Alimenty 2021: Co się zmieniło w prawie alimentacyjnym w 2021 roku?

Alimenty 2021 – sprawdź, kto może ubiegać się o przyznanie alimentów, a także jak oblicza się ich wysokość. Dowiedz się również czym są alimenty natychmiastowe i jakie zmiany zaszły w prawie alimentacyjnym w 2021 roku. 

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Kwestia minimalnych alimentów nie została uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego.
 • Alimenty natychmiastowe jak sama nazwa wskazuje podlegają natychmiastowej egzekucji. Wynoszą one: 500 zł na jedno dziecko, 900 zł na dwoje, 1200 zł na troje dzieci.
 • Minimalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900 zł, żeby dostać maksymalną kwotę świadczenia.

Prawo alimentacyjne 2021

Zgodnie z polskim prawem o przyznanie alimentów drogą sądową mogą ubiegać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również członkowie rodziny, których utrzymanie powinien wspierać inny jej członek (tak jak na przykład w przypadku dzieci). 

Kto zatem może ubiegać się o alimenty?

 • dziecko od rodzica
 • małżonek od drugiego małżonka 
 • rodzic od dziecka
 • młodsze rodzeństwo od starszego rodzeństwa
 • dziecko od współmałżonka ojca lub matki, niebędącego jego rodzicem 

Jak długo należy wypłacać alimenty na dziecko? Zasada jest prosta – do momentu, aż sąd nie zwolni nas z tego obowiązku. W tym przypadku nie ma znaczenia czy dziecko się uczy i w jakim jest wieku. Sąd bierze pod uwagę fakt, czy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Warto dodać, że nie można we własnym zakresie zdecydować o zaprzestaniu wypłacania alimentów. Taką decyzję może podjąć tylko sąd rodzinny.

Zmiany w alimentach w 2021 roku

2021 rok to czas znacznych zmian, które dotyczą funduszu alimentacyjnego. Od 1 października 2020 roku podwyższono aż o 100 zł poziom progu dochodowego, uprawniającego do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego – teraz minimalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 900 zł, aby móc otrzymać maksymalną kwotę świadczenia, wynoszącą 500 zł miesięcznie. 

A co z rodzinami, w których kwota dochodu przypadająca na jedną osobę jest wyższa, niż 900 zł? Tutaj również zaszły poważne zmiany. Do tej pory takie osoby nie były uprawnione do przyznania świadczenia. Teraz mogą je otrzymać – będzie ono jednak pomniejszone o różnicę między kwotą alimentów z funduszu alimentacyjnego przysługującego dziecku a kwotą, o którą został przekroczony dochód. Dla przykładu, jeśli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 150 zł, to wysokość przysługującego świadczenia będzie wynosić 350 zł miesięcznie.

Minimalne alimenty na dziecko w 2021 roku

Tak naprawdę nie istnieje odpowiedź na pytanie o najniższe alimenty w 2021 roku. Przepisy kodeksu rodzinnego nie regulują tej kwestii, a jedynym kryterium dotyczącym wysokości zasądzonych alimentów stanowią tak zwane usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. W niektórych sądach przyjmuje się zasadę, że nie zasądza się niższych alimentów, niż na przykład 900 zł na 2 dzieci, ale nie można tego traktować jak obowiązującej powszechnie reguły.

Warto zauważyć, że sąd nie bierze pod rozwagę jedynie realnych zarobków rodzica, który docelowo ma wypłacać alimenty, ale przede wszystkim zwraca uwagę na możliwości jego zarobkowania, ustalając na przykład przeciętne płace występujące na danym stanowisku.  

Co kryje się pod terminem „usprawiedliwione potrzeby dziecka”? Są to koszty dotyczące:

 • wydatków na utrzymanie mieszkania i na jedzenie
 • wydatków na odzież, obuwie, wycieczki szkolne i wszelkie pomoce naukowe, takie jak na przykład podręczniki czy komputer
 • wydatki poniesione na dojazdy do szkoły 
 • koszty ewentualnego leczenia

Średnia wysokość alimentów w 2021 roku

Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę średni koszt utrzymania dziecka. Alimenty w 2021 roku, tak jak i w latach poprzednich, są wypłacane przez rodzica, który nie mieszka razem z dzieckiem i nie sprawuje nad nim codziennej opieki. Na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek utrzymania dziecka i zaspokajania jego potrzeb, które są zależne od wieku oraz stanu zdrowia, a co za tym idzie, mogą zmieniać się w czasie. Do takich potrzeb nie należą jedynie te niezbędne, takie jak na przykład jedzenie i mieszkanie, ale również:

 • zajęcia dodatkowe (na przykład taniec, basen, czy nauka gry na fortepianie)
 • korepetycje dotyczące przedmiotów szkolnych
 • wakacje i wycieczki szkolne 
 • gry i zabawki 
 • inne wydatki na rozrywkę i wypoczynek 

Alimenty natychmiastowe 2021

Instytucja alimentów natychmiastowych została wprowadzona w Polsce w lutym 2019 roku i jest regulowana za pomocą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Alimenty natychmiastowe stanowią odpowiedź na problem przeciągających się miesiącami rozpraw sądowych – sąd wydaje decyzję o ich przyznaniu na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie. Podlegają one natychmiastowej egzekucji. W jakiej wysokości przyznawane są alimenty natychmiastowe w Polsce w 2021 roku?

 • 500 zł w przypadku jednego dziecka
 • 900 zł na dwoje dzieci 
 • 1200 zł na troje dzieci

Warto dodać, że wysokość alimentów natychmiastowych jest rokrocznie waloryzowana – w przypadku tego rodzaju alimentów obowiązek ich wypłacania wygasa w momencie ukończenia przez dziecko 25 roku życia. 

Alimenty na dwoje dzieci 2021

W przypadku starania się o przyznanie alimentów na dwoje dzieci, sąd bierze pod uwagę dokładnie takie same kryteria, jak w przypadku jednego potomka, tj. usprawiedliwione potrzeby dzieci i możliwości zarobkowe rodzica. W celu potwierdzenia wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb potomstwa, do wniosku należy dołączyć wszelkie rachunki potwierdzające ponoszone comiesięcznie koszty, a także zeznania świadków. Oprócz tego, wnioskodawca przedstawia sądowi również zestawienie własnych dochodów oraz wydatków. 

Tabela alimentacyjna 2021

Wielokrotnie w Polsce proponowano wprowadzenie tabeli alimentacyjnej na wzór niemiecki, która stanowiłaby gotowe zestawienie, będące wzorem do zasądzania danej kwoty alimentów na rzecz osoby uprawnionej. Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem takiego rozwiązania do porządku prawnego jest fakt, że sprawy alimentacyjne bywają bardzo zawiłe i często wymagają długotrwałego postępowania dowodowego. Taka sytuacja może wpływać destrukcyjnie na relacje panujące między rodzicami i dziećmi. Gotowa tabela przyspieszyłaby bieg postępowania, usprawniając jednocześnie działalność sądów rodzinnych.

Rodzice pytają o alimenty 2021:

Alimenty – do którego roku życia dziecka należy je wypłacać?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce nie istnieje limit wieku, który stanowiłby granicę czasową informującą o tym, kiedy można przestać płacić alimenty. Zarówno o przyznaniu alimentów na dziecko, jak i o zakończeniu procedury wypłacania decyduje tylko i wyłącznie sąd. Alimenty należy płacić na dziecko do momentu, aż nie będzie ono w stanie się usamodzielnić – nie ma przy tym znaczenia jego wiek czy status ucznia lub studenta. 

Zobacz też:

Dodaj komentarz

3 komentarzy: Alimenty 2021: Co się zmieniło w prawie alimentacyjnym w 2021 roku?

 1. Konieczna tabela jak w innych krajach . Sądy są mało obiektywne . Przykładowo zarabia pracownik- ojciec 2100 zł netto , sąd zasądza alimenty w wysokości 1400,00 zł na dwoje dzieci nie biorąc pod uwagę . że spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty z byłą żoną miesięcznie 800,00 zł . podatki plus wywóz odpadów 350 zł rocznie , leki 150 .00 zł miesięcznie , prąd – wda około 100,00 zł miesięcznie utrzymanie siebie i prezenty dla dzieci = brak finansów(tata niedobry ) , ale byłą żonę przy zarobkach netto 2500,00 zł stać na kupno samochodu (spłacanego w ratach) , wczasy z dziećmi wyjścia do kina i inne rozrywki , ma za co : alimenty , 500 plus , rodzinne i inne dodatki .
  Konkludując stać ją na adwokatów i zakładanie spraw bez powodów i polubownego porozumienia .

  • Tabela niemiecka a zarobki polskie. Żaden ojciec rozsądnie myslący i poważnie podchodzący do sytuacji w której się znalazł nie powiniem unikać obowiązku utrzymania dziecka w spólnie z byłą partnerką. Moim zdaniem rodzic płacący alimenty (w większości to ojciec) powinien płacić tyle na ile go stać (500 zł – podstawa prawna). Matka dziecka zawsze jest po tej lepszej stronie, nikt nigdzie nie kalkuluje kosztów i sytuacji rodzica płacącego alimenty, czy my jesteśmy gorsi !!! Rozumiem że koszty rosną w wiekiem dziecka i alimenty też zostana podniesione. Nie każdego rodzica (alimenciarza) stać na podwyżki wnoszone przez drugiego z rodziców, ja dostałem taką podwyżkę i jestem zmuszony do zmian , mam tylko nadzieje że na lepsze bo tak trzeba myśleć.

   • nasze prawo jest nieźle poj**. Mam trójkę dzieci. Mam zapłacić alimentów 1200 zł? sam zarabiam najniższą krajową i z czego mam przeżyć?

    Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
    Logo