Od ilu lat można samemu jeździć pociągiem? Te informacje przydadzą się rodzicom

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, być może zastanawiasz się, od kiedy samodzielne podróżowanie i poruszanie się małoletniego jest dopuszczalne. Nie zawsze jest możliwość odwiezienia dziecka osobiście, gdy ma jechać np. do dziadków, innych członków rodziny czy znajomych. Pojawia się wówczas pomysł wysłania pociechy w samodzielną podróż pod warunkiem, że jest wystarczająco dojrzałe i samodzielne. PKP podróż dziecka – od ilu lat można jeździć samemu pociągiem? Od ilu lat można jeździć samemu autobusem?

Od ilu lat można samemu jeździć pociągiem?

Niestety aktualnie w polskim prawie nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, od ilu lat dziecko może samodzielnie podróżować. Dotyczy to zarówno przejazdów pociągiem, jak i innymi środkami transportu. Przyjmuje się, że dziecko bez opieki może jechać, kiedy skończy 13 lat. Wiek nie powinien być jednak jedynym wyznacznikiem – najważniejszym czynnikiem w takim przypadku jest zawsze stopień samodzielności i dojrzałości dziecka.

Rodzice powinni również znać kilka przepisów, które dotyczą małoletnich. Zgodnie z prawem w wieku 13 lat dzieci nabywają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że małoletni może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, czyli np. kupować bilety na pociąg czy komunikację miejską.

Zobacz: Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi

Od ilu lat można jeździć pociągiem bez opiekuna?

Jeśli chcemy puścić w podróż pociągiem dziecko między 13. a 15. rokiem życia, warto jednak wiedzieć, że w określonych przypadkach może to podlegać pod artykuł 210 Kodeksu karnego: “Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Za porzucenie może zostać uznana sytuacja, w której rodzic pozwolił dziecku na długą samodzielną podróż, np. z przesiadkami, która mogła skutkować zgubieniem się, narażeniem zdrowia czy życia.

Sprawdź: Do kiedy dziecko w foteliku? Złamanie przepisów może rodziców słono kosztować

Od ilu lat dziecko może samo jeździć komunikacją miejską 2023?

Zgodnie z polskim prawem, dziecko dopiero od 13 roku życia nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że może wykonywać pewne czynności prawne samodzielnie, takie jak np. zakup biletu w autobusie czy kasowanie go, ale wciąż nie jest w pełni uprawnione do podejmowania innych czynności prawnych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Wprowadzenie tego ograniczenia wynika z troski o ochronę praw dziecka oraz z uwagi na jego stopniowy rozwój emocjonalny i intelektualny. Dzięki temu, dzieci nie są eksponowane na ryzyko podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji, które mogą mieć długotrwałe konsekwencje.

Zobacz: Ulga na dziecko 2023. Ze względu na nowe zasady nie wszyscy otrzymają zwrot za dzieci. Kto może na niego liczyć?

Czytelnicy pytają o podróżowanie dziecka pociągiem

Czy 12 latek może sam jechać pociągiem?

Teoretycznie nie ma wyraźnych przepisów regulujących tę kwestię, nie ma też takich zasad w regulaminach PKP. Ważna jest samodzielność dziecka, chociaż w skrajnych przypadkach rodzice mogą zostać ukarani.

Czy można jechać pociągiem bez legitymacji?

Nie, dziecko powinno mieć ze sobą legitymacja podczas każdego przejazdu.

Czy 14 latek może sam jechać pociągiem?

Nie ma w tej kwestii jednoznacznych przepisów. Wiele zależy od sytuacji oraz niezależności dziecka.

Od ilu lat dziecko może samo jeździć autobusem?

Teoretycznie od 13. roku życia, ponieważ nabywa w tym wieku ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Czy 16 latek może podróżować sam?

Prawo nie określa konkretnego wieku, ale wydaje się, że 16-latek jest już na tyle odpowiedzialny i dojrzały, że może samodzielnie jechać pociągiem czy autokarem, oczywiście za zgodą i wiedzą rodziców.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo