Forum: Szkolniaki

gdzie popełniłam błąd?

Mam z młodym problem, bo odstaje intelektualnie na tle klasy. Problemy zaczęły się praktycznie od początku. Nie potrafił głoskować i już w drugim tygodniu szkoły dostał pałę. ćwiczę z nim to głoskowanie i powoli robimy postępy, ale oni strasznie lecą z materiałem, a mój mały strasznie przeżywa niepowodzenia, mówi, że jest głupek, beznadziejny, że mam niedobrego syna … od nas naprawdę tego nigdy nie usłyszał. Dzisiaj znowu wrócił smutny ze szkoły, bo nie poradził sobie z czytanką – potrafi czytać tak, że czyta po literce, a później składa wyraz a jego pani wymaga aby czytał płynnie i bez przerwy. Chodził do dobrego przedszkola w naszym mieście, ale tam zgodnie z nowym programem nie uczyli się czytania i pisania. Rozmawiałam z dyrektorką przedszkola i powiedziała, że O. jest inteligentnym dzieckiem i świetnie sobie radził w przedszkolu. A teraz młody odstaje od reszty, chodzi na terapię pedagogiczną, a przy odrabianiu lekcji prawie codziennie płacze, że sobie nie radzi. Jest bardzo dobry z matematyki – potrafi dodawać i odejmować do tysiąca. Chciałam go zapisać na kółko matematyczne, ale nie wiem czy powinnam.
Widzę, że rosną w nim kompleksy i niechęć do szkoły, a ja nie wiem jak mu pomóc. Lekcje odrabia ok 3 godziny dziennie ( oczywiście z krótkimi przerwami) w tym czasie ja jestem prawie cały czas z nim, a młodsza snuje się po domu. Później robi się godz. 18, i niewiele czasu zostaje nam na wspólne przyjemności. Jak tak dalej pójdzie to i ja i młody się wykończymy. Może powinnam iść z nim do psychologa, bo zaczynam się zastanawiać czy wszystko z nim ok.

27 odpowiedzi na pytanie: gdzie popełniłam błąd?

elza292010-10-19 18:06:17

A mlody jest w pierwszej klasie? ile ma lat?
Mysle ze wizyta u psychologa napewno nie zaszkodzi, moze ma dysleksje badz jakies inne schorzenie tego typu bo troche ich jest :Hmmm…: Nie znam sie za bardzo ale skoro chlopak super sobie radzi z matematyka napewno nie jest “beznadziejny” Warto byloby poszukac przyczyny zanim sie calkiem zniecheci
Moja siostrzenica miala jakas wade wzroku ( nie pamietam jak to sie nazywa:Wstyd:) ale polega to mniej wiecej na tym iz jedno oko widzi osobno a drugie osobno i chodzila na jakies cwiczenia aby to “zgrac” w jeden obraz gdyz moglaby miec problemy z nauka czytania itp. :Hmmm…:

mrowka2010-10-19 18:12:04

Młody jest w pierwszej klasie i ma 7,5 roku, w marcu będzie 8. Dzięki za odp. A Wasze dzieci w pierwszej klasie już czytają płynnie czytanki w szkole? Bo ja i tak uważam, że przez miesiąc poczynił ogromne postępy, bo potrafi napisać starannie i ze słuchu proste – 3 wyrazowe zdanie, a jak szedł do szkoły to nawet wzorki słabo mu szły, więc postępy są ,ale jakim kosztem.

lilavati2010-10-19 18:31:49

tłumaczyć, ze czytanie nie jest wyznacznikiem kto mądry a kto głupi…

do głowy przyszła mi dysleksja przez która ja czułam się podobnie jak Twój syn ale skoro radzi sobie po przeliterowaniu słowa jeszcze nie szukała bym problemów tam gdzie ich nie ma – poradnia pedagogiczna powinna ukierunkowac
sprawdziła bym dla własnego spokoju oczy (nadwzroczność, leniwe oczko,astygmatyzm…)
u nas dzieci te które nie potrafią jeszcze nie czytają – słuchają opowiadań czytanych przez nauczyciela lub dzieci czytajace
Zresztą nie ma takiego wymogu

[quote]I. Treści nauczania ? klasa I szkoły podstawowej
1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania
się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania.Kształtowanie
umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Uczeń kończący klasę I:
1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę
języka:
a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce
zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje
spostrze?enia, potrzeby, odczucia,
b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje
pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do
sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,
c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z ?yciem rodzinnym i
szkolnym, tak?e inspirowane literaturą;
2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:
a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje
uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę
i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),
d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba,
zdanie,
e) interesuje się ksią?ką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów
(np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich mo?liwości czyta lektury
wskazane przez nauczyciela,
f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy
dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;
3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:
a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem
zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
6
b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłu?yć się nim w
odgrywanej scence,
c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty
prozy.
2. Język obcy nowo?ytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które
mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I:
1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
2) nazywa obiekty w najbli?szym otoczeniu;
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami,
przedmiotami.
3. Edukacja muzyczna. Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie
i muzykowanie, słuchanie i rozumienie. Uczeń kończący klasę I:
1) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje
śpiewanki i rymowanki;
2) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyra?a nastrój
i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);
3) realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała);
4) wie, ?e muzykę mo?na zapisać i odczytać;
5) świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyra?a swe doznania werbalnie
i niewerbalnie;
6) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu
narodowego.
4. Edukacja plastyczna. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyra?anie własnych
myśli i uczuć w ró?norodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z
medialnych środków przekazu. Uczeń kończący klasę I:
1) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie
i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt,
barwa, faktura;
2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią,
opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
3) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych
formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej
regionu, w którym mieszka;
4) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (tak?e architekturę zieleni),
malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.
5. Edukacja społeczna. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami
i dorosłymi. Uczeń kończący klasę I:
1) potrafi odró?nić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;
wie, ?e warto być odwa?nym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, ?e nie
nale?y kłamać lub zatajać prawdy;
7
2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach ?yciowych;
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie
dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;
3) wie, co wynika z przynale?ności do rodziny, jakie są relacje między najbli?szymi,
wywiązuje się z powinności wobec nich;
4) ma rozeznanie, ?e pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania
do realiów ekonomicznych rodziny;
5) zna zagro?enia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób nale?y się zwrócić
o pomoc;
6) wie, gdzie mo?na bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie mo?na i dlaczego;
7) potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie,
czym zajmuje się np. policjant, stra?ak, lekarz, weterynarz; wie, jak mo?na się do
nich zwrócić o pomoc;
8) wie, jakiej jest narodowości, ?e mieszka w Polsce, a Polska znajduje się
w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje
flagę i hymn Unii Europejskiej.
6. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody o?ywionej
i nieo?ywionej. Uczeń kończący klasę I:
1) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:
a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta ?yjące w takich środowiskach przyrodniczych,
jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),
b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty
i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,
c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie
domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle
i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),
d) wie, jaki po?ytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników
przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez
d?d?ownice,
e) zna zagro?enia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie
łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, po?ary lasów, wyrzucanie
odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny,
zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę
i upalne lato,
f) zna zagro?enia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin
(np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji
zagro?enia,
g) wie, ?e nale?y oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w ?yciu
człowieka, roślin i zwierząt,
h) wie, ?e nale?y segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań
ekologicznych;
2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:
a) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
b) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje
się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,
8
c) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór
roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie nara?a się na niebezpieczeństwo
wynikające z pogody,
d) zna zagro?enia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan,
powódź, po?ar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagro?enia.
7. Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie
wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. Uczeń kończący klasę I:
1) w zakresie czynności umysłowych wa?nych dla uczenia się matematyki:
a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów
w porównywanych zbiorach,
b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera
obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,
c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do
ubrania,
d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się
rozumnie, dą?y do wykonania zadania,
e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa poło?enie obiektów
względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować
informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym
kierunku,
f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauwa?a, ?e jedna figura jest
powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np.
szlaczek);
2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu
liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, tak?e wspak (zakres
do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),
b) wyznacza sumy (dodaje) i ró?nice (odejmuje), manipulując obiektami lub
rac***ąc na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje
w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,
c) radzi sobie w sytuacjach ?yciowych, których pomyślne zakończenie wymaga
dodawania lub odejmowania,
d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej
sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;
3) w zakresie pomiaru:
a) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości
obiektów,
b) cię?aru: potrafi wa?yć przedmioty; ró?nicuje przedmioty cię?sze, l?ejsze; wie,
?e towar w sklepie jest pakowany według wagi,
c) płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,
d) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego słu?y
kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim
zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych
zajęć i domowych obowiązków;
4) w zakresie obliczeń pienię?nych:
9
a) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą
monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzeda?y,
b) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.
8. Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I:
1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program,
korzystając z myszy i klawiatury;
2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, ?eby nie nara?ać własnego zdrowia;
3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
9. Zajęcia techniczne. Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie
i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci. Uczeń kończący klasę I:
1) w zakresie wychowania technicznego:
a) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę);
majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy),
b) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza,
zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,
c) buduje z ró?norodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas,
namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę mo?liwości konstruuje urządzenia
techniczne z gotowych zestawów do monta?u np. dźwigi, samochody,
samoloty, statki, domy;
2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:
a) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni
i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,
b) zna zagro?enia wynikające z niewłaściwego u?ywania narzędzi i urządzeń
technicznych,
c) wie, jak nale?y bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze)
i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji
wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.
10. Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.
Uczeń kończący klasę I:
1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
2) potrafi:
a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,
b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,
c) wykonywać ćwiczenia równowa?ne;
3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;
4) wie, ?e choroby są zagro?eniem dla zdrowia i ?e mo?na im zapobiegać poprzez:
szczepienia ochronne, właściwe od?ywianie się, aktywność fizyczną,
przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;
5) wie, ?e nie mo?e samodzielnie za?ywać lekarstw i stosować środków chemicznych
(np. środków czystości, środków ochrony roślin);
6) wie, ?e dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.
10
Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci
niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich mo?liwości.[/quote]
chilli2010-10-19 18:34:14

Zamieszczone przez mrówka:Chodził do dobrego przedszkola w naszym mieście, ale tam zgodnie z nowym programem nie uczyli się czytania i pisania.

głoskowanie to ani czytanie, ani pisanie :Hmmm…:
u nas było – a to podstawa do przygotowania do nauki czytania.
Wiktoria jest 2004 rocznik.

elza292010-10-19 18:36:02

Zamieszczone przez mrówka:Młody jest w pierwszej klasie i ma 7,5 roku, w marcu będzie 8. Dzięki za odp. A Wasze dzieci w pierwszej klasie już czytają płynnie czytanki w szkole? Bo ja i tak uważam, że przez miesiąc poczynił ogromne postępy, bo potrafi napisać starannie i ze słuchu proste – 3 wyrazowe zdanie, a jak szedł do szkoły to nawet wzorki słabo mu szły, więc postępy są ,ale jakim kosztem.

Dziwne ze wymagaja plynnego czytania w pierwszej klasie :Strach: Moja ma 6lat i tez jest w pierwszej klasie, czyta plynnie ale to nie jest istotne. Pani tego nie wymaga, jest jedyna w klasie tak czytajaca, duzo dzieci wogole nie czyta. Ela czyta bo byla bardzo absorbujacym dzieckiem i wymyslajac dla niej zabawy zaczelam wymyslac pod katem nauki literek i jakos sie nauczyla. Zaczela czytac majac 3- 3,5 latka, plynnie zaraz po tym ale z matematyki jest kiepsciutko wiec twoj syn powalilby ja na lopatki 😉 dziwi mnie tez to ze dostaje “paly”. U nas w szkole nastawienie ze przez pierwszy rok dziecko ma odnosic same sukcesy aby je motywowac a nie zniechecac. Zreszta Ela w szkole poznala dopiero literki A O M wiec ciezko mowic o czytaniu…

Plynnie czytac nauczyla sie doslownie w kilka dni Wystarczylo co wieczor na dobranoc czytac jej dobrze znana jej bajke “spiewajac”:Hmmm…:. Siedziala mi na kolanach i palcem pokazywalam tekst ktory czytalam wolno tak ze probowala razem ze mna i czytalam rytmicznie sylabizujac co brzmialo troche jakbym spiewala. Ciezko to opisac ale moze wiesz o co mi chodzi. Sprobujcie, moja metoda zadzialala na dwojke znajomych dzieci jak podpowiedzialam moze i Twoj syn “zalapie” o co chodzi a wtedy to juz z gorki 🙂 tylko wazne aby byla to bajka pisana duzym tekstem i jakas ulubiona, znana mu prawie na pamiec.

lilavati2010-10-19 18:38:06

Zamieszczone przez szpilki:głoskowanie to ani czytanie, ani pisanie :Hmmm…:
u nas było – a to podstawa do przygotowania do nauki czytania.
Wiktoria jest 2004 rocznik.

głoskowanie u nas też było, podział na sylaby, spółgłoski, samogłoski – ot takie przygotowanie do czytania

A i jeszcze mnie naszło słuch bym dziecku sprawdziła

kasiek282010-10-19 18:38:18

Ale przecież w pierwszej klasie, bynajmniej teraz u Oli, Pani teraz zaczęła wprowadzać literki i cyferki. Większość dzieci w jej klasie nie jest w stanie jeszcze czytać składając literki a co dopiero płynnie. A rozmawiałaś z ich Panią jakim programem oni idą? Bo programma być dostosowany do dzieci 6-letnich. Idź z synem do poradni psychologiczno-pedagogicznej żeby zostal zbadany. My po roku pracy z poradnią widzimy różnicę i pomimo iż Ola ma zaświadczenie że należy do grona dzieci zagrożonych dysleksją nie ma żadnych problemów.

cszynka2010-10-19 18:50:56

u mojej dopiero poznali A, O, M, T
w przyszłym tygodniu dojdzie E
Z tego nie wyjdzie dużo zdań
Nikt od dzieci nie wymaga czytania
są czytanki i czytają te dzieci, które potrafią, a inne potrafią po literce, jeszcze inne nic nie potrafią i sobie ćwiczą dopiero
Te dzieci, które nie potrafią czytać to najniżej 4 za takie czytanie dostaną, tzn za podjętą próbę czytania 🙂

Chyba nikt jeszcze 1 nie dostał
Oceny funkcjonują ale chyba tylko na zasadzie motywacji.
Jeśli pani ma jakieś zastrzeżenia to podejrzewam, że wtedy pojawiają się uwagi, które mogą cokolwiek rodzicowi zasugerować.

A rozmawiałaś z panią?
Faktycznie jak spojrzysz do książek syna to jest tam tyle materiału że pani każe im czytać?

Szkoda, że mały już na samym początku tak postrzega szkołę 🙁
Warto mu pomóc bo nieumiejętność czytania czy głoskowania nie przekreśla go jako dobrego ucznia.
Warto mu pokazać, że są dziedziny, w których jest dobry, baa nawet najlepszy (jeśli nie w szkole, klasie to w domu 🙂 )

kas2010-10-19 19:37:21

Porozmawiaj koniecznie z panią, choćby pokaż informację o gotowości szkolnej, którą powinnaś była dostać w zeszłym roku, zapytaj się jak wygląda program, bo na moje oko to pani leci według starego, gdzie czytanie było już w zerówce.
Moja Zu w pierwszej klasie też poznała jak dotąd zaledwie kilka liter i cyfr, dużo kolorują, głoskują, dzielą na sylaby itp. Mam wrażenie, że więcej od nich wymagają na angielskim niż na edukacji wczesnoszkolnej.
Jej głównym problemem jest kiepska koncentracja, a co za tym idzie nie nadążanie. Oznacza to więcej do zrobienia w domu…

tora2010-10-19 22:45:59

Zamieszczone przez mrówka:Mam z młodym problem, bo odstaje intelektualnie na tle klasy. Problemy zaczęły się praktycznie od początku. Nie potrafił głoskować i już w drugim tygodniu szkoły dostał pałę. ćwiczę z nim to głoskowanie i powoli robimy postępy, ale oni strasznie lecą z materiałem, a mój mały strasznie przeżywa niepowodzenia, mówi, że jest głupek, beznadziejny, że mam niedobrego syna … od nas naprawdę tego nigdy nie usłyszał. Dzisiaj znowu wrócił smutny ze szkoły, bo nie poradził sobie z czytanką – potrafi czytać tak, że czyta po literce, a później składa wyraz a jego pani wymaga aby czytał płynnie i bez przerwy. Chodził do dobrego przedszkola w naszym mieście, ale tam zgodnie z nowym programem nie uczyli się czytania i pisania. Rozmawiałam z dyrektorką przedszkola i powiedziała, że O. jest inteligentnym dzieckiem i świetnie sobie radził w przedszkolu. A teraz młody odstaje od reszty, chodzi na terapię pedagogiczną, a przy odrabianiu lekcji prawie codziennie płacze, że sobie nie radzi. Jest bardzo dobry z matematyki – potrafi dodawać i odejmować do tysiąca. Chciałam go zapisać na kółko matematyczne, ale nie wiem czy powinnam.
Widzę, że rosną w nim kompleksy i niechęć do szkoły, a ja nie wiem jak mu pomóc. Lekcje odrabia ok 3 godziny dziennie ( oczywiście z krótkimi przerwami) w tym czasie ja jestem prawie cały czas z nim, a młodsza snuje się po domu. Później robi się godz. 18, i niewiele czasu zostaje nam na wspólne przyjemności. Jak tak dalej pójdzie to i ja i młody się wykończymy. Może powinnam iść z nim do psychologa, bo zaczynam się zastanawiać czy wszystko z nim ok.

jak Ciebie czytam, to mam wrazenie, ze to pani popelnila blad..
jak mozna dziecku stawiac pale i podcinac je juz na wstepie?
biorac pod uwage, ze do tej pory nie uczyl sie ani czytac, ani pisac, to naprawde wspaniale postepy robi i jezeli mialabym sie zglosic do poradni na twoim miejscu, to jedynie po porade, jak rozegrac sprawe z pania, zeby nie wjechac jej na ambicje, a jednoczesnie uswiadomic, ze troche za wiele wymaga..
wcale nie musi znaczyc,z ze chlopak ma klopoty z nauka, a jedynie za duzo na raz musi wpakowac do glowy i tyle. i tutaj gdzies to trzeba rozladowac. moze ustalic z pania jakis plan dzialania i pomocy? jak nadgonic material, ktory inne dzieci opanowaly jeszcze przed przyjsciem do szkoly, a twoj syn nie mial takiej okazji?

trzeba chlopaka jak najwiecej chwalic, pokazywac jak wiele zrobil, w tak krotkim czasie. kolko matematyczne zdecydowanie sie przyda. musi miec jakies miejsce na sukces, rozwijanie zainteresowan, nagrode za ciezka prace.

majka7812010-10-20 05:59:37

u nas w szkole też wydaje mi się, że Pani trochę “leci” z programem, zaledwie poznali kilka literek a już piszą całe zdania i teksty do czytania też mają niezłe, ale nigdy nie było żadnych ocen za czytanie, raczej są za aktywność na lekcji, za szlaczki i staranność w pisaniu, jak Pani widzi, że dziecko byle jak zrobiło szlaczek a wie, że stać go na więcej to daje pieczątkę np. “postaraj się”.

Dziwne te pały za czytanie, bardzo dziwne. Bo rozumiem, jak dziecko na odwal narysuje szlaczek i Pani chcąc go zmotywować coś tam mu na czerwono napisze w zeszycie, ale żeby w drugim miesiącu nauki oceniać za czytanie i to nigatywnie to już zdecydowane przegięcie :Niepewny:

qr-chuck2010-10-20 08:02:05

A wg jakiego podręcznika idą?

Bo moja dopiero teraz zaczyna coś w szkole czytać : typu ma-ma, o-la itp…

Głoskowanie ćwiczyli w przedszkolu – w 5-cio latkach…

Ja bym syna chwaliła – właśnie za postępy.
I tłumaczyła, że czytanie nie jest wyznacznikiem inteligencji, tylko czynnością, której należy się nauczyć – dokładnie taką samą jak samodzielne rozbieranie, liczenie, jazda na rowerze… No może trochę dłużej zajmującą 😉

qr-chuck2010-10-20 08:08:15

Zamieszczone przez tora:jak Ciebie czytam, to mam wrazenie, ze to pani popelnila blad..
jak mozna dziecku stawiac pale i podcinac je juz na wstepie?
biorac pod uwage, ze do tej pory nie uczyl sie ani czytac, ani pisac, to naprawde wspaniale postepy robi

Też mi się tak wydaje.
W klasie Asi większość dzieci znała litery i umiała głoskować. Więc pani dla tych co nie umiały zrobiła zajęcia wyrównawcze właśnie po to żeby dzieci nie stresować, że czegoś tam nie umieją a inne już tak (nie wiem – 1 albo 2 godz tyg.) – na “zwykłych” lekcjach miały co innego, czytać zaczęły jak już cała klasa poznała literki i głoskowała.
Tak nam przynajmniej pani na wywiadówce tłumaczyła… Więc jak się chce to się da.

figa2010-10-20 08:25:08

Zamieszczone przez mrówka:Młody jest w pierwszej klasie i ma 7,5 roku, w marcu będzie 8. Dzięki za odp. A Wasze dzieci w pierwszej klasie już czytają płynnie czytanki w szkole? Bo ja i tak uważam, że przez miesiąc poczynił ogromne postępy, bo potrafi napisać starannie i ze słuchu proste – 3 wyrazowe zdanie, a jak szedł do szkoły to nawet wzorki słabo mu szły, więc postępy są ,ale jakim kosztem.
Przychodzi mi do głowy tylko jedno – dziwne wymagania ma wasza pani.
P. czyta płynnie, ale nikt tego w szkole nie wymaga.
Jest kilkoro dzieci, które wcale nie czytają i pani zorganizowała dla nich zajęcia dodatkowe,
żeby pouczyły się czytania intensywniej, bo tak jest łatwiej i sensowniej.
Dzieciaki pomagają sobie tez na świetlicy, zorganizowały “klubik”,
w którym dzieci czytające pomagają czytać dzieciom nieczytającym.
Takie mamy dzieciary fajne 🙂

Co do wysokich kosztów – jakies byc muszą niestety.
Moja płynnie czyta, pięknie rysuje, ale okazuje się, że pisze “pisanymi” jak kura pazurem :Boje się:
I trzeba ćwiczyć rączynę, czego dziecię nie znosi a mamusia dociska 😉

figa2010-10-20 08:26:17

Zamieszczone przez tora:jak Ciebie czytam, to mam wrazenie, ze to pani popelnila blad..
jak mozna dziecku stawiac pale i podcinac je juz na wstepie?
biorac pod uwage, ze do tej pory nie uczyl sie ani czytac, ani pisac, to naprawde wspaniale postepy robi i jezeli mialabym sie zglosic do poradni na twoim miejscu, to jedynie po porade, jak rozegrac sprawe z pania, zeby nie wjechac jej na ambicje, a jednoczesnie uswiadomic, ze troche za wiele wymaga..
wcale nie musi znaczyc,z ze chlopak ma klopoty z nauka, a jedynie za duzo na raz musi wpakowac do glowy i tyle. i tutaj gdzies to trzeba rozladowac. moze ustalic z pania jakis plan dzialania i pomocy? jak nadgonic material, ktory inne dzieci opanowaly jeszcze przed przyjsciem do szkoly, a twoj syn nie mial takiej okazji?

trzeba chlopaka jak najwiecej chwalic, pokazywac jak wiele zrobil, w tak krotkim czasie. kolko matematyczne zdecydowanie sie przyda. musi miec jakies miejsce na sukces, rozwijanie zainteresowan, nagrode za ciezka prace.
Otóż to.

mokla2010-10-20 08:40:21

Jak można postawić 1-kę we wrześniu. U mojego syna w klasie do tej pory nie ma ocen, nawet pani zrezygnowała z plusów, tylko ocenia ustnie. Syn (7,5 roku) nie czyta, zna litery, uczą się z Wesołej Szkoły- poznali dopiero O i A 🙂
Dziecko ma czas do nauczenia się płynnego czytania do ukończenia kl. III.

yoko2010-10-20 13:31:03

wg nowego programu klasy pierwszej – płynne czytanie wykracza poza program 1 klasy!
jeśli któreś dziecko w naszej klasie to potrafi, czyli z biegu śmiga czytankę płynnie, dostaje S (super) czyli 6kę.
Ef poznaje literę, potem w domu ma się nauczyć czytać czytankę, w której ta litera występuje. Ma do wyboru dwie czytanki – taką łatwą, na zasadzie. To Ala, a to dom, a to kot Ali. Ala ma kota.
bardziej rozbudowaną z dodatkowym słownictwem, z dialogami, ale nie wiecej niz 6-7 zdań.

Filip również czyta po literce, trochę lepiej już kuma, ze jednak szybciej jest sylabami składać…
Wiem, ze w zerówce mało robili. Trochę jednak głoskowali, dzielili wyrazy na sylaby, ale Pani odpuściła w mysl nowej ustawy, a wiem, że w wielu zerówkach nie odpuszczono. Uczono dzieci liter, głoskowania, sylabizowania, pisania, liczenia.

Na zebraniu Pani powiedziała, że ma dzieci w klasie z dwóch takich właśnie róznych zerówek, a nawet takie co nie były w zerówce, tylko przeszły do szkoły i widać róznice miedzy dzieciakami.
Mówiła, ze stara sie by te dzieci, co już znają litery i umieją czytać nie nudziły się na lekcji. Zadaje im dodatkowe ćwiczenia i robi wszystko by te, które w mysl ustawy przyszły zielone do pierwszej klasy, nadgoniły, by dobrze pracowało się z całą grupą jednocześnie.
Poprosiła rodziców o pomoc. Jednych, żeby nie dokształcali dalej dzieci w domu i trochę odpuścili, a drugich, żeby przypiłowali trochę.
Jestem z eFem w tej drugiej grupie…

Martwi mnie jedna rzecz, a mianowicie fakt, że te dzieci, które już sa ośmigane w literach i czytaniu śmieją się z tych, które tego nie potrafią i mój syn to bardzo przeżywa, że jak dostanie B (czyli4 ) z czytania i pisania, to mówi, że jest kilkoro takich dzieci, które się wyśmiewają… no ale luz, tłumaczę…

uważam zachowanie waszej nauczycielki za karygodne – niepotrzebna ta 1ka! w ogóle nie powinna mieć miejsca.
poszłabym do szkolnego pedagoga porozmawiać i porozmawiałabym również z panią, jaki program indywidualny stosuje, bo na pewno nie powszechnie obowiązujący.

aborka2010-10-20 13:39:30

u nas dotąd ocen jeszcze nie było. dzieci sa na etapie A, M, O… i szlaczków. Zadanych czytanek nie ma. Wiem ze te co potrafią to czytają w szkole. te co nie ptorafia to pani im czyta. stawianie dziecku 1 jest karygodne. U nas nie mam takich ocen. sa od A do D.

lilavati2010-10-20 13:41:10

Zamieszczone przez bruni:

Martwi mnie jedna rzecz, a mianowicie fakt, że te dzieci, które już sa ośmigane w literach i czytaniu śmieją się z tych, które tego nie potrafią i mój syn to bardzo przeżywa, że jak dostanie B (czyli4 ) z czytania i pisania, to mówi, że jest kilkoro takich dzieci, które się wyśmiewają… no ale luz, tłumaczę…

🙁 masakra

Co do niedostatecznej podzielam zdanie poprzedniczek
Wychowawca syna mego powtarza wkoło chwalić dzieci, chwalić, chwalić…
Ocen nie mają ale na zakończenie każdej ksiażeczki wpisy typu “Bravo, widzę jak bardzo się starałeś….”
Dzieci mogą zabrać do szkoły ksiażeczki dodatkowe które rozwiazują w domu…pani tradycyjnie zawsze jakąś miłą dedykację z pochwałami wpisze…dziecko tak dumne , ze aż z książką spało

mrowka2010-10-20 16:58:35

Dzięki dziewczynki.
Pomyślę nad porządną nagrodą dla synka, bo moim zdaniem na to zasłużył.

Z panią rozmawiałam już nie raz i zaproponowała mi, że popracuje z młodym dodatkowo raz w tyg. będą zostawać po lekcjach i poćwiczą. Młody chodzi też na terapię pedagogiczną w szkole. Z tą pałą to może źle się wyraziłam bo nie dostał 1 lecz 2, ale to marne pocieszenie. Pani jest b. wymagająca, ale młody ją bardzo lubi. Książkę mają Nowej Ery “Już w szkole” i prawie codziennie robią nową literkę, a czytanki “płynne” to te napisane czarnym drukiem po obrazkami. Znają już dużo liter, są na str 50 – literka “J”.
A u Was na któej stronie są dzieciaczki?

Dzisiaj Pani powiedziała, że widzi duże postępy u O. i powiedziała też z czego będzie kolejny “sprawdzian”, tzn. nie dokładnie co będzie, ale tak mniej więcej , aby z młodym poćwiczyć bo widziała, że ta 2 go trochę podłamała. Ja też nie rozumiem jak można na początku dzieci tak oceniać, podobno jeszcze jedna dziewczynka też dostała 2, a inna 3- ;(

aborka2010-10-20 17:27:48

ale walnięta baba… jak mozna pierwszakom takie oceny stawiąc z czegoś czego sie ich nie nauczyło…. Ja bym poszła do dyrekcji bo to nie jest powazne. Przeciez ta pani ma ich oceniać z POSTĘPÓW w nauce a nie z tego co potrafia po zerówce. to jest okropna metoda i bardzo zła motywacja…

majka7812010-10-20 19:03:19

Zamieszczone przez mrówka:Dzięki dziewczynki.
Pomyślę nad porządną nagrodą dla synka, bo moim zdaniem na to zasłużył.

Z panią rozmawiałam już nie raz i zaproponowała mi, że popracuje z młodym dodatkowo raz w tyg. będą zostawać po lekcjach i poćwiczą. Młody chodzi też na terapię pedagogiczną w szkole. Z tą pałą to może źle się wyraziłam bo nie dostał 1 lecz 2, ale to marne pocieszenie. Pani jest b. wymagająca, ale młody ją bardzo lubi. Książkę mają Nowej Ery “Już w szkole” i prawie codziennie robią nową literkę, a czytanki “płynne” to te napisane czarnym drukiem po obrazkami. Znają już dużo liter, są na str 50 – literka “J”.
A u Was na któej stronie są dzieciaczki?

Dzisiaj Pani powiedziała, że widzi duże postępy u O. i powiedziała też z czego będzie kolejny “sprawdzian”, tzn. nie dokładnie co będzie, ale tak mniej więcej , aby z młodym poćwiczyć bo widziała, że ta 2 go trochę podłamała. Ja też nie rozumiem jak można na początku dzieci tak oceniać, podobno jeszcze jedna dziewczynka też dostała 2, a inna 3- ;(

sprawdzian ?????????????? :Strach:

figa2010-10-20 21:09:01

Zamieszczone przez Majka781:sprawdzian ?????????????? :Strach:
U nas też był już sprawdzian. I tez na oceny “cyfrowe” podobno.

majka7812010-10-21 05:09:33

Zamieszczone przez Figa:U nas też był już sprawdzian. I tez na oceny “cyfrowe” podobno.
paranoja jakaś :Niepewny:

u nas żadnych sprawdzianów i żadnych ocen, poznają literki, przepisują krótkie zdania z książki i rysują szlaczki, oceniani są pieczątkami ze słoneczkiem bardziej lub mniej uśmiechniętym, zależy jak dziecko się stara i to wsio.
Moim zdaniem bardzo dużo mają zadawane do domu … ale z jednej strony to chyba dobrze, niech młody wyrabia w sobie systematyczność i obowiązek 🙂

lilavati2010-10-21 06:40:34

Zamieszczone przez Figa:U nas też był już sprawdzian. I tez na oceny “cyfrowe” podobno.
U nas sa sprawdziany – nie ma ocen ale jest % ocena dobrych odpowiedzi – ponoć wyniki mają służyć nie ocenie konkretnego dziecka a nauczycielowi jak program jest przyswajany

yoko2010-10-21 10:12:54

filip jest na literze C (nowe już w szkole), str.46.
tez co dzień nowa litera ale im kilka dni wypadło, bo mieli nauczanie w terenie i nie było lekcji:) – szkoła realizuje program innowacyjny z zakresu środowiska w klasach I-II.

aborka2010-10-21 10:16:33

ja mam wrazenie ze u nas nic nie robią. literki M i a. kilka stron raptem z ksiązki….Sprawdzianów, ocen brak… Dziś sie dzieć wykarze pisaniem “nie będę kłamał”:Hyhy:

Znasz odpowiedź na pytanie: gdzie popełniłam błąd??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Oczekując na dziecko
Niskie tsh?
Witam! Niewiem czy wogóle w dobrym dziale pisze ale jak nie to przepraszam. dzisiaj odebrałam wyniki TSH wynik:0,04 gdzie norma (0,270-4,200) Czy to duzo za mało? Zaczynam sie martwic o dzidziusia :(
Czytaj dalej
Polecam
huśtawka czy leżaczek bujaczek???
witam :) mam 1,5 miesieczne dzieciątko uwielbiające spać na mamusi rekach, inna opcja spania nie wchodzi w dzień w gre, wiec zastanawiam sie nad wsparciem :) co polecacie bardziej: leżaczek 3w1 np.
Czytaj dalej