Pozew rozwodowy bez orzekania o winie (+WZÓR do pobrania)

Gdy rozpada się małżeństwo, często jedynym rozwiązaniem jest złożenie pozwu o rozwód. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w 2017 roku blisko 65 tysięcy małżeństw zakończyło się orzeczeniem rozwodu. Liczba rozwodów rośnie z każdym rokiem, a jako najbardziej typową przyczynę rozpadu małżeństwa małżonkowie wskazują tzw. niezgodność charakterów. Jak zatem wygląda pozew rozwodowy bez orzekania o winie? Ile kosztuje taki rozwód i jak przebiega? O tym poniżej.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie (+WZÓR do pobrania)

Więzi pomiędzy małżonkami ustały na dobre

Sąd orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa wówczas, gdy pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Przez rozkład pożycia należy rozumieć rozkład trzech podstawowych więzi łączących małżonków:

 • więzi psychicznej, czyli uczuć pomiędzy małżonkami;
 • więzi fizycznej, czyli utrzymywania stosunków seksualnych;
 • więzi ekonomicznej, czyli prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

W toku postępowania sędzia w trakcie przesłuchania stron zapyta o istnienie wskazanych powyżej relacji oraz o czas ich ustania. Rozpad pożycia musi być trwały, a zatem strony muszą być przekonane o tym, iż chcą rozwiązania małżeństwa i nie widzą żadnych szans na jego uratowanie.

Po rozpoznaniu sprawy sąd ma dwie możliwości działania:

 1. może orzec o rozwiązaniu małżeństwa;
 2. może oddalić pozew o rozwód.

Oddalenie pozwu rozwodowego zdarza się niezwykle rzadko i jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy sąd stwierdzi, że orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. wiązałoby się z istotnym pokrzywdzeniem jednego z małżonków) lub sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka.

Jak napisać pozew rozwodowy? Jak złożyć pozew rozwodowy?

Przygotowanie pozwu rozwodowego nie jest bardzo trudne, ale należy zwrócić dużą uwagę na szczegóły. Błędy i nieścisłości w treści pozwu spowodują, iż sąd będzie wzywał osobę składającą pozew do uzupełnienia braków przez podanie dodatkowych okoliczności czy przedłożenie dokumentów, co w oczywisty sposób będzie skutkowało przedłużeniem całej procedury.

Osoba, która domaga się orzeczenia rozwodu nazywana jest powodem, zaś drugi małżonek – pozwanym.

Sprawdź:  Nauka w czasie koronawirusa - 9 pytań, na które rodzice chcą znać odpowiedź!

Pozew rozwodowy powinien zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia pisma;
 • oznaczenie stron tj. powoda i pozwanego poprzez wskazanie ich imion, nazwisk, adresów korespondencyjnych oraz numerów PESEL;
 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest kierowany (sądem właściwym będzie zawsze sąd okręgowy, zazwyczaj położony w okręgu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile jeden z nich nadal tam mieszka);
 • wskazanie, czego strona dokładnie się domaga w zakresie sposobu rozwiązania małżeństwa, alimentów na dzieci, sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej nad nimi;
 • uzasadnienie pozwu, tj. krótkie opisanie sytuacji rodzinnej stron oraz wykazanie, dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie zawarte na wstępie pozwu;
 • własnoręczny podpis osoby składającej pozew.

Pozew o rozwód wzór 2020

Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie znajduje się poniżej. Do pozwu należy zawsze załączyć odpisy aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci.


Pobierz: Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie >>


Koszt rozwodu bez orzekania o winie – opłaty

Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 600,00 zł. Osoba składająca pozew musi uiścić wskazaną kwotę na rachunek sądu, który będzie rozpoznawał sprawę. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd w wyroku kończącym sprawę orzeknie o zwrocie 300,00 zł i obciążeniu pozwanego kwotą 150,00 zł. W praktyce oznacza to, iż powód otrzyma zwrot 300,00 zł od sądu i 150,00 zł od byłego już małżonka – każdy z małżonków za rozwód bez orzekania o winie zapłaci 150,00 zł.

Co dzieje się po złożeniu pozwu?

Pozew składa się w sądzie okręgowym w dwóch kopiach (trzeci egzemplarz warto zatrzymać dla siebie). Sąd sprawdzi, czy pozew spełnia wszystkie wskazane powyżej warunki formalne tj. np. czy jest podpisany, czy zawiera akty stanu cywilnego, czy strona określiła w treści pozwu, czego dokładnie się domaga, itd. Po dokonaniu tej czynności sąd wyznaczy termin rozprawy i prześle odpis pozwu na adres drugiego z małżonków.

Sprawdź:  Zasiłek opiekuńczy podczas strajku nauczycieli: Czy rodzicom faktycznie przysługuje dzień wolny w pracy?

Pozwany może przed terminem rozprawy złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy. Czasem sąd zobowiąże go do złożenia tej odpowiedzi i przedstawienia swojego stanowiska. W piśmie stanowiącym odpowiedź pozwany powinien odnieść się do pozwu rozwodowego i przedstawić swoje żądania. Pozwany może zgodzić się z rozwiązaniami zaprezentowanymi w pozwie albo zażądać innego sposobu rozwiązania małżeństwa (np. poprzez rozwód z orzekaniem o winie, zmniejszenia kwoty alimentów czy innego sposobu uregulowania władzy rodzicielskiej), a nawet oddalenia pozwu.

Sprawdź: Kiedy się rozwieźć?

W każdej sprawie rozwodowej musi odbyć się rozprawa sądowa. Rozprawa odbywa się bez udziału publiczności, co oznacza, że na sali nie będzie znajdował się nikt oprócz składu orzekającego (sędzia i dwóch ławników), stron i protokolanta sądowego. Sędzia prowadzący postępowanie przesłucha strony. W przypadku pozwu rozwodowego bez orzekania o winie, o ile strony są zgodne w swoich stanowiskach, rozprawa będzie przebiegała zazwyczaj szybko i sprawnie, jednak sędzia zawsze zapyta o przyczynę rozpadu małżeństwa. Gdy małżonkowie nie żądają orzekania o tym, które z nich jest winne rozkładu pożycia, sąd nie będzie zadawał pytań o dokładne powody rozwodu – zazwyczaj strony ograniczą się do wskazania niezgodności charakterów czy niemożliwości osiągnięcia porozumienia w kluczowych dla rodziny sprawach. Jeśli małżonkowie mają dzieci poniżej 18 roku życia, sąd przesłucha jednego świadka na okoliczność dobra dzieci, aby ustalić, że pomimo rozwodu byli już małżonkowie będą współdziałali dla ich dobra. Świadkiem winna być osoba, która ma możliwie częsty kontakt z dzieckiem i jest w stanie uważnie obserwować relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Może to być babcia, wujek, bliski przyjaciel, niania, itp.

Wycofanie pozwu rozwodowego

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda wyrok. Jeśli strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia, ponieważ na przykład uważa, że zasądzona kwota alimentów jest zbyt niska, może złożyć apelację. Apelacja jest kierowana do sądu apelacyjnego. Prawidłowa procedura zaskarżenia wyroku wygląda następująco:

 1. Sąd wydaje wyrok i przedstawia jego ustne uzasadnienie.
 2. Strona ma 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku.
 3. Sąd sporządza pisemne uzasadnienie i doręcza je stronie.
 4. Strona w ciągu 14 dni od doręczenia uzaadnienia ma prawo do złożenia apelacji.
Sprawdź:  Jak wyrobić dowód dla niemowlaka?

Co niezwykle istotne, aż do wydania wyroku przez sąd apelacyjny – czyli na każdym etapie postępowania np. w trakcie rozprawy – strony mogą zadecydować o wycofaniu pozwu rozwodowego. Jeśli małżonkowie ustalą, że nie chcą się rozwieść i planują uratowanie swojego małżeństwa, mogą złożyć oświadczenie o wycofaniu pozwu. W takim przypadku sąd umorzy postępowanie, a małżeństwo będzie nadal trwać.

Jeżeli macie dodatkowe pytania na temat pozwu rozwodowego bez orzekania o winie, to zapraszam do ich zadawania w komentarzach.


Zdjęcie główne: depositephotos.com
Autor: adwokat Marta Milan z LegalHero.pl

LegalHero.pl to portal oferujący profesjonalne porady prawne i dokumenty prawne w przystępnych cenach. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.legalhero.pl, a w razie pytań prosimy o kontakt mailowy [email protected]

2 komentarzy: Pozew rozwodowy bez orzekania o winie (+WZÓR do pobrania)

Agnieszka2020-11-02 20:51:15

Dzień dobry. Od 12 lat jesteśmy małżeństwem i prowadzimy gospodarstwo rolne, które mąż miał przepisane przed ślubem. Proszę powiedzieć, czy w razie rozwodu należy mi się coś? Mamy dwoje dzieci w wieku 12 i 6 lat.

Sprawdź:  Ważność recepty, czyli przez jaki okres można zrealizować receptę?

Dodaj komentarz

Ciąża
Smoothie z malinami, borówkami i otrębami
Smoothie to idealny sposób na orzeźwienie nie tylko w gorące, letnie dni. Jest smaczne oraz szybkie i proste w wykonaniu. W wersji z malinami i borówkami dostarczy nam także sporej
Czytaj dalej
Zakupy dla niemowląt Zdrowie dziecka
Termofor dla dzieci: z pestkami wiśni, suchy czy miś? Który najlepszy?
Powoli można odczuć nadciągające chłody. Termofor dla dzieci to idealne rozwiązania na ogrzanie najmłodszych, gdy za oknem zagości już jesień i zima. Termofor sprawdzi się świetnie zarówno do robienia ciepłych,
Czytaj dalej
Prawo
Opiekun prawny dziecka – Jakie ma obowiązki? Jak nim zostać?
Opiekun prawny ma za zadanie chronić interesy osobiste i majątkowe innej osoby, która z uwagi na własną niepełnoletność lub całkowite ubezwłasnowolnienie nie może sobie osobiście takich ochrony zapewnić. W przypadku
Czytaj dalej
Prawo
Wypowiedzenie umowy z przedszkolem prywatnym lub żłobkiem [WZÓR]
Przedszkola i żłobki prywatne to dla wielu rodziców jedyna pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Zwłaszcza, gdy obydwoje rodzice pracują, korzystanie z usług takich instytucji staje się najlepszym rozwiązaniem. Co
Czytaj dalej
Finanse Prawo
Alimenty od dziadków 2020: W jakich przypadkach alimenty płacą dziadkowie?
Zdarza się czasem tak, że pomimo zasądzenia przez sąd alimentów, rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od obowiązku. W takich sytuacjach istnieje kilka sposobów na uzyskanie środków na dziecko.
Czytaj dalej
Finanse Prawo
Darowizna pieniężna od rodziców [Limit, Umowa, Podatek]
Rodzice często nawet dorosłe dzieci wspierają finansowo, a jedną z najpopularniejszych form takiego wsparcia jest oficjalna darowizna pieniężna. Zwykle opiewa ona na znaczne sumy, dlatego też wiele osób zadaje sobie
Czytaj dalej