Kolejowe ABC

Zbliża się lato i wakacje. Wszystko wskazuje na to, że ten czas będzie zupełnie inny niż dotychczas. Każda rodzina marzy o powrocie do codzienności sprzed epidemii. A z wakacjami kojarzy nam się podróżowanie. Często jest to podróżowanie koleją. Jak ono będzie teraz wyglądać? Czy podróżowanie będzie bezpieczne w obecnej sytuacji? Co Urząd Transportu Kolejowego ma do zaoferowania dzieciom i ich rodzicom? O to zapytaliśmy prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacego Górę.

Portal rodzice.pl: Czym na co dzień zajmuje się Urząd Transportu Kolejowego?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jako centralny organ administracji rządowej sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego i zajmuje się regulacją rynku. Udzielamy licencji przedsiębiorcom i przewoźnikom kolejowym, którzy gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Nadzorujemy utrzymanie i modernizację linii kolejowych przez zarządców infrastruktury – zgodnie z europejskimi i krajowymi normami. Wydajemy także licencje i świadectwa maszynistom. Wykonujemy również zadania w zakresie monitorowania rozwoju rynku kolejowego, podnoszenia standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz współpracy z europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i rozwój wspólnego rynku usług kolejowych.
Ponadto UTK zajmuje się również prawami pasażerów, którzy mogą liczyć na pomoc, gdy podróż nie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami. Urząd propaguje także rozwiązania służące udzielaniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i z ograniczoną możliwością poruszania się.
Dbamy także o bezpieczeństwo na kolei poprzez edukację – prowadzimy „Kampanię Kolejowe ABC”. Jest to wszystkim już chyba znana ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Do końca 2019 r. w lekcjach prowadzonych w ramach Kampanii wzięło udział ok. 12 tys. uczniów z 388 szkół podstawowych i przedszkoli z całej Polski. Ponad 15 mln widzów obejrzało w telewizji spoty z maskotką Kampanii – nosorożcem Rogatkiem, a prawie 14 mln – w internecie. Ponad 21 tys. osób wzięło udział w piknikach edukacyjnych.

Portal rodzice.pl: W ostatnim czasie UTK w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” uruchomił działania wspierające nauczanie zdalne. Dlaczego?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: Obecnie dzieci w całej Polsce uczą się zdalnie. Uważam, że materiały powstałe w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” w ciekawy sposób mogą uzupełniać naukę zdalną. Tym bardziej, że nauka bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem kształcenia. W trakcie lekcji, które prowadziliśmy do tej pory w przedszkolach i szkołach, wykorzystywaliśmy narzędzia multimedialne. Teraz postanowiliśmy udostępnić oprogramowanie na stronie kolejoweabc.pl. Dzięki temu każdy może przeprowadzić multimedialne lekcje sam w domu. Na stronie dostępne są również odcinki programów edukacyjnych „Twoja kolej” i „Myszka w paski” oraz e-podręczniki czy kolorowanka, którą można wydrukować. Wszystkie nasze materiały doskonale nadają się do wykorzystania w zdalnej edukacji.

Portal rodzice.pl: Czemu ma służyć „Kampania Kolejowe ABC”?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: Realizując projekt „Kampania Kolejowe ABC” przekazujemy odbiorcom najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych, na dworcach, w pociągach i w okolicach torowisk. Chcemy przede wszystkim zwiększyć odpowiedzialność naszych odbiorców za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu.
Jedną z przyczyn zagrożenia życia i zdrowia jest niewiedza i nieumiejętność odpowiedniego zachowania się na torach, drogach czy przejazdach. Dlatego w ramach naszej kampanii prowadzimy lekcje bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach. Chcemy popularyzować zasady bezpiecznego zachowania na obszarach kolejowych i w ich pobliżu, upowszechniać właściwe reakcje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w sąsiedztwie stacji, przystanków, przejazdów kolejowo-drogowych i torowisk. W przyszłości, gdy dzieci dorosną, będą przecież samodzielnymi użytkownikami ruchu: kierowcami, pieszymi, pasażerami – dlatego ważna jest edukacja od najmłodszych lat.

Portal rodzice.pl: Jakie elementy wchodzą w skład „Kampanii Kolejowe ABC”?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: „Kampania Kolejowe ABC” składa się z wielu elementów promujących bezpieczeństwo. To nie tylko interaktywne lekcje. To również spoty emitowane w telewizji i internecie, programy edukujące o bezpieczeństwie, videoblogerzy opowiadający dzieciom o tym, jak bezpiecznie zachować się w pobliżu torów, gry na urządzenia mobilne, konkursy oraz edukacyjne imprezy plenerowe dla całych rodzin.
Dzieci doskonale znają już bohatera kampanii – nosorożca Rogatka. Postrzegają go jako sympatycznego, starszego i doświadczonego kolegę, przy którym mogą czuć się bezpiecznie. Rogatek jest dla dzieci wzorem do naśladowania.
Na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl zamieszczone są wszystkie materiały edukacyjne pomagające w nauce bezpieczeństwa. Zachęcam do pobrania i nauki poprzez zabawę.

Portal rodzice.pl: Jak tworzony jest program dydaktyczny lekcji „Kampanii Kolejowe ABC”?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: Głównymi odbiorcami kampanii są dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, a także ich rodzice i nauczyciele. Program dydaktyczny został stworzony z podziałem na różne grupy wiekowe. Podstawą przeprowadzenia lekcji są scenariusze edukacyjne dostosowane do poszczególnych grup odbiorców. Scenariusze te zostały opracowane w najbardziej przystępnej dla odbiorców formie graficznej oraz zweryfikowane przez ekspertów z zakresu opracowywania materiałów edukacyjnych i ekspertów z dziedziny transportu kolejowego.
W ramach lekcji w przedszkolach i klasach I-III wykorzystywane są mobilne miasteczka kolejowe oraz ekrany interaktywne z aplikacją multimedialną. W klasach IV-VI elementem zajęć jest ponadto gra symulacyjna, przy pomocy której młodzi uczestnicy ruchu mogą poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu drogowym, zwłaszcza w pobliżu przejazdów i stacji kolejowych. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymują upominki odblaskowe.
Nauka z wykorzystaniem m.in. miasteczek kolejowych, materiałów multimedialnych, aplikacji interaktywnej czy gry symulacyjnej wspomaga proces zapamiętywania informacji i przyswajania przez uczestników zajęć wiedzy na temat bezpieczeństwa na obszarze kolejowym.

Portal rodzice.pl: Jakie korzyści wynikają z „Kampanii Kolejowe ABC” dla dzieci i ich rodziców, którzy skorzystają z takiego edukacyjnego wsparcia?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: Efektem kampanii jest zwiększenie zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się w pobliżu terenów kolejowych.
Dzięki zdobyciu konkretnej wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń wynikających z udziału w projekcie, prawidłowe zachowania oraz świadomość zagrożeń i poprawnego zachowania w przypadku zagrożenia, stymulująco wpływają na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Materiały edukacyjne zaprojektowane z ramach kampanii znakomicie sprawdzają się podczas nauki zdalnej, dlatego korzystający z nich rodzice i ich dzieci mają szansę zwiększyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na kolei.

Portal rodzice.pl: Na jaki czas przewidziana jest „Kampania Kolejowe ABC”?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: „Kampania Kolejowe ABC” rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. Zaplanowana została do końca 2021 r. Zainteresowanie Kampanią jest jednak bardzo duże, a doświadczenia pokazują, że istnieje potrzeba kontynuowania jej w kolejnych latach. Zrobimy więc wszystko, aby przygoda z Rogatkiem trwała jak najdłużej. Na stronie internetowej projektu będziemy na bieżąco informować o naszych dalszych działaniach.

Portal rodzice.pl: Jak wygląda podróżowanie koleją w czasie epidemii?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: Z danych zbieranych przez UTK wynika, że średnia dobowa frekwencja pasażerów w uruchamianych pociągach na przestrzeni ostatniego miesiąca stanowiła ok. 11%. W szczycie przewozowym wyniosła ona ok. 16%, a poza szczytem: 9%. Czyli mimo ograniczenia liczby uruchamianych pociągów nie ma problemu by zachować wytyczne Ministra Zdrowia. Oczywiście zwróciliśmy uwagę przewoźnikom kolejowym na konieczność pilnego wdrożenia odpowiednich rozwiązań organizacyjno-technicznych, umożliwiających przestrzeganie ograniczenia liczby pasażerów. Przewoźnicy zobowiązani są również do tego, aby na bieżąco monitorować frekwencję we wszystkich uruchamianych pociągach i zachować obowiązujące ograniczenia.

Portal rodzice.pl: Czy „Kampania Kolejowe ABC” będzie również kampanią na rzecz uświadamiania pasażerów o standardach zachowania się podczas epidemii?

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK: Na zachowanie odpowiednich środków ostrożności zwraca uwagę bohater „Kampanii Kolejowe ABC”. Nosorożec Rogatek zachęca m.in. do dezynfekcji rąk i noszenia maseczki. Nagranie dostępne jest m.in. na stronie www.kolejoweabc.pl, kanale YouTube oraz profilach w mediach społecznościowych kampanii.

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Kameralne przyjęcie weselne

Kameralne obiady weselne tylko dla najbliższych również mają swoje zalety. Wcale nie musisz wynajmować sali weselnej na sto lub dwieście osób. Kameralne przyjęcia weselne w domu lub w ogrodzie miewają...

Czytaj dalej →
Fryzury Ślubne

Fryzura ślubna

Fryzura ślubna stanowi dopełnienie stylizacji ślubnej. Podpowiemy, jak ją wybrać… Fryzura ślubna to bardzo ważny element stylizacji. Musi nie tylko pasować do sukni, całej koncepcji wystroju, ale wpisać się w...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo