Nauczyciele często stawiają za to jedynki, a nie powinni. Niewiele uczniów o tym wie

Wstawianie minusów czy negatywnych ocen, zwłaszcza jedynek, od lat funkcjonuje w polskiej szkole jako sposób dyscyplinowania uczniów i mobilizowania ich do pracy. Nauczycielom zdarza się wstawić ocenę niedostateczną nawet za brak zeszytu, podręcznika czy innych przyborów. Czy jednak taka praktyka jest zgodna z prawem?

Czy nauczyciel ma prawo wstawić jedynkę za brak podręcznika lub zeszytu?

Powtarzające się nieprzygotowanie ucznia lub uczniów do zajęć może dezorganizować pracę całej klasy. Aby uniknąć takich sytuacji, nauczyciele “mobilizują” swoich podopiecznych za pomocą negatywnych ocen. Zazwyczaj uczeń ma możliwość trzykrotnie zapomnieć o przyniesieniu książki czy zeszytu. Po przekroczeniu tego limitu nauczyciel wstawia do dziennika jedynkę, najczęściej do rubryki “aktywność”. Niekiedy obowiązują jednak znacznie surowsze zasady i ocena niedostateczna zostaje wystawiona nawet po jednorazowej wpadce.

Okazuje się jednak, że taki wewnętrzny regulamin jest niezgodny z prawem oświatowym. Według przepisów ocenie podlega wyłącznie “poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności” w zakresie określonym w podstawie programowej. W podstawie nie znajdziemy jednak zapisów, które mówiłyby, że uczeń musi zawsze nosić podręcznik, zeszyt czy linijkę albo inne przybory.

Zobacz: Jedynka za brak pracy domowej. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Prawo oświatowe jest jednoznaczne

Zgodnie z prawem oświatowym ocenie podlegają osiągnięcia ucznia w nauce oraz jego zachowanie. Jedynka w dzienniku za brak zeszytu czy ćwiczeń może pojawić się ewentualnie tylko wtedy, gdy w środku powinno być ważne zadanie, które nauczyciel chciał sprawdzić i zapowiedział ten fakt odpowiednio wcześniej. Niektóre prace domowe mogą stanowić formę sprawdzania stanu wiedzy ucznia.

Samo nieprzyniesienie książki czy ćwiczeń na zajęcia nie powinno być natomiast karane jedynką. Notoryczny brak wymaganych przyborów można uwzględnić przy wystawianiu oceny z zachowania.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo