Czy do każdej szkoły trzeba zanieść świadectwo? Zasady rekrutacji zaskakują uczniów i rodziców

Rekrutacja do szkół średnich na rok 2023/2024 wchodzi w decydującą fazę. Uczniowie poznali już wyniki egzaminów ósmoklasisty, teraz muszą więc dokonać ostatecznego wyboru i zanieść odpowiednie dokumenty do wybranych placówek. Później zostanie już tylko oczekiwanie w napięciu na rezultaty całego procesu. Kiedy dostarczyć dokumenty do szkoły średniej? Jakie dokumenty trzeba zanieść do liceum? Czy do każdej szkoły trzeba zanieść świadectwo? Czy papiery do liceum trzeba składać osobiście? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czy do każdej szkoły trzeba zanieść świadectwo?

W poniedziałek 3 lipca absolwenci szkół podstawowych poznali wyniki egzaminów ósmoklasisty, a trzy dni później w czwartek 6 lipca będą mogli odebrać oficjalne zaświadczenia ze placówek, do których uczęszczali. Wraz z oryginałem takiego zaświadczenie każdy uczeń powinien otrzymać także kopie z formalnym poświadczeniem, że są zgodne z tymże oryginałem.

Następnie uczniowie muszą uzupełnić złożone wcześniej wnioski do szkół średnich, dostarczając kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów oraz kopie innych wymaganych dokumentów. Kopie dokumentów zanosi się tylko do szkoły pierwszego wyboru i/lub do szkoły, która nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji i wniosek złożony tam został osobno, w tradycyjnej formie.

Zobacz: Kiedy można odebrać wyniki egzaminu ósmoklasisty? Tego terminu nie wolno przegapić, aby wziąć udział w rekrutacji

Co trzeba zanieść do szkoły pierwszego wyboru?

Po poznaniu wyników egzaminu i odebraniu zaświadczeń uczniowie muszą uzupełnić złożony wcześniej wniosek. Do szkoły pierwszego wyboru powinni dostarczyć:

  • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów,
  • kopie innych wymaganych dokumentów (warto sprawdzić w systemie lub na stronie internetowej szkoły).

Gdy wniosek zostanie już poprawnie uzupełniony (lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę), pozostaje już tylko czekać na wyniki całej procedury rekrutacyjnej. Następnie po ogłoszeniu ostatecznych wyników i opublikowaniu list zakwalifikowanych uczniowie do szkoły, do której się dostali, muszą dostarczyć:

  • oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • 3 lub 4 zdjęcie legitymacyjne,

A dodatkowo, o ile takie posiada:

  • zaświadczenie od komisji konkursowych (olimpiady, dotyczy laureatów lub finalistów), 
  • orzeczenia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
  • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia lub członka najbliższej rodziny, 
  • oświadczenie o wychowywaniu się w rodzinie zastępczej.

Sprawdź: Do kiedy dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023? Dla uczniów kluczowe są dwie ważne daty

Czy do szkoły drugiego wyboru trzeba zanieść świadectwo?

Kopie dokumentów należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru i/lub do szkoły, która nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji i wniosek złożony tam został osobno, w tradycyjnej formie. Na wszelki wypadek warto jednak sprawdzić szczegółowe zasady rekrutacji w systemie lub na stronie kuratorium.

Zobacz: Jak przeliczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty? Poznaj kalkulator punktów do liceum i technikum

Rodzice i uczniowie pytają o dokumenty do szkoły średniej

Co jeśli nie dostanę się do szkoły pierwszego wyboru?

Istnieje szansa na dostanie się do szkoły drugiego, a potem trzeciego wyboru. Jeśli tak się stanie, to oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły, do której się dostaliśmy.

Co trzeba zanieść do szkoły średniej?

Zaświadczenie o wynikach egzaminu, świadectwo ukończenia szkoły średniej, wniosek oraz inne wymagane dokumenty.

Czy do szkoły pierwszego wyboru trzeba zanieść świadectwo?

Tak, najpierw trzeba uzupełnić wniosek, dostarczając kopię, a następnie po zakwalifikowaniu się donieść oryginał.

Czy do szkoły drugiego wyboru trzeba zanieść wniosek?

Nie, wniosek zanosi się do szkoły pierwszego wyboru.

Jakie papiery zanieść do liceum?

Zaświadczenie o wynikach egzaminu, świadectwo ukończenia szkoły średniej, wniosek oraz inne wymagane dokumenty.

Kiedy trzeba zanieść zdjęcia do liceum?

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu – należy złożyć oryginały dokumentów wraz ze zdjęciem do legitymacji.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo