Czy dziecko to obywatel? O Karcie Rodziny parę słów

Wątek LGBT w ostatnich dniach rozgrzewa media – tradycyjne i społecznościowe. Słowa Prezydenta Andrzeja Dudy nazywające LGBT ideologią oraz posła PiS Przemysława Czarnka separujące osoby nieheteronormatywne od grupy “normalnych osób” słyszał już chyba każdy. W tym wszystkim pojawia się wątek Karty Rodziny, na którą warto spojrzeć nie tylko z perspektywy dorosłych zaliczających się do grupy LGBT, ale również dzieci. Wszystkich dzieci.

Czy dziecko to obywatel? O Karcie Rodziny parę słów
elements.envato.com

Dzieci na wyłączność rodziców

Karta Rodziny w jasny i klarowny sposób stwierdza, że za edukację seksualną dzieci odpowiedzialni są rodzice i to oni mają prawo decydować, jak ta edukacja będzie przebiegać oraz w jakim duchu. To naturalne, że wychowujemy dzieci zgodnie z własnymi poglądami, które są nam bliskie, prawda? Tak, ale pytanie, na ile w nas jest akceptacji dla indywidualności dziecka. Bo wychowanie to nie tylko przekazywanie dzieciom własnego światopoglądu, ale również poszanowanie dla ich własnego sposobu postrzegania rzeczywistości, a także siebie w niej.

Karta Rodziny w jasny i klarowny sposób wyjmuje dzieci poza wspólnotę – jak gdyby nie były pełnoprawnymi osobami, które posiadają własne potrzeby i wspomnianą indywidualność. Karta Rodziny patrzy na dziecko jako na własność rodziców, którą ci, jak to z prywatną własnością bywa, mogą rozporządzać wedle własnego uznania. I – jeśli to jest zgodne z światopoglądem rodziców – zamknąć dostęp do edukacji. A edukacja – w tym kontekście seksualna – to nie tylko wiedza o budowie genitaliów i życiu płciowym, ale również kształtowania się tożsamości seksualnej. W takim rozumieniu, brak dostępu do edukacji seksualnej równoznaczny jest z uniemożliwieniem otrzymania wsparcia, gdy jest ono szczególnie potrzebne.

Kto się boi seksualności dziecka?

Osoby zgadzające się z postulatami zawartymi w Karcie Rodziny mają tendencję do wzdragania się na samą myśl, że dzieci mają seksualność. Tymczasem to fakt potwierdzony przez autorytety z dziedziny psychologii, seksuologii i psychiatrii – rodzimy się będąc osobami seksualnymi. Seksualność wykracza bowiem daleko poza erotykę, z którą zwykle bywa kojarzona – seksualność to zbiór wszystkich zjawisk, które następują w życiu człowieka i które wynikają z faktu, że ma on płeć. Zawiera się w niej zatem to, w jaki sposób funkcjonujemy w świecie, jak jesteśmy odbierani przez innych, jak budujemy z nimi relacje.

To nasze myśli, nasze słowa, nasz sposób postępowania, jak również fantazje, wzory, jakie sobie obieramy, wartości jakimi się kierujemy. Na seksualność wpływają (ale niekoniecznie ją determinują!) nie tylko czynniki biologiczne, ale również otoczenie: społeczne, polityczne czy czynniki ekonomiczne. W tym rozumieniu seksualność dziecięca jest daleka od seksualizacji i tak powinna być postrzegana. Jeśli obawiamy się seksualności dziecka, to tak, jakbyśmy obawiali się jego indywidualności oraz otaczającego nas świata.

Nie tylko nieheteronormatywne dzieci

Wracając do Karty Rodziny – dlaczego uważam, że jest niebezpieczna dla rozwoju dzieci? Ponieważ już bez jej istnienia w naszym kraju mamy liczne dowody na to, co dzieje się, gdy rodzice traktują dzieci jak kogoś, którego prawa są w ich posiadaniu. Statystyki policji dotyczące zgłoszonego znęcania się nad dziećmi są zatrważające – pomimo faktu, że od kilku lat tendencja jest spadkowa, wciąż mówimy o 88 tysiącach przypadków rocznie (dane za 2018 rok). Tymczasem w tym samym roku liczba dzieci “umieszczonych w niezagrażającym im miejscu”, czyli z dala od oprawcy/ów, to zaledwie 427 przypadków.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje, że Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw popełnianych przez dzieci. Oczywiście nie wszystkie z nich mają bezpośredni związek z zaniedbaniami rodzicielskimi czy brakiem odpowiedniej opieki, jednak z danych Fundacji wynika również, jak wiele małoletnich dzwoni na telefon zaufania z takimi problemami jak gnębienie, stres, kłopoty w domu. Dzieci mają utrudniony dostęp do opieki psychologicznej, a jednocześnie – jak wykazują kolejne raporty psychologów – są przeciążone ilością bodźców, zajęć dodatkowych, wymogami edukacyjnymi przy zupełnym braku wsparcia emocjonalnego rodziców. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę na zlecenie WHO i Ministerstwa Zdrowia przeprowadziła badanie, z którego jednoznacznie wynika, że młode osoby, które w dzieciństwie doświadczyły zaniedbania czy przemocy, nie tylko fizycznej, ale również emocjonalnej, nawet kilkanaście razy częściej są skłonne do podejmowania prób samobójczych oraz samookaleczania. W Polsce wciąż 26% rodziców stosuje kary cielesne wobec dzieci, a przyzwolenie społeczne na tego typu zachowania jest znacznie większe.

Powyższe statystyki dotyczą wszystkich dzieci, nie zagłębiają się w konkretne przyczyny doprowadzające do tragedii. Wiadomo jednak, że wiele z tych przypadków dotyczy również młodzieży nieheteronormatywnej, która z braku wsparcia otoczenia decyduje się podjąć ostateczną decyzję. Żyjemy w wysoce homofobicznym kraju, w którym coming out bardzo często wiąże się z negatywnym doświadczeniem. Z raportu Kampanii Przeciwko Homofobii wynika, że im większej liczbie osób ktoś zdecyduje się ujawnić, tym bardziej zwiększa się ryzyko narażenia na przemoc fizyczną i psychiczną. Z analizy wynika, że najsilniej z doświadczeniem przemocy fizycznej i psychicznej motywowanej nienawiścią wiąże się ujawnienie przed znajomymi ze szkoły, uczelni lub pracy. Niewiele lepiej osoby nieheteronormatywne oceniają efekty bycia szczerym z członkami rodziny.

Edukacja seksualna jest prawem człowieka

Powtórzę: Karta Rodziny przyznaje pełnię praw do decydowania o przebiegu edukacji seksualnej oraz wychowywania rodzicom, którzy mogą w dowolny, zgodny z własnym sumieniem sposób ją prowadzić. Bądź nie prowadzić. Innymi słowy, do okresu osiągnięcia pełnoletności, dzieci mogą być separowane od wiedzy i wsparcia, jeśli rodzice uznają, że tak chcą, a Państwo dodatkowo im da na to przyzwolenie. Jeśli rodzicom nie będzie ze względów światopoglądowych, religijnych czy jakichkolwiek innych mieścić się w głowie, że ich dziecko określa swoją seksualność w sposób nieheteronormatywny, zamiast udzielić stosownego wsparcia w naszym homofobicznym społeczeństwie, będą mogli dodatkowo je gnębić. Bo zaprzeczanie, wypieranie czy odmawianie rozumienia tożsamości własnego dziecka jest formą gnębienia – to z niej wynikają olbrzymie konflikty, zrywanie więzi z rodziną, całożyciowe traumy, a w skrajnych przypadkach, również targanie się na własne życie.

Gdyby Karta Rodziny faktycznie miała na celu wspieranie rodzin, uznawałaby równość wobec prawa wszystkich jej członków. Nie wyjmowałaby dzieci poza nawias społeczeństwa i nie oddawałaby możliwości zarządzania nimi rodzicom. Byłaby zgodna z aktualną wiedzą medyczną i psychologiczną dotyczącą kształtowania się tożsamości człowieka, w tym seksualnej. Wspierałaby edukację dzieci, jak również rodziców, aby budować społeczeństwo pełne szacunku dla różnorodnych form performowania płci i seksualności. W obecnym brzmieniu Karta Rodziny jest niczym więcej, jak dokumentem przeciwko dzieciom.

Źródła:
  • Raporty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę https://fdds.pl/kategoria_bazy/raporty-z-badan/
  • Raport o Polsce. Homofobiczne i transfobiczne przestępstwa z nienawiści a wymiar sprawiedliwości, Paulina Górska, dr Magdalena Budziszewska, adw. Paweł Knut, adw. Piotr Łada, Warszawa 2016.

Dodaj komentarz

Rozszerzanie diety niemowlaka
Niezdrowe produkty dla dzieci. Te 9 produktów może opóźnić rozwój dziecka
Sposób odżywiania dziecka ma decydujący wpływ na jego rozwój, zdrowie i tak ważną w dzisiejszych czasach odporność. Oprócz domowej diety i kształtowania dobrych nawyków żywieniowych, ważne aby zwracać uwagę na
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia
Gotowe dedykacje do książki dla dziecka
26 czerwca kończy się rok szkolny 2019/2020. To ostatni dzwonek, aby przygotować dla uczniów upominki z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym wpisie publikujemy różnorodne gotowe dedykacje dla dzieci i
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia
Krótkie przemówienie nauczyciela na zakończenie przedszkola – przykłady
Rok szkolny 2019/2020 kończy się już w tym tygodniu. Dla części najmłodszych dzieci nadchodzi czas pożegnania z przedszkolem, ulubionymi paniami oraz koleżankami i kolegami, z którymi w ostatnim roku mogli
Czytaj dalej
Wiersze
Wierszyki na zakończenie przedszkola, nie tylko na pożegnanie
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego, a wraz z nim zakończenie przedszkola. Już wkrótce część dzieci pożegna swoje panie, ulubione zabawki i kolegów z grupy, aby we wrześniu wejść
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy
Zmiany w nauce zdalnej od września! MEN chce walczyć z “fikcyjnymi zajęciami”
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa możliwość kontynuacji nauczania zdalnego po wakacjach. Chce jednak walczyć z fikcyjnymi lekcjami, nakładając na nauczycieli obowiązek prowadzenia zajęć według stacjonarnego planu zajęć. W tym celu ma
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy
Edukacja w czasach pandemii. Aż 8 proc. szkół nie ma możliwości oceniania postępów uczniów
Od trzech miesięcy polskie szkoły nie prowadzą zajęć w tradycyjny sposób. Jak radzą sobie w nowej rzeczywistości i czy udało im się zaadaptować do realiów nauczania zdalnego? Ocenili to dyrektorzy
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy
Egzaminy 8-klasisty 2020. Oto najważniejsze wytyczne MEN [LISTA]
W dniach 16-18 czerwca 202 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej napiszą trzy testy - z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Z uwagi na
Czytaj dalej
Język polski
Kto to jest dyslektyk? Kompendium wiedzy o dziecku z dysleksją
Kto to jest dyslektyk? Rodzice mogą sobie zadawać takie pytanie, gdy u ich dzieci pojawiają się problemy z czytaniem i pisaniem. Wiele osób bagatelizuje ten problem, jednak nie ulega wątpliwości,
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia
Liczenie średniej w ósmej klasie. Czy plastyka, muzyka i technika też się wliczają?
Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Ósmoklasiści czekają nie tylko na egzaminy końcowe i wyniki z nich, ale także na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Który uczeń dostanie świadectwo z
Czytaj dalej
Edukacja i psychologia Newsy
Do kiedy wystawianie ocen końcowych?
Rok szkolny powoli dobiega końca, ale nie wszyscy uczniowie mają już wystawione oceny końcowe. Kiedy to nastąpi? Zapoznaliśmy się z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020 kilku szkół podstawowych i średnich, aby
Czytaj dalej