Obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki. Czy można karać uczniów za brak maseczki w szkole?

Minister edukacji od początku zapowiadał, że dzieci wrócą do nauki stacjonarnej w bieżącym roku szkolny pod warunkiem, że odbędzie się to w ścisłym reżimie sanitarnym. Przede wszystkim uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek podczas przerw na korytarzach i we pozostałych przestrzeniach wspólnych (np. toaletach). Nie wszyscy jednak uznają słuszność takich zasad. Czy za uczniowi może grozić obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki? Jaka grożą kary za brak maseczki?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Pod koniec 2020 przepisy dotyczące nakazu zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej zostały uregulowane w ustawie.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku, dyrektorzy placówek mogą decydować o wprowadzeniu nakazu noszenia maseczek przez uczniów w określonych miejscach. Przed podjęciem decyzji muszą wziąć pod uwagę aktualne wytyczne MEiN, MZ oraz Sanepidu.
  • Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek przez dziecko na rodzica może zostać nałożona kara grzywny.

Obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki

Uczniowie powrócili od września do zajęć w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Od razu jednak było jasne, że szkoła nie będzie wyglądała tak samo przed pandemią, ponieważ lekcje muszą się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa edukacji, ministerstwa zdrowia oraz Sanepidu uczniowie są przede wszystkim zobowiązani do noszenia maseczek. Muszą nimi zakrywać usta i nos podczas przerw na korytarzach oraz we wszystkich miejscach użytku wspólnego, czyli w toaletach, szatniach, bibliotece i we wszystkich pozostałych przestrzeniach, gdzie nie da się zachować dystansu.

Nie wszyscy jednak akceptują ten nakaz albo zwyczajnie go ignorują, twierdząc, że nie ma on sensu. Część uczniów i rodziców otwarcie sprzeciwia się zasadom i twierdzi, że maseczki wcale nie chronią przed zakażeniem, a dzieci tylko się w nich niepotrzebnie męczą. Czy za brak maseczki może uczniom grozić kara, np. obniżenie oceny z zachowania? W niektórych szkołach już pojawiły się takie zapowiedzi.

Zobacz: Dziecko na kwarantannie 2021 – co z rodzicami? Jak wygląda opieka?

Czy można karać uczniów za brak maseczki w szkole?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia w szkole nakazu noszenia maseczek należy do dyrektora danej placówki, który jednak musi brać pod uwagę oficjalne zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dlatego w większości szkół takie zarządzenie zostało wprowadzone i uczniowie muszą zasłaniać usta i nos w określonych sytuacjach i miejscach. Wielu rodziców jednak nie zgadza się na to, aby ich dzieci nosiły maseczki i czasami piszą im nawet specjalne zwolnienia na tę okoliczność.

Według aktualnych przepisów jednak takie zachowanie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakłada na obywateli obowiązek zasłaniania ust i nosa przestrzeni użyteczności publicznej, m.in. właśnie w szkołach.

Zobacz: Szczepienie pięciolatków przeciwko koronawirusowi już wkrótce? 

Nauczyciel ma prawo wyprosić z lekcji ucznia, który nie stosuje się do obowiązujących zaleceń. Wszystko zależy do indywidualnych ustaleń w konkretnej szkole, ale uczniowi, który usilnie nie przestrzega nakazu może grozić obniżenie oceny z zachowania za brak maseczki. Jeśli dzieje się to za przyzwoleniem rodzica, który np. pisze dziecku zwolnienia, fakt ten może zostać zgłoszony, a rodzic ukarany grzywną.

Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.Rozporządzeni z 19 marca 2021 roku – art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń

Zobacz: Mija termin złożenia wniosku o 300+! Uważaj, aby nie stracić świadczenia.

Kara za brak maseczki w szkole: podstawa prawna

Jeszcze do niedawna przepisy w tym zakresie nakazu noszenia maseczek nie były do końca sprecyzowane. Pod koniec 2020 roku zasady zostały jednak jasno określone w ustawie. Wprowadzane nakazy nie są już więc oparte na wątpliwym prawnie rozporządzeniu, ale ściśle uregulowane tradycyjną ustawą. Grzywny i mandaty wystawiane z tytułu nieprzestrzegania zasad nakazujących noszenie maseczek w przestrzeni publicznej nie będą już tak łatwo uchylane w sądzie, jak to było dotychczas, ponieważ zyskały solidną podstawę prawną.

Sprawdź: Bon energetyczny już wkrótce! Rząd będzie dopłacał do prądu, gazu i paliwa.

Dodatkowo wraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. dyrektorzy placówek oświaty uzyskali kompetencje w zakresie nakładania na uczniów nakazu noszenia maseczek podczas zajęć. Przy wprowadzaniu ewentualnego obowiązku dyrektor szkoły ma obowiązek brać pod uwagę aktualne zalecenia ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Aktualne wytyczne mówią tych jednostek mówią jasno, że uczniowie powinni zakrywać nos i usta przede wszystkim na korytarzach i we wszystkich miejscach wspólnych oraz tam, gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu.

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) i w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dodaj komentarz

Rozwój niemowląt, Rodzice

Ojcowskie “Bucket List”

Jak tylko Sylwia zaszła w ciążę zacząłem przeglądać blogi parentingowe, głównie ojców. Mój znajomy twierdzi, że blogowanie powinno być zakazane, a mnie za tatasap.pl chciał zastrzelić.:) Blogowanie według niego zabija...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo