Zgoda na wyjazd dziecka za granicę. W jakich okolicznościach jest wymagana? Poradnik dla rodziców

Co roku coraz więcej Polaków decyduje się na spędzenie urlopu – zarówno letniego, jak i zimowego – w zagranicznych kurortach, inni natomiast wysyłają na zagraniczne wczasy swoje pociechy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważne jest w takim przypadku dopełnienie wszystkich formalności, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas wypoczynku. Jedną z najważniejszych kwestii, o którą należy zadbać jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę. W jakiej formie powinno zostać sporządzone zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę? Co powinna zawierać zgoda na lot dziecka z opiekunem? Czy niepełnoletni może sam przekroczyć granicę? Czy potrzebne jest notarialne pozwolenie na wyjazd dziecka za granicę?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Zgoda na wyjazd dziecka za granicę jest niezbędna, jeśli małoletni udaje się w podróż tylko z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub będzie pod opieką innej osoby (np. innego członka rodziny).
  • Zgoda powinna zostać sporządzona najlepiej w formie aktu notarialnego, w obecności notariusza.
  • Należy przygotować zgodę w języku polskim, a następnie poprosić o przetłumaczenie jej przez tłumacza przysięgłego - najlepiej na język kraju, do którego dziecko się udaje.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – kiedy jest potrzebna?

Jeśli planujemy zagraniczny wyjazd z dzieckiem lub chcemy, aby spędziło ono wczasy poza granicami Polski pod opieką innej osoby, należy bezwględnie zadbać o kilka kwestii prawnych. Dzięki odpowiedniej organizacji i dopełnieniu wszystkich formalności z pewnością unikniemy nieprzyjemnych sytuacji i otrzymujemy większą gwarancję spokojnego urlopu. Jednym z takich zagadnień, których koniecznie trzeba dopilnować, jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę. Sporządzenie takiego dokumentu dotyczy kilku przypadków.

Pisemną zgodę na zagraniczną podróż powinni przygotować i podpisać rodzice lub opiekunowie prawni, jeśli dziecko jest niepełnoletnie i wyjeżdża pod opieką innej osoby (np. babci, cioci, starszego rodzeństwa itd.). Osoba opiekująca się dzieckiem za granicą powinna mieć wspomniany dokument cały czas przy sobie i w razie kontroli pokazać go policjantom i/lub innym urzędnikom. Warto o tym pamiętać, ponieważ służby pełniące obowiązki na lotniskach, dworcach czy w turystycznych miastach potrafią być bardzo wyczulone na podróżujące dzieci oraz ich opiekunów i jeśli coś wzbudzi ich uwagę, mogą prosić o okazanie dokumentów. Wzmożona czujność w takich sytuacjach wynika z powtarzających się przypadków uprowadzeń małoletnich, również przez członków rodziny. Brak wspomnianej zgody może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym nawet odpowiedzialnością karną.

Zobacz: Karta EKUZ dla dziecka: Jak i gdzie ją wyrobić?

Jednorazowa zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

Pozwolenie rodzica na wyjazd dziecka za granice jest niezbędna również wtedy, gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów planuje wyjazd z dzieckiem poza granicę kraju – dotyczy to najczęściej par po rozwodzie/rozstaniu, w trakcie sprawy rozwodowej lub w separacji. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem małoletnie dziecko nie może opuścić Polski z jednym z rodziców/opiekunów bez wiedzy i zgody drugiego, o ile obydwoje mają prawo do współdecydowanie o dziecku. Nieuzyskanie takiej zgody i brak odpowiedniego dokumentu może zostać potraktowany jako uprowadzenie małoletniego. Drugi rodzic/opiekun może również zażądać natychmiastowego powrotu do kraju. Dlatego zawsze potrzebna jest zgoda matki lub ojca na wyjazd dziecka za granicę na wakacje.

Każdorazowy wyjazd dziecka za granicę wymaga więc pozwolenia obojga rodziców/opiekunów, którzy posiadają pełnię władzy rodzicielskiej. Inaczej sytuacja wygląda oczywiście, gdy jedno z rodziców zostało tej władzy pozbawione lub została ona w tym zakresie zawieszona czy ograniczona.

Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego.gov.pl

W większości przypadków nie ma problemu ze sporządzeniem wspomnianej zgody. Wystarczy rozmowa z drugim rodzicem/opiekunem, ustalenie warunków, a następnie złożenie podpisów – najlepiej w obecności notariusza. Jeśli jednak rodzice nie mogą się w tej kwestii porozumieć, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do sądu opiekuńczego w celu uzyskania prawnego zezwolenia.

Warto dodać, że zazwyczaj w przypadku podróży w ramach strefy Schengen nie ma problemu z tworzeniem specjalnych oświadczeń, dlatego np. zgoda na wyjazd dziecka do Hiszpanii powinna być formalnością.

Zobacz: Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Przepisy zaskakują rodziców

Pozwolenie na wyjazd dziecka za granicę bez rodziców

Upoważnienie na wyjazd dziecka za granicę powinno spełniać wszystkie wymogi profesjonalnego dokumentu. Lepiej więc nie ryzykować i nie sporządzać go na zwykłej kartce papieru, ograniczając się do złożenia swoich podpisów. Niestety taka forma może zostać łatwo podważona i uznana za niewiarygodną – taki dokument mógłby przygotować każdy, jest więc łatwy do sfałszowania. Jeśli kontrolujące opiekunów służby odrzucą zgodę, może wyniknąć z tego bardzo nieprzyjemna sytuacji – a w najlepszy wypadku czeka nas kilkugodzinny pobyt np. na komisariacie czy w siedzibie straży granicznej w celu wyjaśnienia statusu dziecka.

W związku z powyższym najlepiej sporządzić taki dokument w obecności notariusza i tam również złożyć oficjalne podpisy. Urzędnik wyda oficjalne poświadczenie, które potwierdzi, że zgoda jest prawdziwa i wydana według przepisów prawa. Można także wybrać się do notariusza z gotowym wzorem i w jego obecności złożyć jedynie podpisy, po wcześniejszym upewnieniu się, że dokument zawiera wszystkie niezbędne informacje. Notarialna zgoda na wyjazd dziecka za granicę zawsze daje większą pewność.

Warto także postarać się o przetłumaczenie dokumentu na język kraju, do którego dziecko będzie podróżować. Należy pamiętać, że aby przekład miał znaczenie prawne, powinien zostać dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Zgoda na wyjazd nieletniego za granicę bez rodziców powinna zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • oficjalne i jednoznaczne wyrażenie zgody na wyjazd,
  • dane dziecka (imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego/ paszportu, adres zamieszkania),
  • dane rodziców (imię i nazwisko, PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego/paszportu rodzica/opiekuna prawnego, adres zamieszkania), 
  • dane opiekuna na wyjazd (imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego/paszportu),
  • czytelne podpisy rodziców dziecka. 

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę jest niezbędna także w czasie podróży w obrębie Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Jeśli planujemy wyjazd dla więcej niż jednego dziecka, najlepiej jeśli każde z nich będzie posiadało osobny dokument.

Sprawdź: Co zrobić żeby czerwona opalenizna zbrązowiała? Ciekawe sposoby na opalanie na brązowo

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór

Wzór zgody na wyjazd dziecka poza granicę Polski można pobrać pod tym linkiem. Przypominamy jednak, że najlepiej, aby była to zgoda notarialna na wyjazd dziecka za granicę. Można udać się do notariusza z gotowym wzorem, upewnić się, że zawiera wszystko, co niezbędna, a następnie poprosić o oficjalne poświadczenie notarialne.

Sprawdź: Od ilu lat można samemu jeździć pociągiem? Te informacje przydadzą się rodzicom

Wyjazd za granicę z dzieckiem znajomych

Jeśli planujemy wybrać się na wczasy z dzieckiem znajomych lub z koleżanką/kolegą naszego dziecka, również powinniśmy mieć przy sobie odpowiednie oświadczenie jego rodziców – zgodę z podpisem, najlepiej poświadczoną notarialnie. Należy pamiętać, że straż graniczna w każdej chwili może chcieć sprawdzić, czy dziecko na pewno opuszcza Polskę za zgodą i wiedzą rodziców.

Rodzice pytają, jak wyjechać z dzieckiem za granicę

Tłumaczenie zgody na wyjazd dziecka za granicę – jest potrzebne?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna być przetłumaczona na język kraju, do którego dziecko podróżuje. Tłumaczenia powinien dokonać tłumacz przysięgły.

Wyjazd dziecka za granicę bez rodziców dokumenty – jakie?

Najlepiej mieć taki dokument sporządzony i podpisany w obecności notariusza i przetłumaczony (przez tłumacza przysięgłego) na język urzędowy kraju, do którego dziecko jedzie.

Zgoda na wyjazd dziecka do Anglii – jak ją przygotować?

Biura podróży czy organizatorzy obozów zazwyczaj proponują własne formularze ze zgodą na wyjazd dziecka do Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak nasze dziecko nie wyjeżdża z grupą zorganizowaną, ale pod opieką jednego z rodziców, warto przygotować oficjalny dokument, tj. oświadczenie wraz ze wszystkimi danymi (PESEL, adres, numer dokumentu – paszportu) przetłumaczone na język angielski i najlepiej poświadczone u notariusza. Wyjazd dziecka do Anglii bez rodziców, np. pod opieką innego członka rodziny, również koniecznie wymaga takiego dokumentu, wraz z danymi opiekuna.

Wyjazd z wnukiem za granicę dokumenty. Czy babcia może zabrać wnuka za granicę?

Wyjazd babci z wnukiem za granicę nie powinien stanowić problemu pod względem formalnym. Według polskiego prawa nie jest konieczne żadne upoważnienie, ale warto sprawdzić, jak te procedury wyglądają w kraju, do którego dziecko ma pojechać.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo