Co można mieć na maturze z matematyki? Te przybory mogą się przydać także na innych przedmiotach!

Matura to dla większości młodzieży wyzwanie bardzo stresujące i wymagające ogromnego wysiłku. Aby nieco ograniczyć nerwy, można spróbować jak najlepiej przygotować się do egzaminów – nie tylko pod względem wiedzy, ale także w kwestiach organizacyjnych. Co roku, CKE publikuje szczegółową listę przedmiotów i przyborów pomocniczych, które można wnieść ze sobą na poszczególne egzaminy. Co można mieć na maturze z matematyki? Co przynieść na inne egzaminy? Czy można mieć cyrkiel na maturze? Co wziąć na maturę rozszerzona z matematyki?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Podstawowym przedmiotem, który uczeń musi zabrać na maturę jest długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.
 • Podczas matury z matematyki zdający może korzystać z dodatkowych przyborów pomocniczych - obowiązkowo musi mieć do dyspozycji cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty oraz tablice z wybranymi wzorami.
 • Cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty zapewnia szkoła lub uczeń przynosi je we własnym zakresie, a karty ze wzorami koniecznie musi dostarczyć szkoła.

Co zabrać na maturę z matematyki?

Tradycyjnie, już od lat, początek maja kojarzy się z rozpoczęciem zmagań maturalnych. Już wkrótce kolejni absolwenci szkół średnich przystąpią do nich w nadziei otrzymania świadectwa dojrzałości i uzyskania jak najlepszych wyników, aby dostać się na wymarzone studia. Egzaminy potrwają od 4 do 23 maja – standardowo pierwszym wyzwaniem będzie język polski, do którego uczniowie przystąpią tuż po majówce, w środę 4 maja o godzinie 9.00.

Z powodu pandemii maturzyści zwolnieni są z podchodzenia do egzaminów w części ustnej – języka polskiego i obcego (chyba że wynik potrzebny im w rekrutacji na studia – wówczas mają taką możliwość). Dzięki tej zmianie do zdania wystarczy uzyskanie przynajmniej 30% z trzech przedmiotów obowiązkowych – polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – oraz przystąpienie do wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (tutaj brak progów punktowych – egzaminu nie da się więc nie zdać).

Co roku, zdecydowanie największym postrachem wśród uczniów bywa matematyka. Aby nieco złagodzić stres przed przystąpieniem do tego egzaminu, warto z wyprzedzeniem przygotować wszystkie niezbędne przybory pomocnicze lub upewnić się, że zostaną one zapewnione przez szkołę. Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku publikuje listę przyrządów, które trzeba lub można mieć przy sobie podczas pisania poszczególnych matur. Najważniejszym elementem wyposażenia jest oczywiście długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem. Wszystkie zadania – łącznie z rysunkami – należy wypełniać właśnie nim – niedozwolone jest posługiwanie się np. ołówkiem. Co przynieść na maturę z matematyki?

Sprawdź: Ile jest punktów na maturze ustnej z języka polskiego? Tyle wystarczy zdobyć, aby zdać!

Co można mieć na maturze z matematyki 2024?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CKE, osoba przystępująca do egzaminy maturalnego z matematyki w 2024 roku musi mieć do dyspozycji pewne przybory pomocnicze. Co można wnieść na maturę z matematyki?

Rzeczy potrzebne na maturę z matematyki:

 • linijkę,
 • cyrkiel,
 • kalkulator prosty,
 • kartę z wybranymi wzorami matematycznymi.

Wymienione powyżej przedmioty są obowiązkowe. Pierwsze trzy z nich (linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty) zapewnia szkoła lub uczeń przynosi je samodzielnie – w zależności od ustaleń. Wzory powinna zagwarantować placówka. Co bardzo ważne, kalkulator musi być prosty, czyli taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Bez żadnych bardziej zaawansowanych funkcji.

Zobacz: Co jeśli nie zda się matury ustnej? Nie wszyscy mogą przystąpić do poprawki, ważny jest jeden czynnik

Matura – co zabrać? Co można mieć na maturze z matematyki i z innych przedmiotów?

Wymieniona powyżej lista tego, co trzeba mieć na maturze z matematyki, to jednak nie wszystkie informacje, które znajdziemy w komunikacie CKE. Dokument zawiera także wskazówki, jakie przybory uczeń powinien mieć do dyspozycji w czasie pisania egzaminów z innych przedmiotów. Przedmioty te mają charakter obowiązkowy lub fakultatywny i w zależności od ustaleń lub aktualnych zasad – zapewnia je szkoła lub uczeń wyposaża się w nie we własnym zakresie. Co się bierze na maturę?

 1. biologia:
  • linijka (fakultatywnie),
  • kalkulator prosty (obowiązkowo),
  • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo zapewniane przez szkołę).
 2. chemia:
  • linijka (fakultatywnie),
  • kalkulator prosty (obowiązkowo),
  • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo zapewniane przez szkołę).
 3. fizyka:
  • linijka (fakultatywnie),
  • kalkulator prosty (obowiązkowo),
  • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (obowiązkowo zapewniane przez szkołę).
 4. geografia:
  • linijka (obowiązkowo),
  • kalkulator prosty (obowiązkowo),
  • lupa (fakultatywnie).
 5. historia:
  • lupa (fakultatywnie).
 6. historia sztuki:
  • lupa (fakultatywnie).
 7. historia muzyki:
  • odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami,
  • lupa (fakultatywnie).
 8. informatyka:
  • kalkulator prosty (obowiązkowo).
 9. język polski:
  • słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewniane przez szkołę).
 10. język białoruski, litewski, ukraiński:
  • słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewniany przez szkołę).
 11. język kaszubski i łemkowski:
  • słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewniany przez szkołę).
 12. język łaciński i kultura antyczna:
  • słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób (obowiązkowo zapewniane przez szkołę).
 13. wiedza o społeczeństwie:
  • kalkulator prosty (fakultatywnie).

Co można mieć na maturze z matematyki rozszerzonej?

Te same przybory, co na maturę podstawową z matematyki, można mieć pod ręką również, przystępując do egzaminu rozszerzonego.

 • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość egzaminowanej osoby;
 • długopis lub pióro z czarnym wkładem;
 • linijkę;
 • cyrkiel z wkładanym długopisem;
 • kalkulator prosty.

Sprawdź: Czy na maturze ustnej jest lista lektur? Uczniowie liczą na podpowiedzi i inspiracje w arkuszu

Matura z matematyki – co wziąć? Jakie przybory można mieć na maturze z matematyki?

Co wziąć na maturę z matematyki?

Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty. Szkoła ma obowiązek zapewnić tablice z wzorami.

Co na maturę z matematyki?

Na maturę z matematyki trzeba zabrać linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty, o ile nie zapewnia ich szkoła.

Matura matematyka przybory – jakie?

Czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty i karta z wybranymi wzorami.

Co trzeba mieć na maturę z matematyki?

Czarny długopis lub pióro, linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty i tablice z wzorami.

Matura z matematyki co zabrać?

Przybory matura matematyka: długopis lub pióro z czarnym wkładem, linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo