Wnętrostwo u dzieci to wada wrodzona, która charakteryzuje się tym, że jądra nie są umieszczone w worku mosznowym, a w jamie brzusznej lub w pachwinach. Najczęściej występuje u chłopców urodzonych przedwcześnie, jednak zdarza się także u donoszonych noworodków. Leczenie wnętrostwa polega na podawaniu hormonów lub wykonaniu zabiegu chirurgicznego. Jest ono ważne, ponieważ wada może być przyczyną niepłodności.Co to jest wnętrostwo?

Zstąpienie jąder do moszny u chłopców ma miejsce jeszcze przed porodem. Cały proces rozpoczyna się w 6. tygodniu życia płodowego, a kończy między 24. a 35. tygodniem ciąży (najczęściej zdarza się to po 30. tygodniu). Dzieje się to pod wpływem hormonów płciowych, descendyny – czynnika wzrostu oraz substancji wydzielanych przez komórki jądra płodowego. Jednak zdarza się, że u części męskich płodów proces ten nie zachodzi. Niezstąpione jądro lub jądra określa się mianem „wnętrostwo”.

Wnętrostwo u dzieci to wada wrodzona, polegająca na nieprawidłowym umieszczeniu jąder – nie znajdują się one w worku mosznowym, ale zatrzymują się w pachwinie lub jamie brzusznej. Wnętrostwo  u chłopców jest najczęściej występującą wadą rozwojową. Szacuje się, że dotyczy ona 4-5% donoszonych noworodków i aż 30% wcześniaków. Wnętrostwo może być jednostronne lub obustronne. Pierwszy typ występuje 5 razy częściej.

Niezstąpienie jąder do moszny – przyczyny wnętrostwa

Niezstąpienie jąder lub jądra do moszny może być spowodowany kilkoma czynnikami: genetycznymi, hormonalnymi lub anatomicznymi. Przyczyny choroby to:

 • wcześniactwo,
 • niska masa urodzeniowa,
 • spodziectwo (nieprawidłowe umiejscowienie cewki moczowej),
 • zaburzenia hormonalne u ciężarnej,
 • nieprawidłowa budowa jądrowodu u płodu (okolica przyszłego kanału pachwinowego),
 • niedojrzałość jądra,
 • zahamowanie wzrostu płodu w łonie matki.

Niezstąpienie jąder lub jądra do moszny może wiązać się także z przyjmowaniem niektórych leków przez ciężarną, paleniem tytoniu, piciem alkoholu lub urazem mechanicznym jamy brzusznej.

Rozpoznanie wnętrostwa

Wnętrostwo u chłopców można zauważyć tuż po urodzeniu. W tym okresie lub nieco później można zauważyć, że worek mosznowy po stronie wnętrostwa jest wyraźnie mniejszy, a podczas dotyku nie czuć w nim jądra (lub jąder). Jednak postawienie jednoznacznej diagnozy nie zawsze jest możliwe, z uwagi na częste występowanie tzw. jąder wędrujących. W diagnostyce wnętrostwa bardzo istotne jest prawidłowo przeprowadzone badanie jąder i moszny u noworodka.

Jeżeli rodzic zauważy brak jądra w mosznie u noworodka, powinien zgłosić się z nim do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pediatry. Przeprowadzi on badanie jąder u dziecka. W większości przypadków za pomocą dotyku wyczuwa zatrzymane jądro w kanale pachwinowym. Jeżeli jest to niemożliwe zalecane jest wykonanie badania USG jamy brzusznej, kanałów pachwinowych i moszny lub rezonansu magnetycznego.

W przypadku jąder niewyczuwalnych istotną rolę odgrywa laparoskopia. Jest to mało inwazyjny zabieg chirurgiczny, który polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia w pępku i wprowadzenia przez niego kamery do jamy brzusznej. Dzięki temu lekarz może odnaleźć jądro i od razu wprowadzić je do moszny.Jednocześnie wykonuje się badania hormonalne, które mają na celu wykluczenie wrodzonego braku jąder. Należy pamiętać, że wnętrostwo nie boli. Jeżeli noworodek płacze podczas dotykania moszny należy w możliwie jak najszybszym czasie zgłosić się do poradni chirurgicznej.

Wnętrostwo: leczenie

Leczenie wnętrostwa polega na zastosowaniu terapii hormonalnej lub przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego. Obecnie specjaliści uważają, że terapię należy rozpocząć wcześnie (nawet w 1. roku życia).

Leczenie hormonalne polega na domięśniowym podawaniu gonadotropiny kosmówkowej. Terapia trwa kilka tygodni, a lek podawany jest w kilku dawkach dostosowanych do wagi oraz wieku dziecka. Wskazaniem do tej metody jest przede wszystkim jądro kanałowe, nie należy jej stosować w przypadku jądra brzusznego. Jeżeli leczenie hormonalne nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy wykonać operację wnętrostwa.Operacja wnętrostwa u dziecka to orchidopeksja. Polega ona na wykonaniu niewielkiego nacięcia, uwolnieniu jądra od przytrzymujących go tkanek, sprowadzeniu jądra do worka mosznowego i umocowaniu go za pomocą szwu. Wskazane jest wykonanie zabiegu pomiędzy 6. a 12. miesiącem życia, ponieważ z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka jąder.

Zabieg sprowadzenia jąder do moszny u dzieci jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym i trwa około 30 minut. Jeżeli istnieje taka możliwość, przeprowadza się go laparoskopowo. W przypadku odnalezienia jądra atroficznego, które nie ma potencjału tworzenia plemników i wydzielania hormonów, należy je usunąć.

Zobacz też: Zapalenie jąder a bezpłodność

Rodzaje wnętrostwa

Wyróżnia się kilka rodzajów wnętrostwa u chłopców w zależności od tego, jakie położenie przyjmuje jądro:

 • jądro brzuszne (wnętrostwo prawdziwe) – jądro znajduje się w jamie brzusznej i jest ono niewyczuwalne podczas badania palpacyjnego,
 • jądro kanałowe – jądro zatrzymało się podczas zstępowania w kanale pachwinowym, pomiędzy jego zewnętrznym a wewnętrznym pierścieniem; jest ono wyczuwalne podczas badania palpacyjnego, jednak nie można go przesunąć do moszny,
 • jądro przemieszczone (ektopia jądra) – podczas zstępowania jądro przemieszcza się w kierunku krocza, uda lub przestrzeni nadłonowej; jest ono całkowicie rozwinięte i osiąga prawidłowy rozmiar,
 • jądro wędrujące – jądro znajduje się w kanale pachwinowym i można je swobodnie przemieścić do moszny.

Wnętrostwo należy różnicować z anorchizmem. Anorchia to wrodzony brak jąder w mosznie. Nie znajdują się one także w jamie brzusznej ani kanale pachwinowym. Ponadto narządy płciowe nie rozwijają się, a prącie osiąga bardzo małe rozmiary. W wieku dojrzewania nie stwierdza się owłosienia łonowego, nie pojawia się także popęd płciowy.

Wnętrostwo jedno lub obustronne

Wnętrostwo dzieli się na:

 • wnętrostwo jednostronne – stwierdza się brak jądra w mosznie z lewej lub prawej strony,
 • wnętrostwo obustronne – stwierdza się kiedy oba jądra nie zstąpiły do worka mosznowego.

Szacuje się, że wnętrostwo jednostronne występuje nawet 5 razy częściej, niż wnętrostwo obustronne. W przypadku drugiego rodzaju wzrasta ryzyko powikłań i problemów z płodnością w dorosłym życiu.

Wędrujące jąderka u chłopców

Wędrujące jądra u chłopców rozpoznaje się, kiedy stwierdza się ich brak w worku mosznowym, ale są one wyczuwalne w kanale pachwinowym i można je łatwo sprowadzić. Zaburzenie zdarza się także u starszych chłopców, jako mechanizm obronny w momencie zdenerwowania lub bardzo niskiej temperatury otoczenia. Mięsień dźwigacz jądra kurczy się, co powoduje cofnięcie jądra do kanału pachwinowego, a nawet jamy brzusznej. Sytuacja taka wymaga obserwacji i regularnych kontroli. Jeżeli wędrujące jądro nie ustąpi samoistnie w okresie dojrzewania, należy przeprowadzić zabieg chirurgiczny.

Wnętrostwo a bezpłodność

Istotną kwestią jest wnętrostwo a bezpłodność. Jądra niezstąpione mają obniżoną zdolność do produkowania plemników, co w dorosłym życiu może powodować problemy ze spłodzeniem potomka. Przyczyny bezpłodności to przegrzanie lub niedorozwój jąder oraz zaburzenia hormonalne na osi podwzgórze-przysadka-jądra. W przypadku nieleczonego wnętrostwa ryzyko bezpłodności wzrasta wraz z wiekiem. U mężczyzn z wnętrostwem jednostronnym płodność może być zachowana, ponieważ drugie jądro funkcjonuje prawidłowo.

Zdjęcie główne: Curt B2010 @Flickr /CC