Emerytura za urodzenie dzieci. Kwota może być naprawdę dużym wsparciem. Są jednak pewne warunki

Wychowanie gromadki dzieci niekiedy mocno utrudnia lub całkiem uniemożliwia podjęcie pracy i rozwój kariery zawodowej. Mając to na uwadze, rząd postanowił wprowadzić program znany jako “Mama 4 plus”. O dodatkowe środki mogą się ubiegać osoby, które ze względu na wieloletnie poświęcenie dla rodziny nie przepracowały odpowiedniej liczby lat do uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego. Aby otrzymać pieniądze, trzeba jednak spełnić określone warunki. O jakie dodatki do emerytury za urodzenie 4 dzieci można wnioskować? Emerytura za urodzenie dzieci – ile wynosi?

Emerytura za urodzenie dzieci – komu przysługuje?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostało wprowadzone przez rząd jeszcze w 2019 roku i znane jest szerzej pod nazwą “Mama 4 plus” lub bardziej potocznie jako “matczyna emerytura”. Głównym celem projektu jest zapewnienie podstawowych środków do życia osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy lub zmuszone były zrezygnować z kariery zawodowej. W związku z czym nie miały możliwości przepracować wystarczającej liczby lat, aby nabyć prawo do świadczenia emerytalnego, nawet w minimalnej wysokości.

Co ważne, nazwa może być nieco myląca. Świadczenie przysługuje bowiem nie tylko kobietom, ale także mężczyznom. Ojcowie co najmniej czwórki dzieci mogą ubiegać się o dodatek w sytuacji, gdy matka zmarła lub porzuciła rodzinę, wobec czego to na mężczyznę spadła cała odpowiedzialność za wychowanie pociech.

Świadczenie nie jest jednak przeznaczone dla wszystkich. Aby móc wnioskować o przyznanie dodatkowej emerytury dla matek lub ojców 4 dzieci, trzeba spełniać kilka konkretnych warunków. Naturalnie osoba ubiegająca się o dodatek musi przede wszystkim otrzymywać emeryturę/rentę poniżej minimalnej lub w ogóle nie zostało jej przyznane prawo do tego świadczenia. Ponadto nie może otrzymywać innego dochodu, np. z tytułu jakiejś dodatkowej pracy. Co więcej, jak czytamy w ustawie, “świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat”.

Dodatek do emerytury za wychowanie co najmniej 4 dzieci zostanie przyznany tylko osobom, które osiągnęły wiek emerytalny – w przypadku kobiet 60 lat, a mężczyzn – 65.

Zobacz: 700 plus. Kiedy wyczekiwana waloryzacja świadczenia dla dzieci?

ZUS – dodatek do emerytury za urodzenie dziecka

Wysokość przysługującego dodatku w ramach programu “Mama 4 plus” zależy od tego, czy wnioskujący w ogóle nie nabył prawa do emerytury czy też może przepracował na tyle krótki okres, że otrzymuje rentę lub emeryturę poniżej minimalnej kwoty tego świadczenia, obowiązującej w danym roku. W pierwszym przypadku będzie otrzymywał po prostu co miesiąc równowartość minimalnej emerytury (aktualnie 1338,44 zł brutto). W drugiej wspomnianej sytuacji przyznana suma będzie stanowiła tylko dodatek wyrównujący do poziomu najniższej emerytury.

[…] w przypadku braku prawa do emerytury lub renty świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1338,44 zł brutto. Natomiast, jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości najniższej emerytury.

Dzięki takiemu rozwiązaniu beneficjenci programu będą mieli pewność, że dodatek co roku będzie podlegał waloryzacji.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w ZUS-ie (lub w KRUS-ie). Trzeba do niego dołączyć zaświadczenia o o sytuacji osobistej, finansowej i rodzinnej. Co ważne, nie ma konieczności dostarczania aktów urodzenia dzieci, o ile przyszły na świat na terenie Polski.

Sprawdź: Ile można dorobić do renty rodzinnej 2022? Od marca nowe limity dochodu

Rodzice pytają o emerytury matczyne

Jest dodatek dla matek które urodziły 3 dzieci?

Niestety, dodatek do emerytury przysługuje tylko osobom, które wychowały co najmniej 4 dzieci.

Ile wynosi emerytura dla matek 4 dzieci?

Kwota dodatkowej emerytury dla matki lub ojca 4 dzieci może wynieść maksymalnie tyle, ile aktualna najniższa emerytura (teraz 1338,44 zł brutto).

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci 2022 – dla kogo??

Dodatek przysługuje matkom, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tego powodu nie nabyły prawa do emerytury lub pobierają świadczenie w niewielkiej kwocie. O dodatek mogą się ubiegać także ojcowie 4 dzieci w sytuacji, gdy matka zmarła lub opuściła rodzinę.

Ile wynosi emerytura za urodzenie 4 dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające za wychowanie co najmniej czwórki dzieci może wynieść maksymalnie tyle, co najniższa emerytura – aktualnie 1338,44 zł brutto.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo