Najniższa renta 2022 – ile wynosi? Od marca nowe stawki! Rekordowo wysokie podwyżki

Od 1 marca obowiązują nowe stawki rent i emerytur. Jak co roku w tym okresie, przeprowadzona została waloryzacja świadczeń, która osiągnęła wyjątkowo korzystny wskaźnik. Dzięki czemu na konta beneficjentów będzie trafiać nieco więcej pieniędzy. Wzrost stawek dotyczy rzecz jasna również minimalnej kwoty rent i emerytur, podwyższone zostały także kwoty dodatków. Ile wynosi najniższa renta 2022 netto? Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Ile wynosi renta socjalna 2022? Sprawdź, ile można zyskać na nowych wyliczeniach.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • W marcu przeprowadzono coroczną waloryzację rent i emerytur. Dlatego w tym miesiącu na konta świadczeniobiorców trafią nieco wyższe wypłaty.
 • Wskaźnik waloryzacji wyniósł rekordowe 7%.
 • Wysokość najniższej renty socjalnej, rodzinnej i z tytułu niezdolności do pracy wynosi aktualnie 1338,44 zł brutto.

Ile wynosi najniższa renta 2022?

Zgodnie z przepisami, co roku w marcu, przeprowadza się waloryzację rent i emerytur. Jej celem jest dostosowanie obowiązujących stawek do stale rosnących cen na rynku tak, aby wypłacane kwoty zachowały realną wartość i pozwalały na bezpieczne zarządzanie miesięcznym domowym budżetem. Wzrost emerytur i rent oblicza się na podstawie tzw. wskaźnika waloryzacji. W tym roku wyniósł on rekordowe 7%, a zatem więcej niż wynika z ustawowego wskaźnika waloryzacji, dzięki czemu świadczeniobiorcy mogą liczyć na wyjątkowo korzystne podwyżki.

Jak informuje ministerstwo rodziny i polityki społecznej, wskaźnik waloryzacji wyliczany jest “na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym i jest zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym”. Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego marcowy wskaźnik powinien wynieść 5,7%, ale rząd zdecydował podnieść go do poziomu 7%, biorąc pod uwagę stale rosnące ceny oraz gwałtowny wzrost inflacji

Dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów – w okresie wzrostu cen – będzie lepiej zabezpieczona. Zależało nam na tym, by więcej pieniędzy zostało w portfelach seniorów.minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Co ważne, waloryzacji podlegają wypłacane przez ZUS: emerytury, renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także szereg dodatków. Wszystkie od 1 marca powinny wzrosnąć o 7%, łącznie z rentą minimalną. Urzędnicy uspokajają, że zmiany wprowadzane są automatycznie i nie ma konieczności składania w tym celu żadnych dodatkowych wniosków. Informację o nowej kwocie świadczenia powinien przekazać ZUS, ale można je znaleźć także na swoim koncie na portalu PUE.

Sprawdź: Emerytura bez podatku 2022. Kto zyskuje najwięcej na zmianach?

ZUS – ile wynosi renta socjalna 2022?

O przyznanie prawa do renty socjalnej mogą ubiegać się osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią kobiety, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat), które całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu pod warunkiem, że pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło przed osiągnięciem pełnoletności lub w czasie nauki. Zgodnie z przepisami może ona zostać przyznana na stałe lub na pewien okres – wszystko zależy od orzeczenia lekarza, czy niezdolność do pracy jest tymczasowa czy trwała.

W związku z ostatnią, marcową waloryzacją wysokość renty socjalnej 2022 wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł “na rękę”.

Zobacz: Dofinansowanie do gazu 2022 – niedługo pierwsze wypłaty. Sprawdź, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek

Wysokość najniższej renty rodzinnej 2022

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała przyznane prawo do świadczenia emerytalnego lub spełniała warunki do jego uzyskania. W zależności od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym obowiązują różne dodatkowe warunki, które należy spełnić, aby móc liczyć na otrzymanie środków. Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest przede wszystkim od kwoty świadczenia zmarłego oraz od liczby osób, które są uprawnione do jej pobierania, i wynosi dokładnie:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, po ostatnie waloryzacji, minimalna wypłacana kwota renty rodzinnej wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.

Sprawdź: Ile można dorobić do renty rodzinnej 2022? Od marca nowe limity dochodu

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy 2022 netto?

ZUS przyznaje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy osobom, które na podstawie orzeczenia lekarskiego potwierdzą, że nie są w stanie podjąć pracy ze względu na zły stan zdrowia. Ubiegający się o świadczenie muszą dodatkowo wykazać, że mają wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tj.

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat

Warunek dotyczący posiadania udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych nie jest wymagany w przypadku osób, których niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do lub z pracy.

Aktualnie podobnie jak w przypadku pozostałych świadczeń ZUS najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w 2022 będzie wynosić 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł “na rękę”. Z kolei renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1606,13 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł.

Zobacz: Kuroniówka 2022. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2022?

Dodatki do rent i emerytur po waloryzacji 2022

Wraz z marcową waloryzacją – oprócz stawek rent i emerytur – przedstawiono również nowe kwoty dodatków do tych świadczeń. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Wysokość dodatków do rent i emerytur od 1 marca 2022:

 • dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 256,44 zł,
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 384,66 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 481,97 zł
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego – 256,44 zł
 • dodatek kompensacyjny – 38,47 zł,
 • świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – 256,44 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 12,86 zł do 256,44 zł,
 • dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego – 981,81 zł.

Sprawdź: EPD-18 – czy warto? Brak odpowiedniego wniosku może oznaczać niedopłatę ponad 5000 zł

Rodzice pytają o minimalną rentę

Renta socjalna 2022 na rękę – ile wynosi?

Renta socjalna 2022: kwota netto – 1217,98 zł

Ile wynosi renta chorobowa 2022 netto?

Renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi minumum 1338,44 zł.

Renta socjalna 2022 ile wynosi?

1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł “na rękę”.

Ile wynosi najniższa renta netto w 2022?

Najniższa renta w 2022 wynosi 1217,98 zł na rękę.

Ile wyniesie renta socjalna bez podatku?

1217,98 zł

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo