Zasiłek macierzyński 2020 [komu przysługuje i ile trwa?]

Ile trwa urlop macierzyński? Czy na macierzyńskim można pracować? Ile wynosi i kto wypłaca zasiłek macierzyński? Już teraz dowiedz się, przez jaki okres przysługuje Ci urlop macierzyński i czy w 2020 zaszły zmiany w zasadach wypłacania świadczenia. Oblicz wysokość zasiłku, jaki otrzymasz i śpij spokojnie, bez niepotrzebnych wątpliwości.

Zasiłek macierzyński 2020 [komu przysługuje i ile trwa?]
Pixabay
Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Urlop macierzyński z zasady przysługuje kobietom, które urodziły, przysposobiły lub przyjęły na wychowanie dziecko w trakcie opłacania składki ubezpieczenia chorobowego.
 • To, ile trwa urlop macierzyński zależy od liczby urodzonych bądź przysposobionych dzieci.
 • Przed porodem można wykorzystać 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas po narodzinach dziecka pozostaje do wykorzystania 14 tygodni urlopu.
 • Z zasiłku macierzyńskiego matka dziecka może zrezygnować po 14 tygodniach od porodu. Wówczas na urlop macierzyński może iść tata, który również otrzyma zasiłek.

Zasiłek macierzyński 2020

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem przeznaczonym dla młodych matek. Przysługuje tym mamom, które urodziły bądź przysposobiły dziecko w czasie, gdy opłacały składkę na ubezpieczenie chorobowe lub przebywały na urlopie wychowawczym.

Komu przysługuje urlop macierzyński?

 • osobom, które nawiązały stosunek pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę);
 • zatrudnionym na podstawie umowy na czas określony, która została przedłużona do dnia porodu;
 • mamom, które w czasie ciąży zostały zwolnione z pracy i tym samym straciły ubezpieczenie chorobowe, ale prawomocny wyrok sądu stwierdza, że pracodawca naruszył przepisy;
 • tym, których pracodawca ogłosił upadłość bądź został zlikwidowany (w tym wypadku zasiłek macierzyński przysługuje od likwidacji miejsca pracy do dnia porodu).

Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko w przypadku urodzenia zdrowego, ale również martwego dziecka oraz wtedy, gdy noworodek umrze przed ukończeniem 8 tygodnia życia. Wówczas urlop macierzyński trwa 8 tygodni, ale nie krócej niż 7 dni od dnia śmierci dziecka.

Szczególną sytuacją jest także ta, gdy matka dziecka umrze lub porzuci dziecko. W tym wypadku zasiłek macierzyński otrzymuje ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny. Dodatkowo, jeśli matka porzuciła dziecko przed upływem 8 tygodni od porodu, ojcu przysługuje zasiłek opiekuńczy. W tych wypadkach urlop macierzyński przysługuje od następnego dnia po porzuceniu dziecka do końca standardowego urlopu macierzyńskiego udzielanego matce, a następnie może być kontynuowany przez czas odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu.

Zasiłek macierzyński dla bezrobotnych

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2016 roku, każda młoda mama, ma prawo do skorzystania z płatnego urlopu macierzyńskiego. Minimalne świadczenie, jakie będzie otrzymywać, wynosi 1000 zł. Jest to informacja szczególnie ważna dla tych mam, które nie posiadają stałego zatrudnienia i nie opłacają regularnych składek do ZUS. Zasiłek macierzyński dla bezrobotnej mamy jest zwolniony z podatku i wypłacany jest przez rok.

Kto może otrzymać minimalne świadczenie z tytułu urodzenia dziecka?

 • mamy bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • studiujące mamy,
 • mamy pracujące na umowę o dzieło,
 • mamy utrzymujące się z rolnictwa,
 • mamy, których dochód z tytułu umowy o pracę jest tak niski, że przysługujący zasiłek, byłby niższy od minimalnej kwoty zasiłku.

Urlop macierzyński 2020: ile trwa?

Zasiłek macierzyński jest wypłacany w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz trwającego 14 dni urlopu ojcowskiego.

Wymiar zasiłku macierzyńskiego, z tytułu urlopu macierzyńskiego:

 • 20 tygodni – jeżeli urodziłaś 1 dziecko,
 • 31 tygodni – jeżeli urodziłaś 2 dzieci,
 • 33 tygodnie – jeżeli urodziłaś 3 dzieci,
 • 35 tygodni – jeżeli urodziłaś 4 dzieci,
 • 37 tygodni 0 jeżeli urodziłaś 5 i więcej dzieci.

Wymiar zasiłku macierzyńskiego, z tytułu urlopu rodzicielskiego:

 • 32 tygodnie – jeżeli urodziłaś 1 dziecko,
 • 34 tygodnie – jeżeli urodziłaś 2 lub więcej dzieci.

Z zasiłku macierzyńskiego można zrezygnować nie wcześniej niż przed upływem 14 tygodni od porodu. Jeśli matka dziecka chce po tym czasie wrócić do pracy, pozostałą część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec dziecka. Jedynym warunkiem jest to, by był on objęty ubezpieczeniem chorobowym.

W przypadku przysposobienia bądź przyjęcia na wychowanie dziecka do lat 7 lub do lat 10, jeśli ma odroczony obowiązek szkolny sytuacja wygląda podobnie. Również w tym wypadku czas urlopu macierzyńskiego zależy od tego, ile dzieci jednocześnie przyjęto na wychowanie. Wynosi on odpowiednio:

 • 20 tygodni (140 dni) – gdy przyjmiesz jedno dziecko,
 • 31 tygodni (217 dni) – gdy przyjmiesz dwoje dzieci,
 • 33 tygodni (231 dni) – gdy przyjmiesz troje dzieci,
 • 35 tygodni (245 dni) – gdy przyjmiesz czworo dzieci,
 • 37 tygodni (259 dni) – gdy przyjmiesz pięcioro i więcej dzieci.

W tym przypadku czas wypłaty świadczenia nie może być krótszy niż 9 tygodni tj. 63 dni.

Zasiłek macierzyński a umowa o pracę

Jeżeli jesteś zatrudniona na umowę o pracę, masz dwie opcje do wyboru. Pierwsza zakłada wypłatę zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a następnie 60% wysokości wynagrodzenia za okres urlopu rodzicielskiego. Opcja druga natomiast daje Ci możliwość otrzymywania 80% wysokości wynagrodzenia przez cały okres zasiłkowy (urlop macierzyński wraz z urlopem rodzicielskim). Jeżeli od razu wiesz, że bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, będziesz wykorzystywać urlop rodzicielski i chcesz przez cały ten okres otrzymywać 80% wysokości wynagrodzenia, musisz złożyć do ZUS lub do pracodawcy odpowiedni wniosek o urlop macierzyński, nie później niż 21 dni po porodzie.

Sprawdź też:

Zasiłek macierzyński a umowa zlecenie

Pracując na umowę o pracę, obowiązkowo opłacasz ubezpieczenie chorobowe, a dokładnie opłaca je Twój pracodawca. W przypadku umowy zlecenia, sytuacja wygląda inaczej, ponieważ ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Ty decydujesz czy i w jakiej wysokości opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe. Aby otrzymać zasiłek macierzyński, pracując na umowę zlecenie, musisz być zatrudniona i posiadać ubezpieczenie chorobowe w dniu porodu. Nawet jeżeli umowa wygaśnie już po porodzie, ZUS ma obowiązek przejąć wypłatę świadczenia.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe, również przysługuje Ci prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia obliczana jest na podstawie średniej ze składek, opłacanych przez 12 miesięcy, poprzedzających urodzenie dziecka. W przypadku, kiedy prowadzisz działalność krócej niż 12 miesięcy, a opłacasz składki znacznie wyższe, niż ustawowe minimum, wypłata świadczenia będzie wyglądała następująco: otrzymasz zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększony o 1/12, za każdy miesiąc, w którym opłacałaś podwyższoną składkę na ubezpieczenie.

Zobacz także: Wyprawka dla noworodka – lista potrzebnych rzeczy

Rodzice pytają o zasiłek macierzyński 2020

Ile trwa urlop macierzyński?

Czas trwania urlopu macierzyńskiego jest uzależniony od liczby dzieci, które urodziła dana mama. W przypadku jednego dziecka wynosi on 20 tygodni, ale już przy bliźniakach 31. Mamy trojaczków otrzymają 33 tygodnie urlopu, zaś czworaczków 35 tygodni. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przysposobienia bądź przyjęcia na wychowanie dzieci – długość urlopu macierzyńskiego również zależy od liczby dzieci w wieku do 7 lat bądź 10 lat, o ile nie są objęte obowiązkiem szkolnym.

Ile wynosi zasiłek macierzyński 2020?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, obliczana jest na podstawie średniej z przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia, wypłacanego przez 12 miesięcy poprzedzające miesiąc urodzenia dziecka.  Jeżeli jesteś zatrudniona krócej niż 12 miesięcy, wówczas podstawa wynagrodzenia, obliczana jest, na podstawie średniej z pełnych, przepracowanych miesięcy.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński jest to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku małych firm, zatrudniających mniej niż 21 osób, wypłata zasiłku jest po stronie ZUS-u. Jeżeli jednak w firmie, w której pracujesz, zatrudnionych jest więcej niż 21 osób, wówczas co miesiąc będziesz otrzymywać wynagrodzenie od pracodawcy. On natomiast, rozlicza się już bezpośrednio z ZUS-em.

Kiedy ZUS wypłaca macierzyński w 2020 r?

Zasiłek macierzyński jest wypłacany nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów do macierzyńskiego. Którego dnia miesiąca będzie wypłacany zasiłek macierzyńskie w 2020 roku? To zależy. Jeśli firma, w której zatrudniona jest świeżo upieczona mama zgłasza do ubezpieczeń społecznych więcej niż 20 osób, wówczas macierzyński wypłacany jest przez pracodawcę w zwykłym terminie wypłaty wynagrodzeń jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca. ZUS wypłaca zasiłki macierzyńskie na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień do wypłaty.

Czy zasiłek macierzyński jest opodatkowany?

Zasiłek macierzyński jest opodatkowany na zasadach ogólnych wg. dwustopniowej skali podatkowej o progach na poziomie 18% i 32 %

Czy zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu?

Jak wynika z art. 20. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z zasiłku macierzyńskiego podczas rozliczania PITa należy wykazać w polu „dochody z innych źródeł”.

Jakie dokumenty do zasiłku macierzyńskiego?

Dokumenty, których wymaga ZUS do wypłaty zasiłku macierzyńskiego, to:

 • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – jeżeli wnioskujesz o zasiłek macierzyński, za okres przed porodem (maksymalnie 6 tygodni),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub jego kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
 • zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim i jego długości – ten dokument dołącza pracodawca.

Czy na macierzyńskim można pracować?

To zależy. Młoda mama zatrudniona na umowę o pracę może podjąć pracę u swojego pracodawcy dopiero po upływie 20 tygodni od porodu, czyli w trakcie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. Wcześniej może świadczyć usługi jedynie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie i w zakresie nie pokrywającym się z jej dotychczasowymi obowiązkami. Inaczej wygląda sytuacja, gdy kobieta będąc na wychowawczym chce podjąć pracę na podstawie umowy o pracę w innej firmie niż ta, w której pracowała dotychczas oraz gdy prowadzi własną działalność gospodarczą. W tym wypadku ustawodawca nie widzi przeciwwskazań do tego, by młoda mama pracowała na macierzyńskim.

Czy L4 wlicza się do zasiłku macierzyńskiego?

O ile przyszła mama nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed porodem za dzień jego rozpoczęcia uważa się dzień narodzin dziecka. Zwolnienie lekarskie otrzymane tuż po porodzie nie ma wpływu na datę rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Również L4 wystawione w trakcie trwania macierzyńskiego nie przedłuża jego trwania.

Zobacz też:

Komentarzy: 11

 • Avatar
 • Avatar
  • Avatar
   • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar

Dodaj komentarz

Imiona dla dzieci
Nutella, Batman, Koka i Nirvana: jakich jeszcze niespotykanych imion dla dzieci nie zarejestrowano w 2019 roku?
Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie! Jedni śledzą listy popularnych imion dla chłopca i dziewczynki. Są też tacy, którzy zerkają na sam dół rankingu najczęściej nadawanych imion po to,
Czytaj dalej
Bezpieczeństwo dzieci Prawo
Przewożenie dzieci w samochodzie: Jazda bez fotelika w 2020 roku
Niespełna trzy lata temu weszły zmiany w przepisach dotyczące przewożenia dzieci w samochodzie. Przepisy te obowiązują także w bieżącym 2020 roku. Co się zmieniło w 2017 roku? Czego nie można?
Czytaj dalej
Finanse Newsy
1000+ na wycieczkę: musieliście odwołać wakacje w tym roku? Rząd ma pomysł, jak ratować turystykę
Obiecałeś dziecku krótkie wakacje w czasie przerwy wielkanocnej? A może kupiłeś bilet na święta, żeby polecieć lub pojechać do rodziny? Już dziś wiadomo, że żadna z tych podróży nie ma
Czytaj dalej
Finanse Newsy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: Jak złożyć wniosek? Komu przysługuje? Do kiedy?
Komu należy się opieka na dziecko? Skąd pobrać oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat? Jak wypełnić wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko? Jak i
Czytaj dalej
Finanse Newsy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11.04.2020. Mimo obietnic – nadal tylko dla dzieci do 8 r.ż.
Zgodnie z zapowiedziami z minionego tygodnia rząd poinformował dziś o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 11.04.2020 r., tj. na czas, na jaki są zamknięte placówki edukacyjne. Wbrew informacjom podawanym wcześniej
Czytaj dalej
500+ Newsy
Koronawirus a 500 plus. Czy 500+ będzie wypłacane? Premier zapewnia, że tak. Jest jednak petycja o wstrzymanie wypłat
Pandemia koronawirusa sprzyja wzrostowi obaw o codzienne życie, w tym kwestie materialne. Stąd często pojawiające się dzisiaj pytanie: czy 500+ zostanie wstrzymane? Niektóre środowiska domagają się przekierowania środków przewidzianych na
Czytaj dalej
500+ Newsy
500+ na pierwsze dziecko w 2020 r. [AKTUALIZACJA!]
Od ubiegłego roku 500+ jest wypłacane także na pierwsze dziecko. Od kiedy można składać wnioski i kto dostanie pieniądze na dziecko? Którzy rodzice nie muszą składać wniosku w 2020 roku
Czytaj dalej
Finanse Newsy
Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych? ZUS żąda od matek zwrotu setek tysięcy złotych za urlop macierzyński
Urzędnicy ZUS ogłosili pełną mobilizację i żądają zwrotu niesłusznie wypłaconych zasiłków macierzyńskich. Listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymują matki, które otrzymywały świadczenie w latach 2012-2013. Oczywiście nie wszystkie, a jedynie
Czytaj dalej
500+ Newsy
Ważne zmiany w 500+! Rodzicu, powinieneś o nich wiedzieć!
Uwaga rodzice! W 2020 roku ominie Was składanie wniosków o 500+! Zmiany w programie zostały juz potwierdzone decyzjami administracyjnymi wydanymi przez urzędy. Zmiany w 500+ w 2020 r. Dotychczas wnioski o 500+ składaliśmy
Czytaj dalej
Finanse Newsy Prawo
Zasiłek pielęgnacyjny 2020: ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny po zmianach?
Zasiłek pielęgnacyjny jest jedną z form zapomogi wypłacanej przez gminę, która ma na celu pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny 2020? Kiedy kolejna
Czytaj dalej