Kosiniakowe 2024, czyli 1000 zł dodatku dla rodziców przez rok. Przysługuje w szczególnych sytuacjach

Kosiniakowe to specjalny rodzaj świadczenia przyznawany rodzicom na specjalnych zasadach. Dotyczy przede wszystkim tych, który znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po narodzinach dziecka. Dodatek można pobierać co najmniej przez rok. Komu przysługuje kosiniakowe 2024? Jak się o nie ubiegać?

Komu przysługuje kosiniakowe 2024?

Kosiniakowe to specjalne świadczenie rodzicielskie przysługujące po narodzinach (lub przysposobieniu) dziecka. Przeznaczone jest dla tych osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego (czyli np. nie były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę i nie odprowadzały do ZUS odpowiednich składek). Na wsparcie mogą liczyć:

 • osoby bezrobotne (nawet jeśli nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
 • studenci,
 • rolnicy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, dzieła),
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dodatek przyznawany jest w takim samym wymiarze jak zasiłek macierzyński, czyli można go pobierać przez:

 • 52 tygodnie – w przypadku jednego dziecka,
 • 65 tygodni – w przypadku bliźniąt,
 • 67 tygodni – w przypadku trojaczków,
 • 69 tygodni – w przypadku czworaczków,
 • 71 tygodni – w przypadku pięcioraczków (lub więcej).

Przeważnie kosiniakowe pobierają głównie kobiety, ale zgodnie z przepisami świadczenie może być przyznane także ojcu, ale tylko w przypadku gdy matka:

 • przestała pobierać świadczenie, ale wcześniej pobierała je przez minimum 14 tygodni od narodzin,
 • porzuciła dziecko,
 • zmarła.

Zobacz też: Program Aktywny Rodzic 2024, czyli aż 1500 zł co miesiąc dla rodzin! Minister podaje konkretny termin

Ile wynosi kosiniakowe 2024?

Zgodnie z przepisami ustawy wysokość świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie. Jednym z warunków do jego otrzymania jest niepobieranie zasiłku w żadnym innym kraju. Dodatek nie zostanie również przyznany zawodowym rodzinom zastępczym.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo