Rok numerologiczny i rok osobisty – wyliczamy i opisujemy

Rok numerologiczny odpowiada danej wibracji. Ta każdorazowo przyciąga konkretne i charakterystyczne dla siebie wydarzenia. Nie zawsze spełniają się one w stu procentach, ale dają ogólny ogląd na czekającą nas przyszłość. Znajomość numerologicznego roku osobistego, w którym aktualnie się znajdujemy pozwala na tworzenie planów i wyznaczanie celów. W jaki sposób poznać ogólną tendencję nadchodzącego roku? Jak obliczyć rok numerologiczny? Odpowiadamy krok po kroku i opisujemy specyficzne wibracje numerologiczne!

Numerologia – czym jest i jakie ma znaczenie dla naszego życia?

Numerologia jest ideologią mówiącą o prognozowaniu z liczb. Ludzie uznający jej poglądy wierzą, iż każdy numer przyporządkowany danemu obiektowi ma ścisłe powiązanie z czekającym go losem. Znaczenie mają wszelkie cyfry: numery domów, mieszkań, telefonów, kodowania imion i nazwisk, daty urodzenia oraz wszelkie inne rzeczy dające się wyrazić za pomocą liczb. Numerologia nie posiada żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw, ale tego określana jest jako pseudonauka.


Numerolodzy wierzą, że nic w życiu nie dzieje się przypadkowo. Wszelkie wydarzenia mają swoje wytłumaczenie w przepowiedniach przypisanych do liczb. W numerologii oznaczenia liczbowe przypisać można wszelkim nazwom własnym, ponieważ każda z liter posiada swoje odzwierciedlenie w cyfrze.


Podstawowym założeniem numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby do momentu, kiedy nie uzyskamy jednej cyfry. Będzie stanowiła ona liczbę drogi życia lub tak zwany osobisty rok numerologiczny.

Rok osobisty – jak go wyliczyć?

Liczba drogi życia determinuje nasze cechy oraz zawiera ściśle przypisany schemat, według którego powinniśmy działać. Ma ona ułatwić nam podejmowanie decyzji, wyznaczanie osobistych celów i snucie planów na przyszłość. Numerologia daje także wyjaśnienie, dlaczego posiadamy konkretne skłonności, predyspozycje czy charakter.


Aby wyliczyć własną cyfrę roku numerologicznego stosuje się tak zwaną metodę horyzontalną. Polega ona na zsumowaniu kolejnych cyfr tworzących datę urodzenia i powtarzaniu czynności dopóki nie uzyska się liczby z przedziału od 1 do 9.


Przykładowo osoba urodzona 19-03-1993 roku powinna wykonać następujące działanie: 1+9+0+3+1+9+9+3 = 35 = 3+5 = 8. Ten sposób liczenia nazwany będzie redukcją teozoficzną.


Co ciekawe, dokładnie ten sam wynik uzyskamy, kiedy sumować będziemy rozdzielnie liczby dni, miesięcy i lat, a następnie dodamy ich wyniki. Otrzymamy więc: 1+9 = 10 = 1+0 = 1, 0+3 = 3, 1+9+9+3 = 22 = 2+2 = 4, co po zsumowaniu będzie wyglądać następująco: 1+3+4 = 8. Ponownie uzyskujemy numerologiczną ósemkę.


Znajomość własnej wibracji urodzeniowej otwiera drogę do poznania roku numerologicznego, w którym aktualnie się znajdujemy.

Lata numerologiczne – jakimi cechami się wyróżniasz oraz jaka droga życia Cię czeka?

Otrzymane dzięki metodzie horyzontalne cyfry oznaczają naszą wibrację urodzeniową. Ta determinuje nasze nastawienie do życia, cechy charakteru, cele i marzenia.

 • Osoby z wibracją oznaczoną numerem jeden są ambitne, głodne wiedzy i posiadają potencjał twórczy. Liczy się dla nich spełnienie i realizacja. Ci ludzie najlepiej odnajdą się w roli przywódcy i pioniera przecierającego innym szlaki. Niestety często ulegają zniechęceniu i zwątpieniu oraz są podatne na wibracje wysyłane przez innych. Nie potrafią przyjmować krytyki, ale jednocześnie łatwo przychodzi im negowanie zachowania innych.
 • Dla dwójek najważniejsze są: współpraca, umiarkowanie, dialog i równowaga. To osoby, które szybko zawierają przyjaźnie, są empatyczne, wrażliwe, a w życiu kierują się uczuciami. Niestety często okazują się nadwrażliwe, łatwo sterowalne, nadmiernie introwertyczne, uległe, niestałe w uczuciach oraz niezrównoważone emocjonalnie.
 • Trójka to: płodność, szczęście, zdolności adaptacyjne, twórczość i szczęście. Trójkami najczęściej są artyści, osoby o dużych talentach i możliwościach. Niestety świecą one „światłem odbitym”, wiec czasem ciężko je ukierunkować.
 • Czwórki ostrożnie dobierają przyjaciół, a do życia podchodzą w sposób logiczny. Są wytrwałe w zdobywaniu wiedzy, uwielbiają porządek wewnętrzny oraz zewnętrzny i w jasny sposób określają swoją drogę do osiągnięcia celu.
 • Piątki odczuwają stałą potrzebę zmian. Są doskonałymi kochankami. Za najwyższą wartość uznają wolność i doświadczenia.
 • Dla szóstek najważniejsza jest: harmonia, odpowiedzialność, miłość, rodzina i doświadczenie. To osoby z silną moralnością, są uczciwe, prawe i idealistyczne.
 • Siódemki w bardzo łatwy sposób robią karierę zawodową. Chociaż lubią wieść samotne i zdystansowane życie, to kiedy trzeba doskonale odnajdują się w towarzystwie. Liczy się dla nich wiedza, intelekt i wiara.
 • Ósemki uwielbiają: władzę, pieniądze, przywództwo i realizację. To urodzeni szefowie, którzy swoją władzę opierają na autorytecie i sile woli. Są bardzo uparte i zdeterminowane w działaniu. Tworzą na dużą skalę, a ich energia zawsze zamienia się w działanie.
 • Dziewiątki sens życia upatrują w służeniu innym. Posiadają ponadprzeciętne talenty. Są otwarte, wykształcone. Chcą zbudować idealistyczny świat party na wzajemnym szacunku i bezinteresownej miłości.

Rok numerologiczny a rok osobisty – jaką przepowiednię niesie dla Ciebie obecny rok numerologiczny?

Znając swoją wibrację urodzeniową jesteśmy w stanie sprawdzić, jaki osobisty rok numerologiczny mamy przed sobą. Jest on ściśle określany przez rok astrologiczny. Początek nowego roku numerologicznego uzależniony jest od daty pierwszego nowiu księżyca we wrześniu. Rok ten trwa do przyszłorocznego nowiu wrześniowego. W roku 2020 nów przypadł 17-ego września i właśnie w tamtym momencie rozpoczął się nowy rok numerologiczny 2021. Od tego czasu:

 • wibracja o cyfrze 1 oznacza, że wchodzisz w 6. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 2 oznacza, że wchodzisz w 7. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 3 oznacza, że wchodzisz w 8. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 4 oznacza, że wchodzisz w 9. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 5 oznacza, że wchodzisz w 1. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 6 oznacza, że wchodzisz w 2. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 7 oznacza, że wchodzisz w 3. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 8 oznacza, że wchodzisz w 4. rok osobisty
 • wibracja o cyfrze 9 oznacza, że wchodzisz w 5. rok osobisty

Wiemy już, jak wyliczyć rok numerologiczny, w którym aktualnie się znajdujemy. Sprawdźmy wiec, co nas czeka w najbliższym czasie!

 • Kiedy znalazłeś się w szóstym roku numerologicznym, oznacza to, że teraz rodzina i najbliżsi zaczną odgrywać dla Ciebie najważniejszą rolę. Zdecydowanie będzie to rok pełen szczęścia, harmonii i spokoju. Będzie sprzyjać zakładaniu własnej rodziny i zacieśnianiu więzów międzyludzkich. To dobry moment na rozpoczęcie własnej działalności, wzięcie ślubu, zakup domu i urodzenie dziecka.
 • Siódmy rok numerologiczny nie sprzyja rozwojowi materialnemu. Z tego względu warto swoją uwagę skupić na sferze duchowej. Dobrym pomysłem będzie medytacja oraz skłanianie się ku okultyzmowi i mistycyzmowi. To nie będzie najlepszy moment na zawieranie nowych znajomości, ale doskonały na samotne podróże i poznawanie świata.
 • Ósmy rok osobisty jest dla wszystkich bardzo ważny. Ósemka jest liczbą siły, sławy oraz fortuny. W tym czasie będziesz zbierał plony Twoich siedmioletnich wysiłków. Kiedy zasłużysz, staniesz się szczęśliwy i bogaty, kiedy nie – to może się okazać bardzo ciężki czas. Dopuść do głosu intuicję i zaufaj własnemu doświadczeniu.
 • Dziewiąty rok jest zakończeniem pewnego etapu. To moment na zostawienie przeszłości i skupienie się na nowym. Nie szczędź sobie podsumowań i przygotowywań na nowe doświadczenia.
 • Pierwszy rok osobisty to dobry początek dla wszelkich przedsięwzięć oraz odcięcie się od nieprzyjemnej przeszłości. W tym roku nie będą oddziaływały siły hamujące rozwój. Pozwól sobie na otwartość i z szerokimi ramionami przyjmuj wszystko, co przyniesie rok!
 • Drugi rok to najlepszy moment na zawieranie nowych kontaktów międzyludzkich i na pracę w grupie. Nie jest to dobry moment na podejmowanie kroków będących decydującymi o losie. W tym czasie najczęściej podejmuje się złe decyzje i nietrafione interesy.
 • 3 rok numerologiczny będzie wyrażał się w postępach na wszystkich życiowych płaszczyznach. Życie prywatne, interesy, praca, finanse, działalność publiczna – wszystko to nabierze pozytywnego tempa. To doskonały czas na rozwijanie zdolności twórczych i zawieranie nowych przyjaźni. To czas, kiedy problemy zaczną rozwiązywać się same.
 • Rok czwarty jest rokiem siewu. Dużo w nim pracy, na której efekty będzie trzeba nieco poczekać. To dobry czas na snucie planów i wyznaczanie nowych celów. Właśnie w ich kierunku należy kierować całą swoją energię. Zdecydowanie nie jest to dobry czas na podejmowanie ryzyka na tle finansowym.
 • Rok osobisty 5 jest ciężki i niespodziewany. W tym czasie bardzo dużo będzie się działo. To czas sukcesów, dlatego należy utrzymywać otwarty umysł, działać i podejmować ryzyko. To nie będzie dobry moment na zawieranie silnie wiążących umów, zarówno na tle biznesowym, jak i prywatnym.

Rodzice pytają o rok numerologiczny:

Jak obliczyć rok osobisty?

Określenie roku osobistego, w którym aktualnie się znajdujemy, rozpoczyna się od wyliczenia własnej wibracji urodzeniowej. Jest ona sumą cyfr składających się na: dzień, miesiąc i rok naszego urodzenia. Cyfry sumuje się do momentu otrzymania liczby z przedziału 1-9.

Jak obliczyć rok numerologiczny?

Rok numerologiczny rozpoczyna się pierwszego dnia wrześniowego nowiu księżyca. W roku 2020 nów przypadł na dzień 17. września.

W którym roku numerologicznym jestem?

Obecnie osoby z wibracją urodzeniową w cyfrze 1, wchodzą w 6. rok osobisty. Dwójki w siódmy. Trójki w ósmy. Czwórki w dziewiąty. Piątki w pierwszy. Szóstki w drugi. Siódemki w trzeci. Ósemki w czwarty, a dziewiątki w piąty. Rok numerologiczny, w którym się aktualnie znajdujemy będzie warunkował to, co może się nam w najbliższym czasie przytrafić.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo