Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2020 [POBIERZ WNIOSEK]

Jakich należy dokonać formalności po urodzeniu dziecka? Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski? Ile wynosi wynagrodzenie i jak liczony jest macierzyński? Sprawdź, co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o macierzyński.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Urlop macierzyński można rozpocząć na 6 tygodni przed spodziewanym porodem.
 • Na złożenie wniosku o macierzyński mamy 21 dni od dnia porodu. Należy go złożyć u pracodawcy.
 • Czas trwania macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi odpowiednio: 20 tygodni przy 1 dziecku 31 tygodni przy bliźniakach oraz 33 tygodnie przy trojaczkach.

Urlop macierzyński 2020

Czy mogę wziąć urlop macierzyński? Na jak długo? Gdzie i do kiedy powinnam złożyć wniosek? Decyzję o długości urlopu macierzyńskiego zazwyczaj i tak każda z nas podejmuje wcześniej, ale pozostają jeszcze formalności. Z własnego doświadczenia wiem, że w grząskim temacie umów i wniosków lepiej zorientować się, zanim maluch pojawi się na świecie. Potem zwyczajnie nie ma na to czasu i sił. Na początek warto wiedzieć, że pomimo wielu zmian w Kodeksie Pracy, które weszły w życie w ostatnich latach, kwestie związane z urlopem macierzyńskim pozostały bez zmian. Ostatnie poprawki w Kodeksie pracy dotyczące urlopu macierzyńskiego miały miejsce w styczniu 2016 roku. Oznacza to, że zarówno wymiar urlopu, wnioski i pozostałe wytyczne pozostały w 2020 roku bez zmian.

Pracuję, ale czy przysługuje mi urlop macierzyński?

Też byłam kobietą pracującą, ale to jeszcze nie znaczy, że przysługiwał mi urlop macierzyński. Zgodnie z Kodeksem pracy do urlopu macierzyńskiego mają prawo tylko rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (także tej na czas określony), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Umowa o pracę

Doskonale, gdy masz umowę o pracę na czas nieokreślony. Przysługują ci urlop macierzyński i zasiłek macierzyński, a pracodawca nie może cię zwolnić: ani w ciąży, ani w czasie urlopu. Temu światu daleko jednak do doskonałości, więc być może nie masz stałej umowy. Co wtedy? Jeśli nie jesteś zatrudniona na umowę o pracę, ale twój partner jest – przemyślcie wariant, w którym to on idzie na urlop tacierzyński.

Umowa na czas określony a urlop macierzyński

Jesteś zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale… na czas określony. Masz więc prawo do urlopu macierzyńskiego, jednak tylko do dnia rozwiązania umowy. Dobra wiadomość jest taka, że ZUS będzie ci nadal wypłacał zasiłek macierzyński – aż do dnia, w którym zakończyłby się twój urlop, gdybyś miała prawo wykorzystać go w pełnym wymiarze. W swoim oddziale ZUS powinnaś wtedy złożyć wniosek z dołączonym do niego drukiem ZUS – Z3.

Na co może w takim razie liczyć coraz większa grupa kobiet zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło lub prowadzących własne firmy? Jedynie na świadczenia rodzicielskie.

Zobacz też: Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy

Szczęśliwi czasu nie liczą, ale… ile trwa urlop macierzyński?

Długość urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od liczby dzieci, które przyszły na świat podczas jednego porodu. Ile trwa urlop macierzyński?

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniaków;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczków;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięcioraczków (i więcej dzieci).

Rodzice jednego dziecka mogą spędzić z nim maksymalnie 52 tygodnie, na które składają się:

 1. Urlop macierzyński: 20 tygodni, z których 14 musi wykorzystać mama. Pozostałe 6 tygodni może przejść na tatę (o ile odprowadzał składki chorobowe) pod warunkiem, że ty wrócisz do pracy.
 2. Urlop rodzicielski: 32 tygodnie (przysługuje obojgu rodzicom i można wykorzystać go do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat).

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego (lub tacierzyńskiego – w zależności od waszego wyboru) tata dziecka ze stałą umową może wziąć urlop ojcowski. Ma na to czas przez dwa lata.

Sprawdź: Szczegóły dotyczące urlopu ojcowskiego i pobierz wniosek >>

Urlop macierzyński przed porodem?

Urlop macierzyński przed porodem jest jak najbardziej możliwy. Źle się czujesz albo po prostu potrzebujesz wolnego, by lepiej przygotować się do powitania nowego członka rodziny? Przed spodziewanym terminem porodu masz prawo wykorzystać 6 tygodni z przysługującego ci urlopu macierzyńskiego (jednak nie później niż 2 tygodnie przed rozwiązaniem). Twój pracodawca będzie wtedy wymagał zaświadczenia o przewidywanej dacie porodu.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego składamy u swojego pracodawcy. Rodzice, którzy planują wykorzystać urlop rodzicielski od razu po macierzyńskim, mają czas na złożenie wniosku do 21 dni po porodzie. Przekroczenie tego terminu ma wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego, o czym poniżej. Wraz z wnioskiem o macierzyński do kadr dostarczamy też:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • oświadczenie, że drugi rodzic rezygnuje z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego.

Pobierz wzór podania o urlop macierzyński i/lub rodzicielski

Przygotowaliśmy wzory wniosków zarówno o urlop macierzyński, jak i rodzicielski. Możesz je pobrać bezpłatnie w dwóch formatach:

WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI:

WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI:

Urlop macierzyński a zasiłek macierzyński

Choć bywają utożsamiane, nie są tym samym. Urlop macierzyński wiąże się z ochroną praw pracownicy, zaś kobiety uprawnione do zasiłku macierzyńskiego mogą tylko pobierać świadczenie. Kto należy do tej drugiej grupy?

 1. Oczywiście mamy/ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (także na czas określony).
 2. Rodzice prowadzący działalność gospodarczą oraz zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, o ile odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatniego roku przed narodzinami dziecka. W przypadku, gdy pracowałaś krócej lub krócej odprowadzałaś składki chorobowe, zasiłek będzie obliczany na podstawie całego okresu twojego zatrudnienia/opłacania składek.

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

To zależy od terminu złożenia wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski:

 1. Do 21 dni od narodzin maleństwa:
  Składając wniosek o zasiłek macierzyński za okres obu wymienionych urlopów, mama (lub tata) jednego dziecka co miesiąc będzie pobierać 80% podstawy wymiaru.
 2. Powyżej 21 dni:
  Rodzic otrzyma co miesiąc 100% podstawy wymiaru za czas urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Potem – do końca urlopu rodzicielskiego – zasiłek będzie wynosił 60% podstawy.

A dla mam bez ubezpieczenia 1000 zł

Od 1 stycznia 2016 roku mamy, które były nieubezpieczone, bo np. studiowały lub były bezrobotne, przez cały rok mają prawo do comiesięcznego świadczenia w wysokości 1000 zł. Gdyby zdarzyło się tak, że mimo odprowadzanych składek, przysługujący ci zasiłek jest niższy niż ta suma, jego wysokość zostanie wyrównana do 1000 zł.

Rodzice pytają o wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski?

Wniosek o urlop macierzyński można złożyć nawet na 6 tygodni przed porodem załączając do niego zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu. Standardowo wniosek o macierzyński składa się nie później niż 21 dni od porodu. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że drugi rodzic rezygnuje z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego.

Gdzie złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego?

Wniosek o macierzyński składa się u pracodawcy.

Jak wygląda przejście z L4 na urlop macierzyński?

Urlop macierzyński zaczyna się najpóźniej w dniu urodzenia dziecka. Nie ma znaczenia, czy świeżo upieczona mama ma na ten czas wystawione L4 – macierzyński nie zostanie przesunięty ze względu na trwające jeszcze zwolnienie lekarskie. Podobnie jest w przypadku, gdy przebywająca na urlopie macierzyńskim mama otrzyma zwolnienie lekarskie – nie wydłuża ono ani nie przesuwa terminu zakończenia macierzyńskiego.

Co gdy umowa jest do dnia porodu? Gdzie złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Zasiłek o urlop macierzyński w tym wypadku należy złożyć do pracodawcy. To on płaci za pierwszy dzień urlopu. Resztę świadczeń pokrywa ZUS.

Ile wynosi wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim?

To, ile płatny jest macierzyński zależy więc od naszych zarobków przed ciążą i w jej trakcie. Wynagrodzenie na macierzyńskim liczona jest jako średnia z ostatnich 12 miesięcy.

Ile czasu trwa macierzyński?

To, ile tygodni trwa macierzyński zależy od liczby urodzonych dzieci. W przypadku jednego dziecka, mama ma 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Mamy dwójki dzieci otrzymują 31 tygodni macierzyńskiego. Mama trojaczków może liczyć na 33 tygodnie, zaś mama czworaczków na 35 tygodni macierzyńskiego.

Urlop macierzyński można zacząć na 6 tygodni przed porodem. Jeśli pracownica przechodzi na macierzyński w dniu porodu, wówczas po urodzeniu dziecka ma do wykorzystania pełen wymiar urlopu. Obowiązkowo musi na nim przebywać 14 tygodni, zaś 6 pozostałych oddać ojcu dziecka. Wniosek o rezygnację z macierzyńskiego należy złożyć u pracodawcy nie później niż na 14 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Kto dostanie 80% wynagrodzenia za urlop macierzyński, a kto 100%?

To zależy od indywidualnej decyzji rodziców dziecka. Mają oni do wyboru dwie możliwości:

 • 80% podstawy wymiaru jeśli przez cały okres macierzyńskiego i rodzicielskiego ma być wypłacana stała kwota
 • 100% podstawy wymiaru za 20 tygodni macierzyńskiego (przy 1 dziecku) i 6 tygodni rodzicielskiego. Za pozostałe tygodnie urlopu rodzicielskiego wypłacone zostaje 60% podstawy.

Czy pracownica, która urodzi dziecko na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko otrzyma zasiłek macierzyński?

W tym wypadku zasiłek macierzyński zostaje przyznany na czas, na jaki przysługiwałby urlop macierzyński, tj. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt oraz odpowiednio 33 tygodni przy trojaczkach. Mama przebywająca na wychowawczym ma też prawo do 6 tygodni dodatkowego urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie, a także do urlopu rodzicielskiego.

Urlop i zasiłek macierzyński to temat rzeka, który co i raz rodzi nowe pytania. Odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych z urlopem macierzyńskim 2019 możesz szukać w biurach księgowych lub w swojej placówce ZUS. Informacji na temat urlopu macierzyńskiego udzielają też pracownicy infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródła:
 • https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-macierzynski
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).

Dodaj komentarz

16 komentarzy: Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2020 [POBIERZ WNIOSEK]

 1. Pracownica jest na urlopie macierzyńskim i chce pójść na część urlopu rodzicielskiego, a później chce pójść ojciec na resztę urlopu rodzicielskiego. Pytanie – jeżeli matka dostaje teraz 100% zasiłku później dostanie 60%, to ojciec w jakiej wysokości będzie otrzymywał zasiłek od swojego wynagrodzenia? 100% czy 60%?

 2. Witam,
  mój pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób. W związku z tym, zasiłek chorobowy – za zwolnienie lekarskie w ciąży, wypłaca mi ZUS, właściwy dla siedziby pracodawcy (inny niż odział ZUS ze względu na moje miejsce zamieszkania). Domyślam się, że po urodzeniu dziecka będę musiała starać się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do tego oddziału ZUS – czy mogę to robić za pośrednictwem pracodawcy, czy osobiście muszę przesłać dokumenty – jeśli tak, to jakie?
  Chciałabym skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim (52tygodnie). Jednak podczas urlopu rodzicielskiego wygaśnie moja umowa o pracę – zawarta na czas określony. Co w takim wypadku z zasiłkiem macierzyńskim?

  • mialam taka sama syt ale w 2015 r. bylam zatrudniona do dnia porodu a potem zwolniona. wzielam odrazu rok razem i obylo sie bez niemilych niespodzianek. jesli ma Pani watpliwosci prosze porozamawiac z ksiegową albo zadzwonic do ZUS ale wydaje mi sie ze nic sie w tej kwesti nie zmienilo i na oba zasilki wystarczy zatrudnienie w dniu porodu. sprawe mozna zalatwic i przez pracodawce i bezposrednio w ZUS (ale to lepiej uzgodnic z pracodawca zeby nie zrobil sie balagan) Pozdrawiam.

 3. Agnieszka Mielczyńska Dodane ponad rok temu,

  Z różnych powodów u nas mąż chce pójść na “macierzyński” dla dwójki dzieci – rodzina zastępcza – postanowienie pobytu dzieci u nas od 10 sierpnia 2017 (na czas przebiegu procesu). dzieci w wieku 4 lat oraz prawie 7 (17 sierpnia kończy 7 lat). na jaki okres może iść na taki urlop. Proszę też o podpowiedź jak ten cały proces przeprowadzić. z góry dziękuję Agnieszka M

  • Jestem studentką. W jaki sposób mogę ubiegać się o zasiłek? Gdzie mam się zgłosić? Dodam, że jestem ubezpieczona w KRUS. A jak wygląda sytuacja, jeżeli podejmę pracę na umowę zlecenie?

   • Witam
    Mam pytanie… Termin porodu minął 19sierpnia -do tego dnia gin wystawił mi zwolnienie i dalej nie chce wystawić. Co dalej? Urlop macierzyński? Jeśli tak to jakie dokumenty mam złożyć u pracodawcy?

    • Czy pracownica mająca umowę o pracę do dnia porodu chcąc skorzystać z zasiłku za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego również pisze podanie o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i pracodawca przekazuje je do ZUS?

     • Witam chcialam zapytac jak.to jest z tymi zasilkami zasilek macierzyński jest platny 100%przez 20tyg a pozniej rodzicielski jest planty 60% ale przez pierwsze 6tyg. rodzicielskiego eszcze 100%?

      • Witam, chciałabym skorzystać z opcji 100% i 60%. Poród był 2 listopada. Kiedy powinnam złożyć wnioski żeby wypłaty rozłożył się w takich proporcjach? Pozdrawiam

       • Magdalena Pietrzak Dodane ponad rok temu,

        Witam
        Termin porodu mam wyznaczony na 10 stycznia.
        Niestety mam umowę do 31.12 która z automatu przedłuży się do dnia porodu. Myślę że pracodawca jej nie przedłuży. W związku z tym chciałabym starać się o urlop macierzyński i od razu po nim o urlop rodzicielski. Chciałabym prosić o podpowiedz jakie muszę przedstawić dokumenty do ZUS i do kiedy?
        Pozdrawiam

        • Witam, mam pytanie za dwa tyg mam termin porodu, chcialabym odrazu wykorzystać rok urlopu, i stąd moje pytanie czy najpierw muszę złożyć wniosek o urlop macierzyński a potem o rodzicielski czy mogę złożyć jeden wniosek łączony na te 52 tygodnie?

         • Mamozrobtosamo.blogspot.com Dodane ponad rok temu,

          NN – nie musisz składać wniosku o urlop macierzyński po urodzeniu. On przysługuje “z automatu”, musisz tylko o tym poinformować pracodawcę, przedstawiając akt urodzenia (+ ewent. wypis ze szpitala/zaświadczenie, niektóre oddziały ZUS tego wymagają). Natomiast jeśli chodzi o urlop rodzicielski, to masz dwie opcje:
          1) składasz wniosek o urlop rodzicielski w przeciągu 21 dni od urodzenia dziecka i wtedy masz zasiłek macierzyński przez cały okres 80%
          2) składasz wniosek o urlop rodzicielski później niż 21 dni od urodzenia dziecka, ale nie później niż 21 przed końcem urlopu macierzyńskiego – wtedy przez okres 26 tygodni masz 100%, a przez pozostałe 26- 60%.

          dużo zdrowia dla Ciebie i maluszka!

        • Jak to jest z tym macierzyńskim… jeśli pracowałam
         na pol etatu i dostaje 600 zł to czy prawda jest to ze bede miała dopłacane do 1000 zł???? Bo słyszałam ze macierzyńskie musi wynosić 1000…

         • Dzień dobry,
          szukam odpowiedzi na pytanie:
          Jeżeli kobieta złoży wniosek do 21 dni po porodzie i pójdzie na urlop na 26 tygodni czyli 20 tyg macierzyński +6 rodzicielski, to z założenia powinna dostać 80% wynagrodzenia.
          Pozostałą część urlopu bierze ojciec w formie 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.
          Kiedy powinien złożyć wniosek o urlop rodzicielski, żeby dostawać 80% wynagrodzenia? Czy do 21 dni po porodzie? Czy skoro kobieta będzie dostawała 80% wynagrodzenia przez 26 tyg trwania urlopu, to ojciec również będzie dostawał 80% niezależnie kiedy złoży wniosek?
          Nie wiem czy ważniejsza jest data złożenia wniosku o urlop, czy wysokość świadczenia I części urlopu wykorzystanego przez kobietę?

          • Redakcja Rodzice.pl Dodane ponad rok temu,

           Pani Agato,
           Odpowiedź naszego zaprzyjaźnionej kadrowej:
           “Warunkiem otrzymywania 80% zasiłku macierzyńskiego (20 tygodni) i rodzicielskiego (32 tygodnie) jest złożenie wniosków na cały okres w ciągu 21 dni od daty porodu, dlatego myślę, że ojciec powinien również od razu rozpisać wniosek na pozostały urlop rodzicielski.”
           Pozdrawiam
           tatasap

         • Witam chce wykorzystac rok urlopu urodzilam 6.07.2018 a wiec urlop macierzyński bedzie trwał do 23.11.2018 i teraz moje pytanie czy skaldajac wniosek o urlop rodzicielski musi byc ciągłość czy od 24.11.2018 tj. sobota a soboty i niedziele mam wolne czy moge zlozyc wniosek od 26.11.2018 czyli od poniedzialku?

          • Witam, na 06.10 termin porodu. Pracuję w dwóch miejscach (szkołach)- w jednej na czas nieokreślony cały etat (i tutaj sprawa macierzyńskiego jest jasna) i w drugiej szkole na czas określony w niepełnym wymiarze godzin, umowa jest do 31.08. Wiem że umowa musi być przedłużona do dnia porodu. Czy z tej szkoły będzie mi się należał zasiłek macierzyński i rodzicielski?Czy tylko za 26 tyg?

           • Witam, mam pytanie odnośnie macierzyńskiego i rodzicielskiego, mianowicie chce od razu iść na 52 tyg ale pierwszą część platna 100% a reszta 60%. Czy jak złożę od razu taki wniosek to nie będzie z tym problemu? I druga sprawa mam umowę na czas określony do grudnia, termin porodu październik. Czy pracodawca mnie zwolni z wygaśnięciem umowy czy musi przedłużyć do konca urlopu macierzyńskiego? Jak to jest. Dziękuję

            • A ja mam takie pytanie. Jestem zatrudniona na umowe na czas nieokreslony, obecnie na l4 z powodu ciażzy od 5 miesiącu. Pracodawca zatrudnia powyżej 20 osob ioglosił, ze firma ma problemy finansowe i zlożyl do sądu wniosek o sanację. efekt jest taki, że od 3 miesięcy nie otrzymalam wynagrodzenia. Rodzę za miesiąc. Pracodwaca nie może wreczyc mi wypowiedzenia oraz śwaidectwa pracy bez wyroku sądu (tak twierdzi). Napisałam do zus pismo o przejęcie płatności zasiłku chrobowego. Co z zasiłkiem macierzyńskiem>?Jakie papiery i gdzie mam złożyć jeżeli nie będzie wyroku nadal nie będę mieć świadectwa pracy, które jest niezbędne do wypłaty zasiłku. Bardzo prosze o szybka odpowiedź?

             Szczepienia

             Kalendarz szczepień + analiza SWOT

             We wpisie o wizycie pielęgniarki środowiskowej wspomniałem o szczepieniach dla niemowląt i wyborze programu, który nas czeka.   Trzy programy szczepień dla dzieci W czasie swojej wizyty pielęgniarka pokazała nam...

             Czytaj dalej →
             Rozrywka

             9 Księżniczek Disneya w roli mamy

             Isaiah Keith Stephens na swoim Instagramie nazwał siebie Disney Mashup Guy. Nic więc dziwnego, że magazyn Cosmopolitan z okazji Dnia Matki poprosił go o przygotowanie grafik przedstawiających księżniczki (i jedną...

             Czytaj dalej →
             Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
             Logo