Czy studia liczą się do emerytury? Nauka może zwiększyć staż pracy, ale tylko pod pewnymi warunkami

Przy wyliczaniu wysokości emerytury ZUS bierze pod uwagę wszystkie udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe. Im dłuższy staż pracy, tym oczywiście wyższe świadczenie. Nic więc dziwnego, że seniorom tak bardzo zależy na tym, aby na pewno wszystko zostało doliczone, w tym także okres nauki. Czy studia dzienne liczą się do emerytury? Czy studia to okres składkowy do emerytury? Ile lat studiów wlicza się do emerytury? Jaki jest dodatek do emerytury za magistra?

Studia a emerytura. Czy studia wliczają się do emerytury?

Na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć informację, że okres studiów na wyższej uczelni może zostać zaliczony do tzw. okresów nieskładowych do emerytury. Jest to czas, kiedy nie odprowadzano składek na ubezpieczenie, ale ZUS może je włączyć – pod pewnymi warunkami – do długości stażu pracy.

Zgodnie z przepisami okresem nieskładkowym wliczanym do emerytury mogą być:

  • okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów,
  • okresy studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu.

Aby lata studiów zostały zaliczone do emerytury, konieczne jest wykazanie, że nauka ukończyliśmy naukę. Trzeba zatem dostarczyć do ZUS potwierdzenie w postaci np. dyplomu.

Zobacz: Emerytura z OFE po 65. roku życia. Niektóre seniorki mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jakie są warunki?

Czy studia zaoczne liczą się do emerytury?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do emerytury wliczają się zarówno studia w trybie dziennym, jak i zaocznym lub wieczorowym. Wystarczy dostarczyć do ZUS zaświadczenie potwierdzające fakt ukończenia studiów oraz okres ich trwania.

Sprawdź: Karta Dużej Rodziny dla seniora daje sporo bonusów, w tym tańszy prąd. Komu przysługuje? Trzeba spełniać te kryteria

Studia a staż pracy do emerytury. Jaki przelicznik za studia do emerytury?

Osobom, które mogą pochwalić się wykształceniem wyższym, można doliczyć do stażu pracy 8 lat. Co ważne jednak, okres nieskładkowy może stanowić maksymalnie 1/4 pełnego stażu pracy. Oznacza to zatem, że aby do emerytury liczyła się pełna pula (8 lat), okresy składkowe muszą wynosić co najmniej 24 lata, co łącznie da 32 lata stażu pracy (w tym 1/4 to studia: okres nieskładkowy). W przypadku krótszych okresów składkowych, ZUS doliczy nam także krótszy czas studiów.

Zobacz: O ile wzrosną emerytury w 2024? Seniorzy mogą już świętować. Świadczenia pójdą mocno w górę

Czytelnicy pytają o okres studiów do emerytury

Czy studia liczą się do lat pracy do emerytury?

Tak, pod warunkiem, że zostały ukończone.

Czy okres studiów wlicza się do emerytury?

Studia wliczane do emerytury są wówczas, gdy ktoś uzyskał dyplom i tytuł.

Ile lat do emerytury za studia?

Lata studiów do emerytury zależą od tego, ile ZUS wyliczy okresów składkowych.

Studia zaoczne a emerytura – jak studia liczą się do emerytury?

Tak, studia w trybie zaocznym liczą się tak samo.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo