Koszty rozwodu: ile wynoszą i od czego zależą?

Wśród pytań dotyczących przebiegu postępowania w sprawie o rozwód, pytanie o koszty rozwodu pojawia się stosunkowo często. Celem niniejszego artykułu jest rozwianie wszystkich wątpliwości, które mogą pojawić się na tym tle.

Koszty rozwodu: ile wynoszą i od czego zależą?
depositphotos.com

Jakie są koszty rozwodu?

Wysokość kosztów w sprawie o rozwód w istotnej mierze zależy od okoliczności sprawy. Koszty rozwodu bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) i koszty rozwodu z orzekaniem o winie będą się w istotny sposób różnić.
W przypadku rozwodu bez orzekania o winie i bez jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów koszty rozwodu najczęściej zamkną się w kwocie 300,00 zł. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, jeśli strony spierają się o sprawy dotyczące dzieci i są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników (adwokatów lub radców prawnych) koszt rozwodu może wynieść kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Sprawdź także:

Koszt rozwodu w Polsce kształtuje się następująco:

  • opłata sądowa od pozwu o rozwód: 600,00 zł;
  • dodatkowe opłaty w toku postępowania: od kilkunastu do kilkuset złotych (np. koszty wezwań świadków);
  • opinia biegłego psychologa lub psychiatry, jeśli jest konieczna z uwagi na sprawy dotyczące wspólnych małoletnich dzieci stron: co najmniej kilkaset złotych;
  • honorarium profesjonalnego pełnomocnika: w zależności od lokalizacji i stawek obowiązujących w konkretnej kancelarii.

W wielu sprawach jedynym wydatkiem, jaki strony będą musiały ponieść w związku z rozwodem, będzie opłata sądowa w wysokości 300,00 lub 600,00 zł. Do uiszczenia opłaty jest zobowiązany ten z małżonków, który wnosi pozew o rozwód do sądu. Opłatę uiszcza się zazwyczaj przelewem bankowym na rachunek sądu, zaś do pozwu należy załączyć potwierdzenie przelewu. W razie, gdy pozew nie zawiera dowodu uiszczenia opłaty, sąd wezwie stronę do uzupełnienia tego braku.

Rozwód bez orzekania o winie – koszty

Choć, jak wspomniano powyżej, podstawowa opłata związana z procesem rozwodowym wynosi 600,00 zł, ustawodawca premiuje małżonków, którzy mimo dzielących ich różnic są w stanie rozstać się we względnej zgodzie. Z tego względu w przypadku rozwodu bez orzekania o winie cena rozwodu w Polsce spada do 300,00 zł. Powód nadal jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty przy wnoszeniu pozwu, jednak w wyroku orzekający rozwód sąd obniży opłatę do 300,00 zł i rozłoży ją na obie strony procesu. W praktyce oznacza to, iż powód będzie musiał – po uprawomocnieniu wyroku – otrzymać zwrot 300,00 zł od sądu i 150,00 zł od byłego małżonka.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Generalną zasadą procesu cywilnego jest, iż koszty procesu ponosi ten, kto przegrywa. Jeśli zatem jedna ze stron przegrywa proces w całości, zostanie zobowiązana do pokrycia nie tylko opłaty sądowej, lecz również kosztów poniesionych przez drugą stronę, w tym kosztów ustanowienia pełnomocnika.

Zwrot kosztów jest jednakże ograniczony poprzez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które ustala wysokość stawek za czynności adwokackie i radcowskie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie kwota ta wynosi 720,00 zł, w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie – 1.080,00 zł. Taki koszt zostanie zasądzony na rzecz strony wygrywającej tytułem zwrotu kosztów zastępstwa, nawet jeśli w praktyce – na podstawie umowy zawartej z pełnomocnikiem – cena rozwodu u adwokata lub radcy prawnego była znacznie wyższa.

Jeśli okoliczność, która ze stron “wygrała” sprawę, nie jest do końca jasna, sąd rozłoży koszty na obie strony proporcjonalnie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie zazwyczaj – jak wskazano powyżej – każda ze stron poniesie wydatek rzędu 150,00 zł tytułem opłaty sądowej plus ewentualnie inne koszty, wywołane swoim udziałem (np. koszt ustanowienia swojego pełnomocnika albo cenę przygotowania pozwu o rozwód).

Czy możliwe jest zwolnienie z kosztów sądowych?

Jeśli strona nie jest w stanie ponieść kosztów rozwodu, może zwrócić się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych. Zwolnienie może mieć charakter całkowity albo częściowy (do określonej kwoty). Sąd udzieli stronie zwolnienia tylko wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie w żaden sposób ponieść kosztów związanych z procesem, a ich ewentualne opłacenie wiązałoby się z poważnym uszczerbkiem dla niego lub jego rodziny. Sąd nie uwierzy wnioskodawcy na słowo – konieczne jest załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację osoby składającej wniosek (np. wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie o zarobkach, odcinek renty, dokumentacja lekarska, itp.).

Sprawdź: Kiedy nie warto ratować małżeństwa?

Sąd nie zwolni strony od konieczności poniesienia wydatków z własnej inicjatywy – niezbędny jest wniosek o zwolnienie od kosztów. Wniosek może zostać zawarty w pozwie, odpowiedzi na pozew lub oddzielnym piśmie. Bezwzględnie konieczne jest również złożenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Formularz oświadczenia można uzyskać w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podział majątku po rozwodzie – koszty

Zazwyczaj samo orzeczenie rozwodu nie kończy spraw pomiędzy małżonkami, konieczne jest bowiem dokonanie podziału majątku. Podział majątku byli małżonkowie mogą przeprowadzić na dwa różne sposoby – polubownie albo za pomocą postępowania sądowego. W przypadku pierwszego rozwiązania konieczne będzie sporządzenie umowy – jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Wysokość taksy notarialnej jest zależna od wartości dzielonego majątku.

Zazwyczaj spór sądowy pociągnie za sobą wyższe koszty. Opłata od wniosku o podział majątku wynosi 1.000,00 zł (300,00 zł w przypadku zgodnego wniosku). Do tej kwoty strony muszą doliczyć wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników oraz koszty związane z przeprowadzeniem dowodów w sprawie, na przykład wynagrodzenie biegłych sądowych rzeczoznawców.

Zobacz też:


Autor: adwokat Marta Milan z LegalHero.pl

Zdjęcie główne: depositphotos.com

LegalHero.pl to portal oferujący profesjonalne porady prawne i dokumenty prawne w przystępnych cenach. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.legalhero.pl, a w razie pytań prosimy o kontakt mailowy kontakt@legalhero.pl

Dodaj komentarz

Finanse Newsy
Nie tylko zasiłek pielęgnacyjny! Sprawdź, które świadczenia wzrosły w listopadzie!
Pod koniec sierpnia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zakładające wzrost zasiłków rodzinnych. Zmiany weszły w życie od 1 listopada br. Skorzystają na nich osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
Czytaj dalej
Zdrowie dziecka Choroby niemowląt
To proste! 3 kroki, dzięki którym łatwiej poradzisz sobie z AZS
Liczba dzieci z alergią i atopią dramatycznie wzrasta. W Polsce na Atopowe Zapalenie Skóry (AZS) choruje średnio dwoje na dziesięcioro dzieci. Wprawdzie choroba jest dziedziczna i uwarunkowana genetycznie, ale nie
Czytaj dalej
Prawo Finanse
Zasiłek macierzyński 2020 [komu przysługuje i ile trwa?]
Ile trwa urlop macierzyński? Czy na macierzyńskim można pracować? Ile wynosi i kto wypłaca zasiłek macierzyński? Już teraz dowiedz się, przez jaki okres przysługuje Ci urlop macierzyński i czy w
Czytaj dalej
Prawo
Zasiłek rodzinny 2020 [kryterium dochodowe, wysokość zasiłku]
Komu przysługuje zasiłek rodzinny 2020? Jaka jest wysokość świadczenia? Kto otrzyma wypłatę i na jakich warunkach? Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono odnośnie kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłku rodzinnego 2020. Wysokość zasiłku rodzinnego 2020 15 maja
Czytaj dalej
Prawo
Przewożenie dzieci w samochodzie: Jazda bez fotelika w 2020 roku
Niespełna trzy lata temu weszły zmiany w przepisach dotyczące przewożenia dzieci w samochodzie. Przepisy te obowiązują także w bieżącym, 2019 roku oraz będą obowiązywały w roku 2020. Co się zmieniło
Czytaj dalej
Prawo Finanse Newsy
Zasiłek pielęgnacyjny 2020: ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny po zmianach?
Zasiłek pielęgnacyjny jest jedną z form zapomogi wypłacanej przez gminę, która ma na celu pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny 2020? Kiedy kolejna
Czytaj dalej
Prawo Finanse
Zwolnienie lekarskie: wszystko co musisz wiedzieć o tak zwanym L4
Zwolnienie lekarskie potocznie nazywane L4 to zwolnienie z pracy udzielane z powodu stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków. L4 jest wypisywane przez lekarza, aby usprawiedliwić nieobecność w pracy spowodowaną chorobą. Zwolnienie
Czytaj dalej
Prawo
Intercyza: kiedy warto ją zawrzeć i dlaczego?
Większość z nas w ogóle nie zastanawia się nad stosunkami majątkowymi panującymi w małżeństwie i nad ich charakterem. Ustrój majątkowy małżeński ma niebagatalne znaczenie nie tylko dla posiadanych przez małżonków
Czytaj dalej
Prawo Finanse
Alimenty od dziadków 2019: W jakich przypadkach alimenty płacą dziadkowie?
Zdarza się czasem tak, że pomimo zasądzenia przez sąd alimentów, rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od obowiązku. W takich sytuacjach istnieje kilka sposobów na uzyskanie środków na dziecko.
Czytaj dalej
Prawo Finanse
Darowizna pieniężna od rodziców [Limit, Umowa, Podatek]
Rodzice często nawet dorosłe dzieci wspierają finansowo, a jedną z najpopularniejszych form takiego wsparcia jest oficjalna darowizna pieniężna. Zwykle opiewa ona na znaczne sumy, dlatego też wiele osób zadaje sobie
Czytaj dalej