), świadczeń z pomocy społecznej oraz wszelkich innych środków, których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko, uwzględnia się otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne. Zasiłek rodzinny oraz świadczenie pielęgnacyjne nie wlicza się do dochodu rodziny.” – czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

500 plus na 1 dziecko a alimenty

Po wprowadzonych w minionych latach zmianach w Programie 500+ ważną kwestią stały się alimenty. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chciało wykluczyć sytuacje, w których rodzice jedynie podają się za samotnie wychowujących dziecko, a w rzeczywistości żyją w konkubinacie, w związku z czym wprowadzono pewne obostrzenia. Deklaracja o samotnym rodzicielstwie musi być poparta ustaleniem alimentów od drugiego rodzica. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

 • drugi z rodziców nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany.

Pojawia się jeszcze jedno pytanie: czy alimenty wlicza się do dochodu 500 plus 2018? W tej kwestii nie ma cienia wątpliwości: alimenty, które otrzymujemy na dziecko uznawane są za nasz dochód. Jeśli natomiast płacimy alimenty, powinniśmy odliczyć ich kwotę od swojego dochodu.

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że pieniądze z programu pięćset plus nie są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów itd.

Zapowiedziane na 1 lipca 2019 roku zmiany w programie 500 Plus zniosą konieczność przedstawiania orzeczenia o alimentach. Od tego dnia pieniądze z 500+ będą wypłacane na każde dziecko.

Kiedy 500 plus na pierwsze dziecko dla rodzin “patchworkowych”?

Na tę chwilę, przed wprowadzeniem zapowiadanych przez Jarosława Kaczyńskiego zmian w 500+, szczególną sytuacją jest też ta, kiedy małżonkowie mają dzieci z poprzednich związków i jedno (lub więcej) wspólne. Wówczas za członków rodziny, na których powinien być podzielony dochód do 500+ na pierwsze dziecko 2019, uznaje się wszystkie mieszkające i pozostające na utrzymaniu rodziców dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia.

Sporną kwestią bywa też sytuacja, w której rodzice sprawują opiekę naprzemienną. Wówczas pięćset plus przysługuje po połowie każdemu z rodziców. Zarówno mama, jak i tata powinni wówczas złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

500+ na pierwsze i kolejne dziecko dla rodziców pracujących w UE

Czy rodzice pracujący poza Polską, ale na terenie Unii Europejskiej mają prawo do 500+ na pierwsze dziecko i każde kolejne? To zależy! Jeśli w kraju zamieszkania rodzinie przysługuje świadczenie o podobnym charakterze i jednocześnie rodzice dziecka złożyli wniosek o wypłatę tych pieniędzy, nie otrzymają pięćset plus w naszym kraju. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej funkcjonuje mechanizm polegający na tym, iż organ, do którego składamy wniosek za granicą informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Następnie informacja zostaje przesłana do właściwej gminy, a ona negatywnie rozpatruje wnioski tych konkretnych rodziców o 500+ na pierwsze dziecko, jak również każde kolejne.

Spis treści

Komentarzy: 29

  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
  • Redakcja Rodzice.pl
 • Avatar
  • Marta
 • Avatar

Dodaj komentarz

Newsy 500+
Rodzina 500 plus w 2019 roku +[POBIERZ WNIOSEK]
Chyba o żadnym z rządowych programów skierowanych do rodzin nie było tak głośno jak o Rodzinie 500 plus. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie? Czy 500 plus wlicza się
Czytaj dalej
Ciąża Prawo Finanse
L4 w ciąży: ile płatne i jak je liczyć?
Ciąża jest z jednej strony bardzo pięknym okresem i często bardzo oczekiwanym zarówno przez niektóre kobiety, jak i ich partnerów. Jednak z drugiej strony jest też czasem trudnym, w którym
Czytaj dalej
Edukacja Turystyka Newsy
Jakie są terminy ferii 2020. Sprawdź kiedy wypadają ferie zimowe 2020? W jakim terminie zaplanować wyjazd na ferie 2020?
Ferie zimowe 2020 niektóre województwa zaczną chwilę po feriach świątecznych. Kiedy wypadają ferie zimowe 2020 i kiedy wyjechać na zimowisko? Jakie są terminy ferii dla poszczególnych województw? Sprawdź już teraz!
Czytaj dalej
Newsy
Mamy dziewczynek pokochają list tej matki: “Nie przepraszaj!”
"Nie przepraszaj, gdy ktoś na Ciebie wpadnie". Zdanie to wygląda na uniwersalną poradę, której powinniśmy się trzymać każdego dnia. Te mądre słowa pochodzą z listu pewnej mamy, która radzi swojej córeczce,
Czytaj dalej
Finanse Newsy
5 rodzajów dofinansowania przysługujących rodzicom uczniów
Program 500+ jest najbardziej znanym programem rządowym. Ale nie jedynym. Rodzice uczniów mogą liczyć na różne rodzaje wsparcia finansowego. Jakie? Darmowe podręczniki 2019/2020 Rodzice uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych nie muszą
Czytaj dalej
Przedszkolak Newsy
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2019
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jest stosunkowo "młodym" świętem, a mimo to jest hucznie obchodzony przez wszystkie maluchy wraz z rodzicami i opiekunami. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka: historia święta Skąd się wziął w ogóle pomysł
Czytaj dalej
Rozrywka dla dzieci Newsy
Bajki 2019: Kinowe premiery filmów animowanych [PRZEGLĄD]
O ile rok 2018 nie był zbyt łaskawy dla miłośników filmów animowanych, o tyle w 2019 roku żaden z nich nie ma powodów do narzekania. Niemalże w każdym miesiącu tego
Czytaj dalej