Dodatek do emerytury dla nauczycieli to nawet kilkaset złotych więcej co miesiąc! Nie wszyscy wiedzą, że im przysługuje

Prawo daje nauczycielom możliwość ubiegania się o specjalną rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Dodatek ten doliczany jest do emerytury i może wynieść nawet kilkaset złotych miesięcznie. Środki te mogą w znaczący sposób podnieść wysokość świadczenia, ale niestety nie wszyscy wiedzą, że pieniądze im przysługują. Jak otrzymać dodatek do emerytury dla nauczycieli? Ile wynosi rekompensata do emerytury nauczycielskiej?

Dodatek do emerytury dla nauczycieli za pracę w trudnych warunkach

Pracownicy, którzy przez lata wykonywali swoje obowiązki w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury. Ustawodawca włączył do tej grupy również nauczycieli, których praca jest naprawdę wymagająca i obciążająca.

Dodatek do emerytury nauczyciela za trudne warunki pracy przysługuje tym pedagogom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalnych (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). To jednak nie koniec warunków, które określono w ustawie. Nauczyciel starający się o przyznanie rekompensaty musi również wykazać co najmniej 15-letni staż pracy – stałej i w pełnym wymiarze czasu pracy – przed 1 stycznia 2009 roku.

Co ważne, nie jest konieczne składanie dodatkowych wniosków czy oświadczeń. ZUS przyzna rekompensatę automatycznie na podstawie dołączonych wniosku o emeryturę świadectw pracy.

Zobacz: Czy w Szkole w Chmurze są nauczyciele? Codzienna nauka wygląda zupełnie inaczej

Ile wynosi rekompensata dla nauczycieli do emerytury?

Jak informuje ZUS, wysokość rekompensaty dla nauczycieli zależy od osiągniętego stażu ubezpieczeniowego przed 1 stycznia 2009 roku, a także długości okresu, w trakcie którego nauczyciel wykonywał pracę w szczególnych warunkach (czy było to 15 czy może więcej lat).

Kwota rekompensaty wyliczana jest według wzoru: R = 64,32 x K x X, gdzie poszczególne wartości oznaczają:

  • 64,32 – wartość stałą,
  • K – kwotę emerytury „hipotetycznej” obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego
  • X – współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury dana osoba spełniła do 31 grudnia 2008 r. 

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo