Komunia w innej parafii. Jak ją zorganizować? Czasami nie jest to łatwe

Zdarza się, że z rozmaitych przyczyn dzieci lub ich rodzice chcieliby, aby pierwsza komunia odbyła się w innej parafii niż ta, do której należą. Wbrew pozorom co roku takich przypadków jest całkiem sporo, głównie wtedy, gdy szkoła i parafia znajdują się w zupełnie innych miejscach. Jak wygląda organizacja sakramentu komunii poza naszą parafią? Jakie dokumenty są potrzebne? Co powinna zawierać zgoda na komunię w innej parafii?

Pierwsza komunia święta w innej parafii – zasady

Teoretycznie zgodnie z zasadami dziecko powinno przystąpić do pierwszej komunii świętej w swojej parafii, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Nie zawsze jednak takie rozwiązanie odpowiada rodzicom i przede wszystkim samemu kandydatowi do sakramentu. Najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza swoim rejonem lub miejscem zamieszkania. W takiej sytuacji powinni brać udział w przygotowaniach do komunii w swojej parafii, gdzie często nikogo nie znają, nie mają bliskich znajomych czy kolegów. Bardziej naturalne i wygodniejsze dla dziecka byłaby więc możliwość odbycia takiego przygotowania wraz ze swoją klasą. Tym bardziej że spora część całej procedury odbywa się również podczas zajęć katechezy.

Z zasad obowiązujących w Kościele wynika, że komunia dziecka w innej parafii jest jak najbardziej możliwa. Konieczne jest jednak uzyskanie pozwolenia proboszcza parafii, do której dziecko formalnie należy. Przy okazji duchowni apelują jednak, aby tej możliwości nie nadużywać. Jak podkreślają, takie zmiany powinny być raczej traktowane jako wyjątek. Co więcej, ksiądz ma prawo odmówić wydania takiej zgody, np. w sytuacji gdy na terenie jego parafii nie ma żadnej szkoły podstawowej.

Zobacz: To, ile wydajemy na prezenty komunijne, to istne szaleństwo! Niektórzy biorą nawet kredyty

Zgoda na przystąpienie do komunii w innej parafii – wzór

Jak już wyżej wspomniano, aby dziecko mogło przystąpić do pierwszej komunii świętej w innej parafii, niezbędna będzie formalna zgoda proboszcza. Najlepiej całą procedurę rozpocząć od telefonu do kancelarii i rozmowy z księdzem. Warto zapytać, czy ksiądz dysponuje jakimś oficjalnym wzorem takiego pozwolenia, czy raczej należy przyjść z własnym. Jeśli ksiądz wyrazi telefonicznie zgodę, można umówić się na spotkanie w celu podpisania oświadczenia. Na pisemnej zgodzie powinna znaleźć się obowiązkowo pieczęć parafii, czytelny podpis księdza oraz data sporządzenia dokumentu. Wzór takiej zgody można znaleźć i pobrać pod poniższym linkiem:

Sprawdź: W jakim wieku do komunii? Sprawdź, w której klasie jest komunia

Kiedy ksiądz może odmówić pierwszej komunii?

Dla osób wierzących przystąpienie do sakramentu komunii po raz pierwszy to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Ponieważ z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej jest to tak przełomowy etap, niezbędne jest właściwe przygotowanie. Niestety zdarza się, że niektórzy rodzice zapominają o duchowym i religijnych wymiarze tego wydarzenia. Wszystko dlatego, że komunia od dawna staje się już uroczystością przypominającą bardziej wesele czy po prostu rodzinną imprezę niż katolickie święto. Wielu kojarzy ten sakrament szczególnie z prezentami, wymyślnymi fryzurami i jeszcze ciekawszymi strojami.

Niekiedy aspekt religijny zatraca się do tego stopnia, że zarówno dziecko, jak i rodzice zapominają o przygotowaniach. Kandydat nie uczęszcza na zajęcia z religii oraz w wymaganych mszach, nie pojawia się na spotkaniach przygotowawczych w kościele lub nie bierze udziału w pierwszej spowiedzi świętej. W takiej sytuacji ksiądz nie ma wyjścia i ma prawo nie dopuścić dziecka do komunii. Prawdopodobnie analogiczny przypadek może mieć miejsce, gdy ksiądz zdaje sobie sprawę, że rodzice nie żyją zgodnie z zasadami wiary – jest to zapewne jednak zdecydowanie rzadsze.

Zobacz: Już nie rowery i łańcuszki. Te prezenty są obecnie komunijnymi hitami! Niektóre propozycje budzą skrajne emocje

Jakie dokumenty do komunii?

Aby ksiądz udzielił dziecku pozwolenia na przystąpienie do pierwszej komunii, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń. Wymaga się najczęściej:

  • aktu chrztu,
  • zaświadczenia o uczestniczeniu w katechezie szkolnej,

Ponadto osoba przystępująca do komunii powinna wykazać się znajomością prawdy wiary katolickiej oraz niektórych modlitw.

Sprawdź: Formuła spowiedzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Formuła pierwszej spowiedzi dla dzieci komunijnych

Rodzice pytają, czy komunia może się odbyć w innej parafii

Czy dziecko może iść do komunii w innej parafii?

Tak, jeśli rodzice uzyskają zgodę od proboszcza parafii, do której dziecko formalnie należy.

Czy dziecko musi iść do komunii?

Nie, przystąpienie dziecka do pierwszej komunii to całkowicie dobrowolna decyzja rodziców. Nie ma takiego obowiązku.

Jak sprawdzić do której parafii należę?

Właściwa parafia jest wyznaczana na podstawie miejsca zamieszkania – na okres stały lub czasowy.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo