Karta EKUZ dla dziecka: Jak i gdzie ją wyrobić?

Karta EKUZ dla dziecka i osoby dorosłej to dokument umożliwiający korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w wybranych krajach za granicą. Wyjaśniamy, jak i gdzie wyrobić kartę EKUZ dla dziecka.

 • Karta EKUZ dla dziecka upoważnia do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą i odzyskania za nie części poniesionych kosztów po powrocie do Polski.
 • Karta EKUZ obowiązuje na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Honoruje ją również Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein.
 • Wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć osobiście, pocztą elektroniczną, faksem lub przez Profil Zaufany ePUAP.
 • Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Upoważnienie do odbioru karty EKUZ dziecka nie jest wymagane.
 • Podpis na wniosku o kartę EKUZ dla dziecka składa jego prawny opiekun.
 • Karta jest wydawana od ręki w oddziale NFZ. Na przesłanie jej pocztą należy poczekać do 14 dni roboczych.

Karta EKUZ dla dziecka: dlaczego warto ją wyrobić?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUZ dla dziecka i dorosłego jest dokumentem, który udowadnia, że dana osoba jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Karta uprawnia do skorzystania ze świadczeń w publicznych placówkach medycznych podczas wyjazdu do krajów należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju ubezpieczenie zagraniczne NFZ.

Karta EKUZ dla dzieci ma formę plastikowej karty wielkości karty bankomatowej. Znajdują się na niej: nazwisko i imię, data urodzenia, numer ewidencyjny, kod właściwego dla miejsca zameldowania NFZ, numer karty i data ważności. Kartę należy mieć przy sobie zawsze wtedy, kiedy zajdzie potrzeba skorzystania ze świadczeń medycznych w innym kraju.

Jak działa karta EKUZ?

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ za granicą przydaje się zwłaszcza dzieciom, ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy przytrafi się im infekcja lub uraz. Doświadczeni rodzice wiedzą, że wyjazd i zmiana klimatu może sprzyjać zachorowaniom. Dzięki karcie EKUZ dla dzieci zyskują oni pewność, że w takiej sytuacji zostaną bez problemu przyjęci przez lekarza w najbliższym publicznym szpitalu lub przychodni, a po powrocie do Polski odzyskają część poniesionych kosztów (należy w tym celu zgłosić się z rachunkami i wnioskiem do oddziału NFZ). Przyjęcie odbywa się na takich samych zasadach, na jakich z usług lekarza korzystają obywatele danego kraju. Warto jednak pamiętać o dodatkowym, prywatnym ubezpieczeniu, ponieważ zgodnie z zasadami, mimo posiadania karty EKUZ, pacjent może zostać zobowiązany do dopłaty.

 1. Świadczenia udzielane są na zasadach kraju pobytu, w placówkach, które mają umowę z kasą chorych (odpowiednikiem NFZ).
 2. Ubezpieczony winien okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.
 3. W większości krajów europejskich pacjent dopłaca do świadczeń z własnej kieszeni; jest to udział własny pacjenta w koszcie świadczenia i nie podlega on refundacji – jest to koszt nierefundowany.
 4. Przed wszelkimi kosztami niepodlegającymi refundacji, chroni indywidualna polisa, którą zaleca się wykupić przed wyjazdem za granicę.

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

Karta EKUZ, a tym samym ubezpieczenie zdrowotne NFZ za granicą, obowiązuje w krajach objętych zasadami koordynacji systemów ubezpieczeniowych. Należą do nich:

 • kraje należące do Unii Europejskiej,
 • kraje należące do EFTA: Liechtenstein, Norwegia, Islandia i Szwajcaria.

Informacje o tym, jak wygląda system zdrowotny w poszczególnych krajach, numery alarmowe i zasady udzielania świadczeń są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Warto także wiedzieć, że karta EKUZ dla dzieci i osób dorosłych nie obowiązuje:

 • na obszarze Grenlandii i Wysp Faro (mimo że oba tereny należą do Danii)
 • na Wyspach Normandzkich,
 • na Wyspach Mann, Jersey, Guersey, Harms, Jetou i Shark, które formalnie należą do Wielkiej Brytanii.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Każda osoba, która wybiera się za granicę w celach turystycznych, powinna na kilka dni wcześniej pomyśleć o karcie EKUZ. Jak wyrobić tego rodzaju ubezpieczenie? Nie jest to nic trudnego. Jest kilka sposobów, aby uzyskać kartę:

 1. W najbliższym oddziale NFZ
  Należy udać się do najbliższego oddziału NFZ i tam wypełnić wniosek o kartę EKUZ.
 2. Przez e-mail
  Konieczne jest wydrukowanie wniosku, wypełnienie go, zeskanowanie i przesłanie na e-mail właściwego oddziału NFZ. Kartę można odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pocztą.
 3. Przez ePUAP
  Należy posiadać tzw. Profil Zaufany i zalogować się na nim. Z dostępnych opcji wybrać “Załatw sprawę” i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
 4. Faksem
  Wypełniony wniosek można przesłać faksem, a kartę EKUZ odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pocztą.

Może ją wyrobić każda osoba, która jest ubezpieczona i wybiera się w najbliższym czasie za granicę. Karta EKUZ dla dzieci, młodzieży i osoby dorosłej wydawana jest bezpłatnie, w ten sam dzień, w którym złożono wniosek pod warunkiem, że składa się go osobiście w oddziale NFZ).

Karta NFZ dla dziecka: dokumenty

Wyrobienie karty NFZ dla dziecka wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem. Rodzic dziecka powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a także dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i zgłoszenie do nich członka rodziny:

 • druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r.,
 • druk ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.

Z reguły nie powinno być wymagane dostarczenie dowodu bycia ubezpieczonym, jednak urzędnik w razie jakichkolwiek wątpliwości może o niego poprosić, dlatego lepiej być na tę ewentualność przygotowanym. Dodatkowo, jeżeli rodzic chce wyrobić kartę EKUZ dla dziecka, które ukończyło 18 lat, powinien przedstawić dokument potwierdzający kontynuowanie nauki, np. legitymację szkolną.

Podsumowując, aby wyrobić EKUZ, potrzebne dokumenty to:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty EKUZ,
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie osoby zgłaszającej i osoby zgłaszanej,
 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki (dla dzieci powyżej 18. roku życia).

Nie jest natomiast wymagane upoważnienie dla osoby wyrabiającej Europejską Kartę Zdrowia dla dziecka.

Sprawdź: Latanie samolotem w ciąży

Karta EKUZ: wniosek

Jak wcześniej wspomniano, można złożyć wniosek o EKUZ online, osobiście lub wysłać faksem. Pobiera się go w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia lub drukuje ze strony swojego oddziału NFZ. Wygodnym i szybkim rozwiązaniem jest karta EKUZ dla dziecka przez ePUAP – wystarczy zalogować się na swój Profil Zaufany i postępować zgodnie z instrukcjami.

Wniosek o kartę EKUZ dla dziecka należy wypełnić w następujący sposób:

 1. W punkcie 1. należy wpisać dane dziecka (osoby, dla której karta ma być wydana).
 2. W punkcie 2. trzeba zaznaczyć opcję “Członek rodziny osoby ubezpieczonej”.
 3. W punkcie 3. wpisujemy adres, na który karta ma zostać wysłana. Nie należy go wypełniać jeżeli zamierzamy odebrać ją osobiście w oddziale NFZ.
 4. Podpisujemy wniosek (wniosek EKUZ przez internet też musi być podpisany!).
Pobierz pełen wzór wniosku o wydanie karty EKUZ!

Karta NFZ dla niemowlaka

Rodzic powinien wyrobić też kartę EKUZ dla małego dziecka – noworodka i niemowlęcia. Zasady jej uzyskania są takie same jak w każdym innym przypadku – należy wypełnić wniosek i złożyć go na jeden z czterech sposobów. Przed wysłaniem wniosku trzeba upewnić się, że opiekun prawny złożył na nim swój podpis. Nie jest wymagane upoważnienie do odbioru karty EKUZ dla niemowlaka, ale tylko wtedy, kiedy kartę odbierają jego rodzice (lub prawni opiekunowie).

Karta EKUZ dla dziecka: pytania i odpowiedzi

Gdzie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić w oddziale NFZ odpowiednim do miejsca zamieszkania. Istnieje także możliwość wysłania wniosku online, faksem lub przez ePUAP.

Czy EKUZ jest wydawana od ręki?

Karta EKUZ jest wydawana od ręki, jeżeli zgłaszamy się po nią osobiście w oddziale NFZ. Osoba, która wybrała opcję przesłania jej pocztą, zwykle musi poczekać do 14. dni roboczych.

Jaki jest czas oczekiwania na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Czas oczekiwania na kartę EKUZ dla dziecka wynosi kilkanaście minut. Jeżeli wniosek został wypełniony online i wybrano opcję przesłania karty pocztą, trzeba poczekać około 2 tygodni.

Jaki wniosek na kartę EKUZ dla dziecka należy wypełnić?

Aby otrzymać kartę EKUZ dla dziecka, należy wypełnić standardowy wniosek, który można pobrać ze strony internetowej lub w placówce NFZ.

Kto podpisuje wniosek o EKUZ dla dziecka?

Wniosek o wydanie karty EKUZ dla dziecka podpisuje jego rodzic (opiekun prawny).

Co obejmuje EKUZ?

Karta EKUZ pozwala skorzystać z opieki medycznej w przychodni lub szpitalu publicznym za granicą. Obowiązuje ona w przypadku nagłych zachorowań, wypadków i urazów. O szczegółach dotyczących konkretnych krajów można przeczytać na stronie NFZ.

Czego nie obejmuje EKUZ?

EKUZ nie upoważnia do korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, ani do świadczeń medycznych, które nie wynikają z nagłej sytuacji. Nie są zwracane także koszty transportu medycznego do Polski.

Czy EKUZ obowiązuje w Turcji?

Turcja nie należy do Unii Europejskiej, dlatego na jej terenie nie obowiązuje karta EKUZ. Przed wyjazdem należy wykupić prywatne ubezpieczenie.

Czy EKUZ działa na Ukrainie?

Karta EKUZ nie działa na Ukrainie. Przed wyjazdem należy wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak długo ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Karta EKUZ dla dziecka jest ważna do 18 miesięcy od dnia wydania.


Źródła:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Jak wyrobić kartę EKUZ? (https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/)

Ministerstwo Cyfryzacji – Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego)

Dodaj komentarz

Turystyka

Cicha strefa bez dziecka w samolocie?

Kilka dni temu media związane z podróżami obiegła informacja, że kolejne linie lotnicze wprowadziły na pokładzie swoich samolotów tak zwane strefy bez dzieci. Tego typu rozwiązania można już spotkać w kilku...

Czytaj dalej →
Turystyka

Wakacje we Włoszech z dzieckiem

Wakacje spędzone z dziećmi, to wspaniały pomysł, wbrew opiniom sceptyków, którzy wróżą zmarnowany urlop pełen narzekań i wyrzeczeń. Podróżowanie z maluchami buduje więź pomiędzy nimi a rodzicami. To czas, gdy...

Czytaj dalej →
Turystyka

Weekend w Pogoni za Wielkanocnym Zającem

Do Wielkanocy zostało jeszcze trochę czasu, ale to nie znaczy, że nie możecie rozpocząć przygotowań zdecydowanie wcześniej! W jeden z przedświątecznych weekendów wyruszcie w pogoń za Wielkanocnym Zającem! W Pogoni...

Czytaj dalej →
Zdrowie dziecka, Zdrowie w ciąży

Rotawirus: Szkoła przetrwania

Gdy rotawirus dopada mamę i dziecko Leki homeopatyczne, czopki przeciwwymiotne dla dzieci, probiotyki – istnieje wiele sposobów na radzenie sobie z zarażeniem rotawirusami, które najsilniej atakują jesienią i zimą. To...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general