Wysokość alimentów 2019: od czego zależy? Sprawdź najważniejsze zmiany dotyczące alimentów!

Alimenty należą się każdemu dziecku, które jest wychowywane przez jedno z rodziców, jednak wysokość alimentów zależy od wielu czynników. W niektórych przypadkach warunki wypłacania alimentów są ustalane przez rodziców z pomocą mediatora, a czasami konieczne jest rozstrzygnięcie sądowe.

Wysokość alimentów 2019: od czego zależy? Sprawdź najważniejsze zmiany dotyczące alimentów!
depositphotos.com

Wysokość alimentów 2019 – od czego zależy?

Wysokość alimentów musi być uzasadniona i jest zależna od kilku czynników. Określając wysokość alimentów przede wszystkim bierze się pod uwagę potrzeby dziecka i to, ile pieniędzy jest niezbędne do jego wychowania. Potrzeby dziecka, jakie muszą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości alimentów, to między innymi:

 • koszty związane z korzystaniem z mediów, takich jak prąd, woda, gaz czy internet,
 • koszty wyżywienia,
 • koszty edukacji,
 • koszty leczenia,
 • koszty związane z rozrywką i wypoczynkiem dziecka.

Ustalając wysokość alimentów zwraca się uwagę również na możliwości finansowe obojga rodziców. Co istotne, nie chodzi tu jednie o dochody, jakie każde z rodziców posiada, ale również stan posiadania i możliwości zarobkowe, czyli między innymi wykształcenie.

Sprawdź: W jakich przypadkach alimenty płacą dziadkowie?

Czy kwota alimentów może się zmienić?

Ważne jest również to, że wysokość alimentów powinna zmieniać się z wiekiem dziecka, gdy jego potrzeby rosną. Żeby podnieść wysokość alimentów konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu. Wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony. W czasie rozprawy sąd może również zażądać dowodów potwierdzających koszty ponoszone przez rodzica w związku z wychowaniem dziecka. Te dowody to między innymi paragony lub faktury za zakupy dla dziecka (na przykład ubranka, książki do szkoły), dowody na zakup leków, zaświadczenia o uczęszczaniu na dodatkowe płatne zajęcia albo zeznania osób, które orientują się w sytuacji finansowej rodziny.

Rodzic, który płaci alimenty może się domagać obniżenia ich kwoty, jeśli uzna, że płacenie alimentów w określonej kwocie może doprowadzić do jego ubóstwa. Wysokość alimentów może się zmienić również wtedy, gdy zmianie ulegnie sytuacja materialna rodzica. Z kolei rodzic opiekujący się dzieckiem ma prawo w każdym momencie złożyć pozew o podwyższenie alimentów, jeśli sytuacja uzasadnia taki wniosek. Może tak się stać na przykład, gdy dziecko zachoruje i zwiększą się jego potrzeby albo gdy rodzic, który płaci alimenty zmieni pracę i poprawi się jego sytuacja finansowa.

Na wysokość alimentów wpływu nie mają koszty sądowe, które ponosi rodzic płacący alimenty. Pod uwagę nie są brane również zaciągnięte kredyty.

Zobacz też:

Alimenty na dziecko – czy można domagać się alimentów wstecz?

Ogólnie rzecz biorąc, alimenty wypłacane są na bieżące potrzeby, dlatego zwykle świadczenia te nie są zasądzane i wypłacane za czas przeszły. Zazwyczaj alimenty na dziecko są zasądzane od daty wniesienia pozwu na przyszłość. Istnieje możliwość wniesienia pozwu o wypłacenie alimentów wstecz, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata. Co ciekawe, alimenty mogą zostać zasądzone również zanim dziecko się urodzi. Kobieta może żądać wypłacenia alimentów na pokrycie kosztów, na które jest narażona w związku z ciążą oraz z porodem. W takiej sytuacji ojcostwo musi uwiarygodnione.

Wysokość alimentów z funduszu alimentacyjnego

Jeżeli mimo zasądzonych alimentów, zobowiązany do ich płacenia rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, można ubiegać się o wypłacenie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Takie świadczenia przysługują tylko w określonych sytuacjach:

 • do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat,
 • do momentu ukończenia przez dziecko nauki w szkole lub studiów, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
 • bezterminowo, jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • jeśli dochody na osobę nie przekraczają 725 złotych netto.

Wypłacana kwota alimentów na dziecko w ramach funduszu alimentacyjnego to maksymalnie 500 złotych miesięcznie na osobę, nawet jeżeli w wyroku dotyczącym alimentów zasądzona została wyższa kwota. Jeśli w wyroku widnieje niższa kwota, dokładnie taka zostanie wypłacona z funduszu alimentacyjnego.

Pozew o alimenty na dziecko i inne formalności

Składając pozew o alimenty na dziecko należy dołączyć do niego komplet dokumentów. Do pozwu trzeba dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, akt ślubu albo wyrok rozwodowy, w zależności od tego, czy rodzice nadal są małżeństwem, wyrok ustalający ojcostwo albo oświadczenie rodzica o uznaniu dziecka, zaświadczenie o zarobkach albo zaświadczenie o byciu bezrobotnym, a także spis kosztów utrzymania dziecka.

Tak naprawdę rodzic może zażądać dowolnej kwoty alimentów, ale o tym, czy zostanie ona zasądzona i będzie wypłacana zdecyduje sąd. Co ważne, sąd nie zasądzi kwoty alimentów wyższej niż określona w pozwie. Niestety, formalności związane z zasądzeniem alimentów mogą trwać miesiącami, co może być dużą komplikacją dla rodzica w trudnej sytuacji finansowej. Sprawę mają rozwiązać alimenty natychmiastowe, które są nowym pomysłem Ministerstwa Sprawiedliwości. Planowane jest, aby do otrzymania alimentów natychmiastowych wystarczające było wypełnienie wniosku przez Internet. Decyzja o przyznaniu alimentów ma być wydawana w zaledwie kilka dni.

Zobacz też:

Zmiany w alimentach w 2019 r.

Rok 2019 przyniesie pewne zmiany w alimentach. Jakie? Jest ich kilka!

Alimenty natychmiastowe

Ustawa wprowadzająca alimenty natychmiastowe jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia. Zgodnie zapisami umieszczonymi w nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic będzie miał możliwość wystąpienia o przyznanie alimentów natychmiastowych – wystarczy, że wypełni prosty wniosek dostępny w internecie.

Kwota świadczenia ma się zmieniać co roku. Jego wysokość ma zależeć od liczby dzieci wychowywanych przez samotnego rodzica. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami wysokość alimentów natychmiastowych miałaby kształtować się następująco:

 • 460 zł na jedno dziecko,
 • 840 zł na dwoje,
 • 1140 zł na troje dzieci.

Przyznanie alimentów natychmiastowych nie zamyka rodzicowi drogi do ubiegania się o tradycyjne alimenty.

Skuteczna egzekucja alimentów

22 maja 2018 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt “pakietu alimentacyjnego”, który zakłada m.in. aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych oraz zwiększenie odpowiedzialności pracodawców, którzy chronią dłużników niepłacących alimentów na swoje dzieci. O tym, czy ustawa wejdzie w życie przekonamy się po zakończeniu trwających obecnie konsultacji publicznych.

Postępowanie nakazowe alimentacyjne

Nowy typ postępowania ma na celu umożliwienie natychmiastowego uzyskania świadczeń alimentacyjnych. Na wydanie decyzji w tego typu postępowaniu sąd ma zaledwie 7 dni, zaś alimentacyjny nakaz zapłaty ma być natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Również i ta ustawa jest na etapie konsultacji publicznych. Ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w alimentach w 2019 r. – o ile zostaną uchwalone i wejdą w życie – istotnie przyczynią się do zwiększenia ściągalności alimentów.

1 Komentarz

 • Avatar

Dodaj komentarz

500+
500 plus na pierwsze dziecko: czy w 2019 uda się je wprowadzić?
500 plus na pierwsze dziecko w 2019? Postulat rozciągnięcia programu 500 plus na pierwsze dziecko już od wielu miesięcy pada z ust opozycji. Podobne zapowiedzi mogliśmy usłyszeć również ze strony wicepremier
Czytaj dalej
Zdrowie dziecka Zdrowie rodziców
Alergia krzyżowa [TABELA]
Alergia krzyżowa występuje wówczas, gdy jesteśmy uczuleni na jeden alergen, a reakcja alergiczna pojawia się po kontakcie z innym alergenem. Wynika to z podobieństwa, które występuje w budowie chemicznej alergenów,
Czytaj dalej
Finanse Newsy
Jak złożyć wniosek o 300 plus przez internet?
Ruszył nabór wniosków o 300 plus składanych przez internet. Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start? Kto może dostać taką pomoc, a kto nie? Przypominamy wszystkie najważniejsze informacje związane
Czytaj dalej
Finanse Newsy
Program Dobry Start. Czy 300 plus przysługuje przedszkolakom?
Od 1 lipca można składać wnioski elektroniczne o przyznanie 300 plus. Które dzieci mogą skorzystać z tego świadczenia? Komu ono nie przysługuje? Przypominamy najważniejsze informacje związane z programem Dobry Start. 300
Czytaj dalej
Finanse Newsy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 28 czerwca? Będzie wypłacany co najmniej do drugiej tury wyborów
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał także po 28 czerwca? Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że tak. Choć pierwotnie ministra zaznaczyła, że w ubiegłych latach (bez pandemii) rodzice
Czytaj dalej
500+ Newsy
Zmiany w programie 500 plus od 1 lipca? Ministerstwo uspokaja
Program 500 plus to flagowy program socjalny rządu Prawa i Sprawiedliwości. 1 lipca ubiegłego roku wprowadzono w nim istotne zmiany. Czy i w tym roku powinniśmy się spodziewać przeformatowania tego
Czytaj dalej
500+ Newsy
Jak sprawdzić status wniosku o 500 plus w 2020 roku? Sprawdź, czy musisz ponownie wnioskować o świadczenie
1 lipca był w ubiegłych latach pierwszym dniem składania wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus. Ten rok jest nieco inny, ponieważ wniosek muszą złożyć wyłącznie ci, którzy nie zrobili tego
Czytaj dalej
Finanse Newsy
300 plus, czyli “Dobry start” w 2020 roku. Wnioski będzie można składać lada dzień!
Tak zwane 300 plus, czyli program "Dobry Start" to świadczenie stworzone z myślą o dzieciach w wieku szkolnym. Już niedługo ruszy nabór wniosków. Kiedy i gdzie trzeba złożyć dokumenty, aby
Czytaj dalej
Finanse Newsy
Postojowe także dla matek na zasiłku macierzyńskim. “Nadinterpretacja przepisów”
Czy matki, które pobierają zasiłek macierzyński i prowadzą swoją działalność gospodarczą, mają też prawo do postojowego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął, że tak. Zdaniem ekspertów to daleko idąca nadinterpretacja istniejących przepisów. ZUS
Czytaj dalej
Finanse Newsy Turystyka
Bon 500 zł na wakacje! Najważniejsze szczegóły programu
W połowie maja wicepremierka i ministra rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że rząd pracuje nad programem 1000 plus na wakacje. Świadczenie to miało trafić do osób zatrudnionych na podstawie umowy o
Czytaj dalej