Zwolnienie z WDŻ [WZÓR]. Jak napisać rezygnację z udziału w zajęciach, aby była ważna?

Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie pojawia się w planie lekcji zazwyczaj dopiero w czwartej klasie szkoły podstawowej. Zajęcia organizowane są jednak zwykle po lekcjach, późnym popołudniem, i nie wystawia się z nich ocen, dlatego nie wszyscy uczniowie chcą w nich uczestniczyć. W takiej sytuacji konieczna jest rezygnacja z zajęć WDŻ, którą trzeba dostarczyć w formie papierowej do wychowawcy klasy. Jak napisać zwolnienie z WDŻ?

Zwolnienie z lekcji WDŻ

Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot dodatkowy, na który uczęszczają uczniowie – zazwyczaj – od czwartej klasy szkoły podstawowej. Zgodnie z przepisami udział w zajęciach nie jest konieczny, ale uczniowie są na nie zapisywani z góry. W razie rezygnacji z lekcji trzeba zatem odpowiednie pisemne oświadczenie do wychowawcy. Poniżej można pobrać wzór zwolnienia z zajęć WDŻ. Powinno ono zawierać najważniejsze dane, a także zgodę na puszczenie dziecka wcześniej do domu, jeśli zajęcia odbywają się na ostatniej lekcji.

Oświadczenie o rezygnacji z WDŻ wzór – pobierz plik.

Zobacz: Wzór wypisania dziecka z religii. Aby zrezygnować z zajęć, do szkoły trzeba dostarczyć takie oświadczenie

Czy wychowanie do życia w rodzinie jest obowiązkowe?

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie odbywają się w szkołach na postawie rozporządzenia ministra edukacji z dnia 12 sierpnia 1999 r., “w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego”. Są to jednak zajęcia dodatkowe, z których nie ma ocen ani zaliczeń.

Jak zapisano w dokumencie, zajęcia są obowiązkowe dla uczniów, tj. młodzież jest na nie automatycznie zapisywana, ale bez problemu można się z nich wypisać. Jeśli uczeń nie chce brać udziału w zajęciach lub nie chcą tego jego rodzice, może złożyć rezygnację. Wypisanie dziecka z WDŻ powinno być w formie pisemnej i przekazane wychowawcy klasy.

Sprawdź: Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola [WZÓR]. Te informacje powinny się znaleźć w dokumencie

Czytelnicy pytają, jak napisać rezygnacje z zajęć WDŻ

Czy WDŻ jest obowiązkowy?

Uczniowie są na zajęcia zapisywani automatycznie, ale można się z nich wypisać, więc w praktyce nie są obowiązkowe.

Jak wypisać dziecko z WDŻ?

Należy złożyć u wychowawcy pisemne oświadczenie.

Zwolnienie z WDŻ powód – jaki?

W rezygnacji nie trzeba podawać powodu wypisania dziecka.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo