Wzór wypisania dziecka z religii. Aby zrezygnować z zajęć, do szkoły trzeba dostarczyć takie oświadczenie

Z każdym rokiem przybywa uczniów, którzy nie chcą uczęszczać na lekcje religii. Zajęcia mają charakter fakultatywny, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrezygnować z nich w dowolnym momencie. W tym celu należy dostarczyć do szkoły odpowiedni oświadczenie. Jak je napisać? Sprawdź gotowy wzór wypisania dziecka z religii.

Jak wypisać dziecko z lekcji religii?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń nie musi uczęszczać ani na zajęcia z religii, ani z etyki. Nawet jeśli dotychczas brał udział w katechezie, w każdym momencie może się z niej wypisać, dostarczając do szkoły odpowiednie oświadczenie. Uczniowie pełnoletni mogą o tym zdecydować samodzielnie, a nieletni potrzebują zgody rodziców, którzy powinni przygotować i podpisać dokument.

Warto wiedzieć, że zapisywanie uczniów na religię nie powinno odbywać się w szkole automatycznie. Decyzję o tym podejmują rodzice, gdy dziecko rozpoczyna naukę w danej placówce. Aby uczeń został zapisany na katechezę, rodzice powinni wyrazić zgodę, składając specjalne oświadczenie woli.

Jeśli jednak dziecko wcześniej uczęszczało już na religię (lub zostało na nią zapisane automatycznie, ten stan rzeczy można zmienić). Konieczne będzie dostarczenie do szkoły pisemnego oświadczenia, w którym rodzice zrezygnują z udziału swojego dziecka w tych zajęciach. Co ważne, ani dyrekcja, ani nauczyciele nie powinni kwestionować tej decyzji lub próbować rodziców od niej odwieźć. Zgodnie z Konstytucją każdy obywatel ma prawo do wolności wyznania.

Sprawdź: “Wolę umrzeć niż zgrzeszyć”. Podręcznik do religii przekazuje dzieciom niepokojące treści. W sieci zawrzało

Wzór wypisania dziecka z religii

Oświadczenie wypisania dziecka z religii powinno zawierać wszystkie niezbędne dane, czyli imiona i nazwiska, adres szkoły oraz informację, do której klasy dziecko uczęszcza. Oprócz stosownego oświadczenia woli warto zawrzeć w dokumencie także podstawę prawną. Wszystko to można znaleźć w naszym wzorze, którzy można pobrać tutaj: wypisanie dziecka z religii w szkole [wzór].

Zobacz też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo