Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Przepisy zaskakują rodziców

“Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu”, “w jakim wieku dzieci mogą zostać same” – to pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że organizacja opieki bywa naprawdę problematyczna. Nie zawsze też można sobie pozwolić na kolejny urlop czy zwolnienie, dlatego czasami jedynym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka samego w domu. Co na ten temat mówi polskie prawo? Sprawdź, od kiedy dziecko może zostać samo w domu. W jakim wieku można zostawić dziecko samo w domu na noc? Czy 9 latek może zostać sam w domu?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Kwestia pozostawiania dzieci samych w domu nie jest całkowicie precyzyjnie uregulowana w polskim prawie.
  • Niektórzy uznają, że wiekiem granicznym jest 7 lat. Inni wskazują na przepisy Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym dopiero 13-letnie dzieci zyskują graniczoną zdolność do czynności prawnych i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. W związku z czym sugeruje się, że dopiero w tym wieku dziecko może zostać samo.
  • Równie istotną sprawą w tym przypadku powinna być dojrzałość dziecka i jego gotowość do pozostania samemu. Niejednokrotnie zdarza się, że 10-latek jest bardziej świadomy i dojrzały niż 12-latek.

Od ilu lat dziecko może zostać samo w domu?

Z pewnością wszystkim rodzicom zdarzyła się chociaż raz tak nagła i wyjątkowa sytuacja, że nie mógł zorganizować żadnej opieki nad dzieckie. Niestety nie zawsze można się zwrócić o pomoc do dziadków czy innej rodziny, a obowiązki zawodowe nie pozwalają na ciągłe korzystanie z urlopu czy zwolnienia. Często nie ma więc innego wyjścia i dzieci muszą pozostać same w domu. Tutaj jednak pojawiają się wątpliwości, a rodzice zastanawiają się, od kiedy dziecko może zostać samo w domu.

Niestety polskie prawo ma w tym zakresie sporo zasadniczych braków. Przepisy nie precyzują bowiem dokładnie, w jakim wieku dziecko może zostać samo w domu. W kodeksach znajdziemy co prawda kilka artykułów, które mogą nieco rozjaśnić tę kwestię, wymagają jednak interpretacji i nie są jednoznaczne. Jednym z nich jest artykuł 106. Kodeksu wykroczeń, z którego wynika, że pozostawienie bez nadzoru osoby dorosłej dziecko poniżej 7. roku życia w niektórych okolicznościach może grozić konsekwencjami.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Niestety treść powyższego przepisu nie jest zbyt precyzyjna, “okoliczności niebezpieczne dla zdrowia” można bowiem interpretować naprawdę dowolnie. Chociaż artykuł nie mówi wprost, że dziecko nie może zostać samo w domu, gdy nie ma ukończonych 7 lat, to jednak wydaje się, że można tak założyć. O nieszczęście czy tragedię w przypadku takiego malucha nie trudno przecież nawet w zaciszu własnego pokoju i mieszkania – wyjście na balkon, wspięcie się na parapet czy wysoką półkę itp.

Nieco inne światło rzuca na tę kwestię jeden z przepisów z ustawy o świadczeniach ZUS, zgodnie z którym rodzic ma prawo do uzyskania zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8. roku życia, jeśli nie może ono przebywać w placówce opiekuńczej z powodu jej zamknięcia. Mogłoby to sugerować, że dzieci do tego wieku nie mogą zostawać same w domu.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Sprawdź: Dziecko pod opieką nieletniego. W jakim wieku starsze rodzeństwo może opiekować się młodszym?

Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Od ilu lat dziecko może być samo w domu?

Nieco inną wskazówkę dostarcza w tej sprawie Kodeks cywilny. Według jego zapisów wraz z ukończeniem 13. roku życia dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tzn., że jest już na tyle świadomy, aby podejmować pewne decyzje (oczywiście w ograniczonym zakresie) oraz ponosić za nie odpowiedzialność, a także odpowiadać za ewentualne wyrządzone szkody. Przepisy te mogłyby wskazywać, że dopiero dziecko w wieku 13 lat może zupełnie swobodnie pozostawać samo w domu.

W praktyce równie ważne co prawo jest również charakter dziecka i stopień jego dojrzałości. Zdarza się bowiem, że 9-letni maluch wykazuje się większym rozsądkiem i samodzielnością niż 12-latek. Niemniej jednak zdaniem niektórych psychologów pozostawianie dzieci poniżej 10 lat samych może negatywnie odbijać się na ich psychice i lepiej nie tego nie robić, chyba że rzeczywiście jest to sprawa nagła i nie ma innego wyjścia. Należy jednak dziecko przygotować do tego odpowiednio, porozmawiać z nim i wytłumaczyć mu okoliczności. Warto upewnić się, że będzie umiało się zachować w trudnej czy niebezpiecznej sytuacji, np. jeśli konieczny będzie telefon na numer alarmowy czy przykładowo skaleczy się w rękę.

W tej sprawie istotny może być także przepis Kodeksu karnego:

Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nieletni bez opieki w nocy. W jakim wieku dziecko może zostać samo w domu na noc?

“W jakim wieku można zostawić dziecko same w domu na noc”, “od ilu lat dziecko może zostać samo na noc”, “od ilu lat dziecko może zostać samo w domu na noc”, “czy 14 latek może zostać sam w domu na noc” – to również pytania, które często zadają sobie rodzice, martwiąc się o zapewnienie odpowiedniej opieki dziecku. Podobnie jak w przypadku poprzednich kwestii również sprawa samotnego spędzania nocy w domu przez nieletniego nie jest w zasadzie prawnie uregulowana. Z pewnością nie można zostawić na noc dziecka poniżej 7 lat. Rodzice jednak doskonale wiedzą, że nawet starsze 10- czy 12-letnie dzieci mogą nie być na tyle samodzielne i dojrzałe lub po prostu gotowe na to, aby zostać na noc samotnie.

Zobacz: Od ilu lat można samemu jeździć pociągiem? Te informacje przydadzą się rodzicom

Od kiedy można zostawić dziecko bez opieki? Czy dziecko 14 letnie może zostać samo w domu na noc?

Jeśli chodzi o przepisy mówiące o tym, od którego roku dziecko może samo zostać w domu w nocy, to sprawa może okazać się bardziej skomplikowana. Jednorazowa sytuacja, pod warunkiem, że nastolatek jest już wystarczająco dojrzały i samodzielny, żeby zostać samemu, nie powinna stanowić problemu. Natomiast w przypadku gdy pozostanie w domu na dłużej (np. kilka dni), może to zostać zakwalifikowane jako porzucenie, które podlega odpowiedzialności karnej.

Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sprawdź: Od ilu lat można mieć tatuaż? Zaskakujący fakt w polskim prawie

Dziecko bez opieki po 22. Czy 16 latek może zostać sam w domu na noc?

16-letnie dziecko, jeśli jest zupełnie zdrowe i nie wymaga dodatkowej opieki, zazwyczaj jest już na tyle samodzielne i może bez problemu pozostać na noc same w domu. Nie zabraniają tego również przepisy.

Rodzice pytają, od którego roku życia nie można zostawić dziecko bez opieki

Dziecko samo w domu ile lat?

Polskie prawo nie reguluje tej kwestii, na pewno nie powinno się zostawiać samego w domu dziecka poniżej 7 lat.

Od jakiego wieku można zostawić dziecko w domu?

Nie ma precyzyjnych przepisów w tej kwestii. Wiadomo tylko, że pozostawienie dziecka bez opieki, jeśli ma ono poniżej 7 lat, może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie.

Dziecko bez opieki od ilu lat?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń 13-latek zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co prawdopodobnie oznacza, że może już swobodnie zostawać sam w domu.

Czy 13 latek może zostać sam w domu na noc?

Od momentu ukończenia 13. roku życia dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych, więc zgodnie z prawem jest już uznawane za wystarczająco dojrzałe do podejmowania pewnych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Można więc założyć, że odpowiedź na pytanie brzmi “tak”. Warto jednak wziąć przede wszystkim pod uwagę rzeczywistą dojrzałość dziecka i upewnić się, że dziecko jest na to gotowe – wiadomo, że przepisy sobie, a życie sobie.

Czy 7 latek może zostać sam w domu?

Teoretycznie może zostać samo, ale dużo zależy od poziomu dojrzałości. 7-latek sam w domu może nie zdawać sobie sprawy ze wszystkich zagrożeń i łatwo sprowadzić na siebie zagrożenie.

Czy 15 latek może zostać sam w domu na noc?

Tak, zgodnie z prawem nie ma przeciwskazań, aby 15-letnie dziecko pozostało w domu samo na noc.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Waga w ciąży

Kobiece ciało po ciąży oczami taty

Po ostatnich dwóch luźniejszych tematach czas przejść do czegoś bardziej poważnego. Pozostaniemy jednak w temacie wagi. Tym razem jednak nie będzie o wadze niemowlaka. Ciąża i poród to ogromna zmiana...

Czytaj dalej →
Toasty weselne

Toasty weselne

Witam czytelników ponownie. Jak pisałam we wcześniejszych postach, wesele mojej siostry zbliża się wielkimi krokami (przyszła sobota) i wczoraj zaczęłam zastanawiać się na toastami weselnymi. Co prawda toasty najczęściej wznoszą...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo