Minimalne alimenty na dziecko 2022. Ile wynoszą? Na tej podstawie sąd wylicza konkretną kwotę

Każdy rodzic ma obowiązek zapewnić swojemu dziecku środki na utrzymanie, niezależnie od tego jakie osiąga dochody. Przy obliczaniu wysokości alimentów są bierze pod uwagę rozmaite czynniki, starając się, aby wyliczona kwota była odpowiednia i sprawiedliwa. Kto może ubiegać się o przyznanie alimentów i jak oblicza się ich wysokość? Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko 2022?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Kwota minimalnych alimentów na dziecko nie została dokładnie określona w prawie alimentacyjnym. Każdorazowo o ich wysokości decyduje sąd, po przeanalizowaniu możliwości finansowych rodzica oraz potrzeb dziecka.
 • Jeśli egzekucja zasądzonych alimentów jest niemożliwa, można ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wynoszące maksymalnie 500 zł na dziecko.
 • Minimalny dochód na osobę w rodzinie nie może jednak przekraczać 900 zł, żeby dostać maksymalną kwotę świadczenia.

Alimenty 2022

Zgodnie z polskim prawem o przyznanie alimentów drogą sądową mogą ubiegać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również członkowie rodziny, których utrzymanie powinien wspierać inny jej członek (tak jak na przykład w przypadku dzieci). 

Kto zatem może ubiegać się o alimenty?

 • dziecko od rodzica
 • małżonek od drugiego małżonka 
 • rodzic od dziecka
 • młodsze rodzeństwo od starszego rodzeństwa
 • dziecko od współmałżonka ojca lub matki, niebędącego jego rodzicem 

Jak długo należy wypłacać alimenty na dziecko? Zasada jest prosta – do momentu, aż sąd nie zwolni nas z tego obowiązku. W tym przypadku nie ma znaczenia czy dziecko się uczy i w jakim jest wieku. Sąd bierze pod uwagę fakt, czy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Warto dodać, że nie można we własnym zakresie zdecydować o zaprzestaniu wypłacania alimentów. Taką decyzję może podjąć tylko sąd rodzinny.

Zobacz: Bon turystyczny – lista sklepów i restauracji. Gdzie można wykorzystać środki?

Zmiany w alimentach – fundusz alimentacyjny

Stosunkowo niedawno doszło do znaczących zmian, które dotyczą funduszu alimentacyjnego. Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowy, wyższy aż o 100 zł poziom progu dochodowego, uprawniającego do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – teraz minimalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 900 zł, aby móc otrzymać maksymalną kwotę świadczenia, wynoszącą 500 zł miesięcznie. 

Osoby, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna, mogą ubiegać się o środki z funduszu w wysokości maksymalnie 500 zł na jedno dziecko.

Świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego można pobierać:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

A co z rodzinami, w których kwota dochodu przypadająca na jedną osobę jest wyższa, niż 900 zł? Tutaj również zaszły poważne zmiany. Do tej pory takie osoby nie były uprawnione do przyznania świadczenia. Teraz mogą je otrzymać – będzie ono jednak pomniejszone o różnicę między kwotą alimentów z funduszu alimentacyjnego przysługującego dziecku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. Dla przykładu, jeśli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 150 zł, to wysokość przysługującego świadczenia będzie wynosić 350 zł miesięcznie.

Sprawdź: Dofinansowanie do gazu 2022. Sprawdź, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek

Minimalne alimenty na dziecko w 2022 roku

Tak naprawdę nie istnieje odpowiedź na pytanie o najniższe alimenty w 2022 roku. Przepisy kodeksu rodzinnego nie regulują tej kwestii, a jedynym kryterium dotyczącym wysokości zasądzonych alimentów stanowią tak zwane usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. W niektórych sądach przyjmuje się zasadę, że nie zasądza się niższych alimentów niż na przykład 900 zł na 2 dzieci, ale nie można tego traktować jak obowiązującej powszechnie reguły.

Warto zauważyć, że sąd nie bierze pod rozwagę jedynie realnych zarobków rodzica, który docelowo ma wypłacać alimenty, ale przede wszystkim zwraca uwagę na możliwości jego zarobkowania, ustalając na przykład przeciętne płace występujące na danym stanowisku.  

Sprawdź: Pozew rozwodowy bez orzekania o winie: wzór 2022 (+druk do pobrania)

Minimalne alimenty na dziecko 2022. Czym są „usprawiedliwione potrzeby dziecka”? 

Zgodnie z przepisami dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie materialnym co jego rodzice. W związku z tym sąd każdorazowo sprawdza i analizuje nie tylko potrzeby dziecka, ale także możliwości finansowe rodzica. Przede wszystkim najważniejsze jest jednak spełnienie podstawowych potrzeb takich jak zapewnienie wyżywienia, bezpieczny i zdrowy rozwój czy opiekę medyczną. Realizację tych priorytetowych potrzeb mają gwarantować właśnie minimalne alimenty na dziecko 2022.

“Usprawiedliwione potrzeby dziecka” to m.in.:

 • wydatki na utrzymanie mieszkania i na jedzenie,
 • wydatki na odzież, obuwie, wycieczki szkolne i wszelkie pomoce naukowe, takie jak na przykład podręczniki czy komputer,
 • wydatki poniesione na dojazdy do szkoły,
 • koszty ewentualnego leczenia.

Spełnianie dodatkowych potrzeb dziecka zależy już w głównej mierze od zamożności rodziców. Jeśli jednak matka lub ojciec są w stanie pozwolić sobie na ich zaspokajanie, to z pewnością sąd weźmie to pod uwagę przy ustalaniu kwoty alimentów.

Sprawdź: Opieka na dziecko – ile dni w roku 2022? Rodzice mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy, ale są warunki

Średnia wysokość alimentów

Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę średni koszt utrzymania dziecka. Alimenty w 2022 roku, tak jak i w latach poprzednich, są wypłacane przez rodzica, który nie mieszka razem z dzieckiem i nie sprawuje nad nim codziennej opieki. Na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek utrzymania dziecka i zaspokajania jego potrzeb, które są zależne od wieku oraz stanu zdrowia, a co za tym idzie, mogą zmieniać się w czasie. Do takich potrzeb nie należą jedynie te niezbędne, takie jak na przykład jedzenie i mieszkanie, ale również:

 • zajęcia dodatkowe (na przykład taniec, basen, czy nauka gry na fortepianie)
 • korepetycje dotyczące przedmiotów szkolnych
 • wakacje i wycieczki szkolne 
 • gry i zabawki 
 • inne wydatki na rozrywkę i wypoczynek.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w 2019 roku średnia wysokość alimentów wyniosła: 674,5 zł (kwota zasądzona poza rozwodami) oraz 966,9 zł (kwota zasądzona przy rozwodzie).

Zobacz: Karta Dużej Rodziny – zniżki 2022. Jakie są zniżki na Kartę Dużej Rodziny?

Alimenty na dwoje dzieci 2022

Jeśli jedno z rodziców ubiega się o alimenty na 2 dzieci 2022, sąd bierze pod uwagę dokładnie takie same kryteria, jak w przypadku jednego potomka, tj. usprawiedliwione potrzeby dzieci i możliwości zarobkowe rodzica. W celu potwierdzenia wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb potomstwa, do wniosku należy dołączyć wszelkie rachunki potwierdzające ponoszone comiesięcznie koszty, a także zeznania świadków. Oprócz tego, wnioskodawca przedstawia sądowi również zestawienie własnych dochodów oraz wydatków. 

Wielokrotnie w Polsce proponowano wprowadzenie tabeli alimentacyjnej na wzór niemiecki, która stanowiłaby gotowe zestawienie, będące wzorem do zasądzania danej kwoty alimentów na rzecz osoby uprawnionej. Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem takiego rozwiązania do porządku prawnego jest fakt, że sprawy alimentacyjne bywają bardzo zawiłe i często wymagają długotrwałego postępowania dowodowego. Taka sytuacja może wpływać destrukcyjnie na relacje panujące między rodzicami i dziećmi. Gotowa tabela przyspieszyłaby bieg postępowania, usprawniając jednocześnie działalność sądów rodzinnych.

Sprawdź: 300 zł za dojazdy do pracy? Tak, ale nie dla wszystkich. Kto może liczyć na zwrot?

Rodzice pytają o minimalne alimenty na dziecko 2022:

Alimenty – do którego roku życia dziecka należy je wypłacać?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce nie istnieje limit wieku, który stanowiłby granicę czasową informującą o tym, kiedy można przestać płacić alimenty. Zarówno o przyznaniu alimentów na dziecko, jak i o zakończeniu procedury wypłacania decyduje tylko i wyłącznie sąd. Alimenty należy płacić na dziecko do momentu, aż nie będzie ono w stanie się usamodzielnić – nie ma przy tym znaczenia jego wiek czy status ucznia lub studenta. 

Alimenty do 25 roku życia 2022 – w jakich okolicznościach można się o nie ubiegać?

Przepisy nie ustalają jasnej granicy wiekowej. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli nawet ukończy 18 lat, a wciąż uczy się w szkole średniej, a później zamierza podnosić swoje kwalifikacje na studiach (na których utrzymuje się z powodzeniem, nadal konieczne może być płacenie alimentów.

Średni koszt utrzymania dziecka alimenty 2022?

W średni miesięczny koszt utrzymania dziecka mogą wliczać się m.in. wydatki związane z zakupem jedzenia, ubrań czy butów, a także rachunki za telefon, czesne, dodatkowe zajęcia (basen, jazda konna, treningi, nauka gry na instrumentach) korepetycje czy wycieczki szkolne. Do ogólnej sumy można doliczyć również rachunki za media, czynsz najmu (jeśli dotyczy) oraz wydatki na paliwo (na dowożenie dziecka do szkoły i na zajęcia).

Ile wynoszą alimenty w Polsce?

Nie ma określonej kwoty minimalnej, jeśli chodzi o zasądzane alimenty. Z funduszu alimentacyjnego można otrzymywać maksymalnie 500 zł miesięcznie pod warunkiem, że miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł.

Dodaj komentarz

3 komentarzy: Minimalne alimenty na dziecko 2022. Ile wynoszą? Na tej podstawie sąd wylicza konkretną kwotę

 1. Konieczna tabela jak w innych krajach . Sądy są mało obiektywne . Przykładowo zarabia pracownik- ojciec 2100 zł netto , sąd zasądza alimenty w wysokości 1400,00 zł na dwoje dzieci nie biorąc pod uwagę . że spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty z byłą żoną miesięcznie 800,00 zł . podatki plus wywóz odpadów 350 zł rocznie , leki 150 .00 zł miesięcznie , prąd – wda około 100,00 zł miesięcznie utrzymanie siebie i prezenty dla dzieci = brak finansów(tata niedobry ) , ale byłą żonę przy zarobkach netto 2500,00 zł stać na kupno samochodu (spłacanego w ratach) , wczasy z dziećmi wyjścia do kina i inne rozrywki , ma za co : alimenty , 500 plus , rodzinne i inne dodatki .
  Konkludując stać ją na adwokatów i zakładanie spraw bez powodów i polubownego porozumienia .

  • Tabela niemiecka a zarobki polskie. Żaden ojciec rozsądnie myslący i poważnie podchodzący do sytuacji w której się znalazł nie powiniem unikać obowiązku utrzymania dziecka w spólnie z byłą partnerką. Moim zdaniem rodzic płacący alimenty (w większości to ojciec) powinien płacić tyle na ile go stać (500 zł – podstawa prawna). Matka dziecka zawsze jest po tej lepszej stronie, nikt nigdzie nie kalkuluje kosztów i sytuacji rodzica płacącego alimenty, czy my jesteśmy gorsi !!! Rozumiem że koszty rosną w wiekiem dziecka i alimenty też zostana podniesione. Nie każdego rodzica (alimenciarza) stać na podwyżki wnoszone przez drugiego z rodziców, ja dostałem taką podwyżkę i jestem zmuszony do zmian , mam tylko nadzieje że na lepsze bo tak trzeba myśleć.

   • nasze prawo jest nieźle poj**. Mam trójkę dzieci. Mam zapłacić alimentów 1200 zł? sam zarabiam najniższą krajową i z czego mam przeżyć?

    Obrączki ślubne, Pierścionki zaręczynowe

    Biżuteria na zawsze

    Obrączki oraz pierścionek zaręczynowy nosi się – przynajmniej z założenia i tradycji – przez całe życie. Należy więc starannie dobierać tę biżuterię ślubną. U każdego jubilera znaleźć można kilkadziesiąt wzorów...

    Czytaj dalej →
    Tata, Prawo, Rodzice

    Urlop ojcowski: Czemu tak krótko?

    Urlop ojcowski 2017: Zmiany, zmiany, zmiany Dziś rano odczytałem wiadomość na Facbooku od jednego z czytelników bloga, który poinformował mnie o zmianach w urlopach ojcowskich, które zaszły 2 stycznia 2016...

    Czytaj dalej →
    Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
    Logo