Jakie urlopy przysługują rodzicom w 2022 roku? Nadchodzą ważne zmiany!

Rodzice mogą się w tym roku spodziewać sporych zmian w urlopach dotyczących opieki nad dziećmi. Polska zobowiązana jest bowiem do wprowadzenia przepisów unijnej dyrektywy work-life balance. Nowe zasady mają być korzystniejsze dla rodzin z dziećmi i wesprzeć je w pogodzeniu obowiązków wychowawczych z pracą zawodową. Czego konkretnie dotyczyć będą zmiany? Sprawdź, jakie urlopy przysługują rodzicom w 2022 roku.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Do sierpnia 2022 Polska ma wprowadzić przepisy dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i dotyczącej kwestii urlopów i dni wolnych na opiekę nad dziećmi.
  • Aktualnie rodzicom przysługuje prawo do urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego oraz ojcowskiego.
  • Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim urlopu rodzicielskiego i urlopu na opiekę nad dzieckiem do 14 lat.

Jakie urlopy przysługują rodzicom w 2022 roku?

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest pogodzić życie prywatne z zawodowym w taki sposób, aby czegoś nie zaniedbać lub nie stracić. Dlatego coraz więcej młodych osób odkłada decyzję o dzieciach lub w ogóle rezygnuje z rodzicielstwa. Właśnie z myślą o przyszłych i obecnych rodzicach Rada i Parlament Europejski w 2019 roku przyjęli dyrektywę work-life balance. Celem dokumentu jest przede wszystkim wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi. Nowe zasady mają również ułatwiać matkom powrót do pracy po narodzinach dziecka m.in. poprzez poszerzenie możliwości korzystania z urlopów opiekuńczych przez mężczyzn.

Aktualnie zgodnie z polskim prawem rodzice mogą skorzystać z urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Dodatkowo ojcowie mogą także wystąpić o przyznanie tzw. urlopu ojcowskiego.

Urlopy 2022 – urlop macierzyński

Z urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec (ale ojciec w takim wymiarze, w jakim nie wykorzystała go matka). Kobieta ma bowiem obowiązek wykorzystania co najmniej 14 tygodni tego urlopu, może go nawet rozpocząć na 6 tygodni przed planowaną datą porodu. Długość urlopu zależy od liczby narodzonych dzieci (podczas jednego porodu) i może wynosić: 20 tygodni na jedno dziecko, 31 tygodni na dwójkę, 33 tygodnie na troje, 35 w przypadku czwórki, do 37 tygodni po urodzeniu pięciu lub większej liczby dzieci.

Urlop przysługuje rodzicom pod warunkiem zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Zasiłek macierzyński wypłacany jest osobom, które opłacają składkę chorobową.

Urlop rodzicielski 2022

Urlop rodzicielski przysługuje matce i ojcu łącznie, pod warunkiem, że wykorzystali już w pełnym wymiarze urlop macierzyński. Rodzice mogą przebywać na nim jednocześnie, ale należy pamiętać, że w takim przypadku każdy tydzień liczony jest podwójnie. W sumie mogą więc przebywać razem na urlopie przez 16 lub 17 tygodni. Jego długość zależy bowiem od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka oraz do 34 tygodni po urodzeniu dwójki lub więcej.

Urlop wychowawczy 2022

Urlop wychowawczy wynosi łącznie do 36 miesięcy. Zgodnie z obowiązującym prawem może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie i podzielony na maksymalnie 5 części. Można go wykorzystać do 6. roku życia dziecka, warto jednak pamiętać, że jest on bezpłatny.

Urlop ojcowski

Każdy ojciec może wykorzystać tzw. urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 2. roku życia, jeśli jest zatrudniony na umowę o pracę. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany w dwóch tygodniowych częściach lub jednorazowo.

Sprawdź: 12 tys zł na dziecko. Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje! Trzeba się spieszyć, aby nie stracić pieniędzy!

Zmiany w urlopach 2022

Do sierpnia 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest zobowiązane wprowadzić do polskiego systemu prawnego odpowiednie przepisy, zgodne z założeniami unijnej dyrektywy. Nowe zasady będą dotyczyć m.in. urlopu rodzicielskiego. Dotychczas rodzice mogą dzielić się nim dowolnie. Po zmianach dwa miesiące urlopu będą przysługiwały ojcu bez prawa do zrzeczenia się ich na rzecz matki. Oznacza to, że mogą one zostać dołożone do aktualnego, łącznego 12-miesięcznego urlopu. Może również okazać się, że w tym tym czasie co najmniej przez 2 miesiące dzieckiem będzie musiał zająć się ojcem, co skróci wymiar urlopu matki do 10 miesięcy. Ojciec będzie mógł wykorzystać ten urlop. do momentu ukończenia przez dziecko 8. roku życia. Dokładnego kształtu przepisów jeszcze nie znamy, ale według pomysłodawców ma to pomóc mamom powrót na rynek pracy.

Korzystne zmiany szykują się w kwestii urlopu opiekuńczego. Zgodnie z aktualnym prawem każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę, bez względu na jej rodzaj i staż pracy, przysługuje 2 dni (lub 16 godzin) urlopu opiekuńczego na dziecko do 14. roku życia. Za sprawą unijnej dyrektywy przepis ten zmieni się na korzyść rodziców, ponieważ okres ten ma zostać wydłużony do 5 dni. Pracownik będzie mógł również uzyskać takie zwolnienie na opiekę nad innymi członkami rodziny takimi jak matka, ojciec czy małżonek.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo