Jak potwierdzić wolę nauki w liceum? Uczniowie często o tym zapominają, a może okazać się niezbędne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 jeszcze się nie zakończyła, ale już wkrótce wszyscy kandydaci poznają wyniki I tury. Pozytywny rezultat to jednak jeszcze nie koniec. Aby kontynuować edukację w danej placówce, uczeń oraz jego rodzice muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia. W tym celu konieczne jest dostarczenie kilku ważnych dokumentów. Jak potwierdzić wolę nauki w liceum?

Jak potwierdzić wolę podjęcia nauki w liceum i technikum?

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dla poszczególnych województw w połowie lipca (między 14 a 21 lipca) nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Odnalezienie swojego nazwiska na liście to oczywiście duży sukces, ale nie oznacza jeszcze końca całej procedury. Kandydat wraz z rodzicami musi dostarczyć do placówki potwierdzenie woli przyjęcia, aby oficjalnie stać się uczniem tej szkoły. W tym celu zazwyczaj należy złożyć zdjęcia legitymacyjne oraz kilka dokumentów, przede wszystkim:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

W przypadku niektórych profili w szkołach zawodowych kandydat powinien dostarczyć również:

 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Informacji o koniecznych zaświadczeniach należy szukać na stronie internetowej szkoły lub skontaktować się z sekretariatem.

Inne konieczne dokumenty, które warto mieć ze sobą (o ile dotyczą):

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu przedmiotowego;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi;

Niestety uczniowie i rodzice nie zawsze wiedzą lub pamiętają, że przed wizytą w szkole warto zajrzeć na stronę internetową danej placówki. Zazwyczaj publikowana jest tam szczegółowa lista dokumentów, które należy mieć ze sobą. Oprócz tego ze strony często można pobrać specjalny druk potwierdzający wolę podjęcia nauki, którego wymaga szkoła.

Zobacz: Gdzie sprawdzić wyniki rekrutacji do liceum 2023? Uczniowie mogą je sprawdzić na dwa sposoby, to już ostatnie chwile w niepewności

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej 2023 – terminy

Na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły nie ma zbyt wiele czasu po ogłoszeniu list zakwalifikowanych. Lepiej też nie zwlekać do ostatniej chwili, w razie gdyby brakowało jakiegoś ważnego dokumentu. Kiedy składać potwierdzenia?

 1. Województwo dolnośląskie: od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.
 2. Województwo kujawsko-pomorskie: do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00,
 3. Województwo lubelskie: od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r – do godz. 15:00
 4. Województwo lubuskie: od 17 do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 5. Województwo łódzkie: od 14 lipca 2023 r. godz. 12:00 do 20 lipca 2023 r
 6. Województwo małopolskie: od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.
 7. Województwo mazowieckie: od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 8. Województwo opolskie: od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 9. Województwo podkarpackie: od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 10. Województwo podlaskie: do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 11. Województwo pomorskie: do 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 do godz. 15:00
 12. Województwo śląskie: do 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 do godz. 15:00
 13. Województwo świętokrzyskie: do 21 lipca 2023 r. do 27 lipca 2023 do godz. 15:00
 14. Województwo warmińsko-mazurskie: od 23 czerwca 2023 r do 20 lipca 2023 do godz. 15:00
 15. Województwo wielkopolskie: od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00
 16. Województwo zachodniopomorskie: od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 10:00.

Sprawdź: O której godzinie są wyniki rekrutacji 2023? Rodzice i uczniowie narzekają. “Połowa wakacji zmarnowana”

Rodzice i uczniowie pytają o potwierdzenie woli podjęcia nauki

Jak potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej?

Należy dostarczyć oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. W przypadku szkół zawodowych konieczne może być także dostarczenie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do podjęcia nauki.

Jak potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły średniej 2023?

Przed wizytą w szkole warto zajrzeć na stronę internetową, ponieważ tam znajdziemy nie tylko szczegółową listę, ale także informację o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów. Szkoła może np. przygotować własny druk potwierdzenia woli lub wymagać jakiegoś kwestionariusza.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo