Zasiłek rodzinny 2018/2019: kryterium dochodowe i wysokość zasiłku na nowy rok są już ustalone!

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego 2019? Kto otrzyma wypłatę świadczenia i na jakich warunkach? Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono odnośnie kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłku rodzinnego 2019.

Zasiłek rodzinny 2018/2019: kryterium dochodowe i wysokość zasiłku na nowy rok są już ustalone!
Depositphotos

Wysokość zasiłku rodzinnego 2019

15 maja 2018 Rada Ministrów przyjęła propozycję weryfikacji kryterium dochodowego oraz wysokości zasiłku rodzinnego 2019. Decyzja dotyczy zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Ustalenia obowiązują od okresu zasiłkowego 2018/2019, który zaczął się 1 listopada 2018 r.

Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) jest świadczeniem wypłacanym rodzicom bądź opiekunom dzieci poniżej 18 roku życia lub 21 roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole. Zasiłek ma wesprzeć ich w ponoszeniu wydatków na dziecko. Prawo do rodzinnego w 2019 mają:

 • rodzice lub opiekunowie prawni dziecka
 • faktyczni opiekunowie dziecka
 • osoby uczące się w szkole wyższej, które nie ukończyły 24 roku życia, tj. osoby pełnoletnie uczące się w szkole i nie będące na utrzymaniu rodziców. Co ważne, w tym wypadku brak utrzymania musi być skutkiem śmierci rodziców lub zasądzenie alimentów z ich strony
 • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym do 24 roku życia.

Komu nie należą się zasiłki rodzinne?

Kryterium wieku dziecka oraz próg dochodowy nie są jedynymi czynnikami, które decydują o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Zasiłki rodzinne nie należą się rodzicom lub opiekunom dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub takiego, które otrzymało prawo do zasiłku na własne dziecko nawet, jeśli będzie ono kontynuowało naukę do 24 roku życia. MOPS odmówi wypłaty również wówczas, gdy małoletni zostanie umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej. Na wypłatę zasiłku rodzinnego 2018/2019 nie powinniśmy liczyć również wtedy, gdy przysługuje nam prawo do podobnej pomocy w innym kraju, o ile umowy dwustronne z tym krajem nie stanowią inaczej.

Zobacz też: Pierwsze w Polsce sześcioraczki urodziły się w Krakowie. Ich rodzice otrzymają na dzieci ponad 57000 zł rocznie!

Zasiłek rodzinny 2018/2019: kryterium dochodowe i dokumenty

O przyznaniu zasiłku rodzinnego decyduje kryterium dochodowe. Zasiłek wychowawczy w 2018 roku przyznawano, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 674 zł, a w przypadku rodzin dzieci niepełnosprawnych 764 zł. Minimalne przekroczenie kryterium dochodowego nie jest wskazaniem do odmowy świadczenia. Dzięki zastosowaniu mechanizmu “złotówka za złotówkę”, rodzinne 2019 jest wypłacane w kwocie pomniejszonej o sumę, która przekracza wymagany dochód.

Zasiłek rodzinny 2018/2019 będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim. Od 1 listopada 2018 nadal jest to:

 • 674 zł na osobę w rodzinie
 • 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością.

W 2019 zmianie nie ulega również wysokość rodzinnego i nadal jest uzależniona od wieku dziecka:

 • 95,00 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł – na dziecko od 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł – na dziecko od 18 roku do ukończenia 24 roku życia.

By móc otrzymać zasiłek rodzinny 2019, do wniosku składanego w MOPS należy załączyć:

 • ksero dowodu tożsamości
 • ksero skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za poprzedni rok
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, np. stypendiach
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku lub karty podatkowej (w przypadku małych firm)
 • zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych (w przypadku rolników)

Pozostałe zasiłki rodzinne 2018/2019

Zasiłek rodzinny nie jest jedynym, na który mogą liczyć rodziny w trudnej sytuacji finansowej. Wśród świadczeń wypłacanych przez państwo należy wymienić również:

 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który zostaje podwyższony w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.

Komentarzy: 5

 • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
 • Avatar

Dodaj komentarz

Rozwój niemowląt Pierwszy rok życia dziecka
Trzeci miesiąc życia dziecka
Trzeci miesiąc życia dziecka to czas, w którym maluch doskonali umiejętności ruchowe oraz coraz lepiej dostrzega otoczenie i reaguje na to, co dzieje się wokół niego. Bardzo ważne jest dostarczenie
Czytaj dalej
500+
500 plus na pierwsze dziecko: czy w 2019 uda się je wprowadzić?
500 plus na pierwsze dziecko w 2019? Postulat rozciągnięcia programu 500 plus na pierwsze dziecko już od wielu miesięcy pada z ust opozycji. Podobne zapowiedzi mogliśmy usłyszeć również ze strony wicepremier
Czytaj dalej
Prawo Finanse
Darowizna pieniężna od rodziców [Limit, Umowa, Podatek]
Rodzice często nawet dorosłe dzieci wspierają finansowo, a jedną z najpopularniejszych form takiego wsparcia jest oficjalna darowizna pieniężna. Zwykle opiewa ona na znaczne sumy, dlatego też wiele osób zadaje sobie
Czytaj dalej
Noworodek Prawo
Rejestracja dziecka w USC
Jak zgłosić urodzenie dziecka? Jakie dokumenty są potrzebne przy rejestracji dziecka w USC? Ile się czeka na PESEL dla dziecka? Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda rejestracja noworodka w Urzędzie
Czytaj dalej
Prawo
Ważność recepty, czyli przez jaki okres można zrealizować receptę?
Ważność recepty to okres, podczas którego można zrealizować receptę. Większość z nas maszeruje do apteki, by wykupić leki jeszcze tego samego dnia, w którym została wystawiona recepta. Zdarza się, że
Czytaj dalej
Prawo Rodzice
Prawo do widywania dziecka – sytuacja po rozstaniu
Rozstanie nigdy nie jest łatwe, a sprawy dodatkowo się komplikują, gdy na świecie jest już dziecko. Para ludzi jest wtedy związana ze sobą do końca życia. Nawet jeśli już nigdy
Czytaj dalej
Ciąża Prawo
Surogatka: Czy w Polsce to legalne?
Surogatka to kobieta, która urodzi dziecko parze, która nie może lub z jakichś powodów nie chce zajść w ciążę. Sytuacja popularna wśród gwiazd Hollywood, coraz częściej zdarza się również na naszym
Czytaj dalej
Prawo Turystyka
Dowód osobisty dla dziecka w 2019 roku +[POBIERZ WNIOSEK]
Dowód dla dziecka Planujesz wakacyjny wyjazd z dzieckiem za granicę? Czy pamiętasz o tym, że podobnie jak dorośli, tak i dziecko powinno posiadać ważny dowód osobisty lub paszport – w zależności
Czytaj dalej
Ciąża Prawo Finanse
L4 w ciąży: ile płatne i jak je liczyć?
Ciąża jest z jednej strony bardzo pięknym okresem i często bardzo oczekiwanym zarówno przez niektóre kobiety, jak i ich partnerów. Jednak z drugiej strony jest też czasem trudnym, w którym
Czytaj dalej
Prawo Finanse
Zwolnienie na dziecko w 2019 roku: Kto i ile płaci za L4 na dziecko?
Zwolnienie na dziecko w 2019 roku przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który musi sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny. Jakie przepisy go dotyczą i które zapisy prawa pracy warto znać? Ile płatne
Czytaj dalej