Ciąża na urlopie wychowawczym

Zajście w kolejną ciążę podczas trwania urlopu wychowawczego zdarza się bardzo często. Mamy liczą, że niewielka różnica wieku pomiędzy pociechami pozwoli im na wspólne zabawy i naukę oraz szybkie usamodzielnienie się. Urlop wychowawczy jest jednak bezpłatny, dlatego budzi wiele obaw wśród młodych mam. Okazuje się jednak, że kobieta może wówczas skorzystać z płatnego zasiłku chorobowego, urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Ciąża na wychowawczym daje przyszłej mamie wiele możliwości. Warto poznać je wszystkie i dokonać świadomego i w pełni przemyślanego wyboru!

Urlop wychowawczy a ciąża

Kobiety bardzo często decydują się na zajście w drugą ciążę, kiedy jeszcze przebywają na urlopie wychowawczym związanym z pierwszym porodem. Głównym powodem jest niewielka różnica wieku dzieląca pociechy, która umożliwia im wspólną zabawę, rozwój naukę i szybsze usamodzielnienie się. Dzieci w podobnym wieku łatwiej się dogadują i zazwyczaj łączy je silniejsza więź niż z dużo starszym lub młodszym rodzeństwem.

Ciąża na urlopie wychowawczym wydaje się być dla kobiety bardzo ciężką sytuacją. Urlop ten jest bowiem bezpłatny, a więc kobiecie, która w tym czasie zaszła w kolejną ciążę nie przysługują żadne świadczenia. Istnieje jednak opcja, dzięki której przyszła mama może zapewnić sobie wsparcie finansowe. Aby je otrzymać kobieta musi przerwać trwający urlop wychowawczy i powrócić do pracy. Wystarczy już jeden przepracowany dzień, aby przyszła mama mogła pobrać od lekarza zwolnienie z tytułu ciąży. Następnie procedura będzie wyglądała dokładnie tak samo, jak w przypadku pierwszej ciąży.

Kiedy pracownica przebywa na zwolnieniu chorobowym z tytułu ciąży, nabywa jednocześnie prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a po upływie 52 tygodni – do kolejnego urlopu wychowawczego.

Warto pamiętać o tym, że nawet kobietom, które nie powróciły do pracy w trakcie trwania urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko, należy się zasiłek macierzyński. Ciąża na wychowawczym daje więc pełen zakres możliwych rozwiązań, a ich wybór zależy od postawy pracodawcy i samej zatrudnionej.

Przerwanie urlopu wychowawczego i zwolnienie lekarskie

Urlop wychowawczy a kolejna ciąża to zagadnienie, które spędza sen z powiek przyszłym mamom. W momencie rozpoczęcia urlopu wychowawczego pierwsze dziecko ma dokładnie 14 miesięcy. Wiele mam uważa ten moment za doskonały czas na rozpoczęcie starań o drugą pociechę.

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest fakt, iż dopiero zwolnienie lekarskie z powodu ciąży daje nam możliwość ubiegania się o zasiłek chorobowy. W momencie, kiedy przebywamy na bezpłatnym urlopie wychowawczym, to nie wykonujemy pracy, a więc nie przysługuje nam możliwość do wystąpienia o płatne zwolnienie lekarskie stwierdzające naszą niezdolność do wykonywania pracy z powodu ciąży. Z tego też powodu częstą praktyką jest powrót do pracy i dopiero potem przedłożenie L4.

Wniosek o planowany powrót do pracy składa się do pracodawcy na 30 dni przed terminem powrotu lub w terminie dowolnym, jeśli pracodawca wyraża na to zgodę. Składa się go na piśmie, a ten obowiązkowo musi być uwzględniony przez pracodawcę.

Kiedy zwolnienie lekarskie zostanie wystawione na ten sam dzień, kiedy miał nastąpić nasz powrót do pracy, to fizycznie do swoich obowiązków nie powrócimy w ogóle. Przez pierwsze 33 dni nasze zwolnienie będzie finansował pracodawca.

Ciąża na urlopie wychowawczym a zasiłek macierzyński

Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego wcale nie musi oznaczać konieczności przerywania urlopu, powrotu do pracy i przebywania na zwolnieniu lekarskim. Kobieta może nie decydować się na przerywanie urlopu wychowawczego i pomimo to po narodzinach drugiego dziecka będzie jej przysługiwać prawo do zasiłku macierzyńskiego. Ten zgodnie z artykułem 29 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje każdej ubezpieczonej kobiecie, która urodziła dziecko w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest w kwocie stu procent pobieranego dotychczas wynagrodzenia. Ta wysokość będzie niezmienna przez okres trwania całego urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (przy narodzinach jednego dziecka) lub 8 tygodni, kiedy urodzą nam się dwie pociechy.

W świetle powyższych okazuje się więc, że zajście w ciążę na wychowawczym w świetle prawa wcale nie jest złym pomysłem.

Przepisy i prawo pracy odnośnie urlopu wychowawczego i ciąży

Przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży reguluje artykuł 183 paragraf 3 Kodeksu Pracy. Czytamy w nim, że pracownica może zrezygnować z urlopu wychowawczego, na którym aktualnie przebywa w każdym terminie, ale za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy (to powinno nastąpić najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa reguluje natomiast wysokość, sposób i tryb wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Ten przysługuje każdej ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego wydała na świat dziecko.

Urlop wychowawczy bezpłatny a druga ciąża

Urlop wychowawczy z natury rzeczy jest urlopem bezpłatnym. Z tego powodu podczas jego trwania kobieta nie może się ubiegać o zwolnienie chorobowe. To byłoby bezpodstawne, ponieważ młoda mama w obecnej chwili nie wykonuje pracy zawodowej. Jeśli więc kobieta chciałaby pobierać środki tytułem przebywania na zwolnieniu lekarskim spowodowanym ciążą, to musi najpierw przerwać urlop wychowawczy i powrócić do pracy.

Kiedy kobieta nie chce przerywać urlopu wychowawczego, ma do tego pełne prawo. Wówczas do czasu porodu będzie przebywać na urlopie bezpłatnym, a od dnia narodzin kolejnej pociechy zostanie jej naliczony zasiłek macierzyński.

Zagadnienie to zostało uregulowane w artykule 29 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rodzice pytają o kolejną ciążę na urlopie wychowawczym:

Czy można przerwać urlop wychowawczy zwolnieniem lekarskim?

Urlopu wychowawczego nie da się przerwać bezpośrednio poprzez zwolnienie lekarskie. Ten czas jest dla kobiety bezpłatny i podczas jego trwania nie wykonuje ona czynności związanych z aktywnością zawodową. Bezpodstawne byłoby więc wydawania zwolnienia potwierdzającego naszą niezdolność do pracy.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia lekarskiego tytułem ciąży, należałoby uprzednio powrócić do pracy. W tym celu wystosowuje się do pracodawcy wniosek z prośbą o przerwanie urlopu wychowawczego. Najwcześniejszym pierwszym dniem zwolnienia lekarskiego może być dzień planowanego i zatwierdzonego przez pracodawcę powrotu do pracy. W praktyce oznacza to, że kobieta fizycznie nie będzie musiała pojawiać się w pracy nawet na jeden dzień.

Jak przerwać urlop wychowawczy z powodu ciąży?

Urlop wychowawczy przerywa się poprzez złożenie wniosku do pracodawcy. Ten może być wystosowany w każdym czasie, kiedy pracodawca wyrazi na to zgodę lub najpóźniej na trzydzieści dni przed dniem podjęcia pracy i po wcześniejszym zawiadomieniu pracodawcy.

Wniosek powinien zostać złożony na piśmie. Musi zawierać: miejscowość oraz datę, dane personalne i adres osoby składającej wniosek, dane pracodawcy i uprzejmą prośbę o przywrócenie do pracy od konkretnego dnia z powodu rezygnacji z korzystania z dalszej części urlopu wychowawczego.

Czy urodzenie dziecka przerywa urlop wychowawczy?

Nie ma konieczności przerywania urlopu wychowawczego w chwili, kiedy kobieta dowiaduje się, że zaszła w kolejną ciążę. Z powodzeniem może ona przebywać na urlopie aż do dnia rozwiązania. W dniu narodzin zostanie rozpoczęte naliczanie zasiłku macierzyńskiego. Powyższe regulują zapisy artykułu 29 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Z prawniczego punktu widzenia okazuje się więc, że ciąża na wychowawczym wcale nie jest złym pomysłem, a ustawodawca zadbał o to, aby przyszła mama nie pozostała bez środków do życia.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo