Jak sprawdzić czy pracodawca płaci składki ZUS?

Kwestia opłacania składek ZUS przez pracodawcę jest bardzo ważna dla każdego pracownika. Dzięki tym opłatom odkładamy fundusze na emeryturę oraz mamy bezpłatne leczenie medyczne w razie choroby czy wypadku. Niestety nie każdy pracodawca jest uczciwy, warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać samemu czy pracodawca płaci składki ZUS.

Składki ZUS pracownika i pracodawcy 2022

Obowiązkowe składki dzielą się na te, które opłaca pracownik z pensji oraz pracodawca, składki ZUS, które są finansowane przez pracodawcę oraz te które opłaca tylko pracownik (dobrowolnie). Do tej pierwszej grupy należą składki: emerytalna (9,76% wynagrodzenia pracownik i 9,76 pracodawca) i rentowa (6,5% pracodawca i 1,5% pracownik), do tej drugiej grupy należy składka wypadkowa (1,67%), na Fundusz Pracy (2,45%) oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%), zaś do tej trzeciej grupy należy składka na chorobowe (2,45%) która jest dobrowolna oraz składka zdrowotna ZUS odprowadzania do NFZ, która wynosi 9%. Teraz już wiesz jakie są obowiązki pracodawcy wobec ZUS.

Zobacz także: Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica – ZUS

Jak sprawdzić czy pracodawca płaci ZUS?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce nie każdy pracodawca jest uczciwy i zdarza się, że nie odprowadza koniecznych składek. Jak sprawdzić opłacanie składek ZUS przez pracodawcę?

Można to zrobić na trzy sposoby:

  • przez osobistą wizytę w ZUS i złożenie wniosku na druku ZUS US-7
  • przez konto PUE (Platforma Usług Elektronicznych), w zakładce “ubezpieczony”
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 560 16 00

Po zalogowaniu się na platformę PUE w zakładce “ubezpieczony” znajdziesz informację czy płatnik (pracodawca) zgłosił cię do ubezpieczenia, zaś dane o przynależności do NFZ i osobach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdziesz w zakładce “dane o ubezpieczeniu zdrowotnym”.

Warto wiedzieć, że terminy opłaty składek dla ZUS są ściśle określone. I tak w przypadku jednoosobowej działalności – do dziesiątego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składka za maj powinna być opłacona do 10 czerwca). Natomiast pracodawca zatrudniający przynajmniej jedną osobą musi zapłacić należne składki do piętnastego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składka za luty powinna być opłacona do 15 marca). Teraz wiesz już jak sprawdzić czy ZUS jest opłacony!

Zobacz także: Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych? ZUS żąda od matek zwrotu setek tysięcy złotych za urlop macierzyński

Zaświadczenie o składkach ZUS od pracodawcy

Jeśli nie chcemy lub nie wiemy jak samodzielnie sprawdzić czy jestem ubezpieczony przez pracodawcę zawsze możemy poprosić o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia przez pracodawcę. Nazywa się ono drukiem ZUS RMUA i pracodawca jest prawnie zobowiązany wystawiać je każdemu pracownikowi przynajmniej raz do roku, a na nasze żądanie nawet co miesiąc. Ten druk powinien zawierać także zestawienie wypłacanych świadczeń wraz z wynagrodzeniami za czas okresu chorobowego, za który pracownikowi przysługuje zasiłek. Roczną informację pracodawca musi przekazać pracownikowi do 28 lutego za rok poprzedni.

Co jeśli pracodawca nie płaci ZUS?

Gdy okaże się, że pracodawca nie płaci składek ZUS, pracownik nadal pozostaje ubezpieczonym, a rolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest odzyskanie zadeklarowanych wpłat. Pracownikowi, za którego pracodawca nie płaci ZUS-u ten czas będzie się liczył jako składkowy, gdyż pracownik nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność pracodawcy. Rozliczenie długu odbywa się w relacji ZUS – pracodawca. Niepłacone składki ZUS przez pracodawcę także nie mają wpływu na wysokość renty pracownikowi będzie się liczył ten czas jako składkowy. Gdy pracodawca nie odprowadza składek ZUS może złożyć skargę do ZUS na pracodawcę, odpowiedni druk pobierzesz tutaj

Zobacz także: “Jestem w ciąży, nie mam pracy”, czyli co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy?

Zwolnienie ze składek ZUS

W polskim prawie istnieje przepis o możliwości zwolnienia z płacenia składek ZUS dla pracodawcy-przedsiębiorcy, przez pierwsze 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia nowej działalności. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorcy, ale nie zatrudnianych przez niego pracowników.

Ponadto, ostatnio w czasie pandemii rząd wprowadzał kolejne tarcze antykryzysowe, ma mocy których przedsiębiorcy byli zwolnieni na określonych warunkach, na trzy miesiące z płacenia ZUS-u.

Śmierć pracodawcy a wyrejestrowanie z ZUS-u

Śmierć pracodawcy-platnika powoduje, że jego zobowiązania i długi wchodzą w skład masy spadkowej dziedziczonej przez spadkobierców. Jeśli przejmują oni spadek w całości, z dobrodziejstwem inwentarza, automatycznie zaciągają obowiązek regulowania składek ZUS na dotychczasowych pracowników. Jeśli masa spadkowa jest dziedziczona przez kilku spadkobierców, obowiązek zapłaty składek rozkłada się po równo na wszystkich.

Zobacz także: Zasiłek opiekuńczy według nowych przepisów! Podstawą przyznania nie tylko kwarantanna dziecka “Rodzice skorzystają”

Rodzice pytają o to jak sprawdzić czy pracodawca płaci ZUS:

Gdzie sprawdzić czy pracodawca płaci ZUS?

Można to zrobić w dwóch miejscach: w pracy, żądając od pracodawcy druku RMUA, który poświadcza odprowadzanie składek, albo w samym ZUS-ie.

Jak sprawdzić czy pracodawca odprowadza składki ZUS?

Można to zrobić odwiedzając placówkę ZUS-u osobiście, za pomocą zalogowania się na konto PUE w zakładce “ubezpieczony” oraz dzwoniąc do ZUS-u na numer 22 560 16 00.

Co jeśli pracodawca nie zgłosił mnie do ZUS?

Jeśli sprawdziliśmy, że mimo zaistniałego stosunku pracy, nasz pracodawca nie zgłosił nas do ZUS-u należy bezzwłocznie starać się wyjaśnić sytuację zarówno w ZUS-ie, jak i u samego pracodawcy, zwracając się do niego z żądaniem uregulowania zaległości. Gdy mimo to pracodawca nie uiszczy opłat, po stronie ZUS-u będzie leżało zlecenie kontroli oraz ewentualne nałożenie kary na płatnika.

Czy na urlopie bezpłatnym pracodawca płaci ZUS?

Urlop bezpłatny to tzw. okres bezskładkowy, na którym pracodawca nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Do kiedy pracodawca płaci ZUS?

Przez cały czas trwania umowy o pracę, w przypadku zatrudniania pracowników do 15 dnia każdego miesiąca składkę za miesiąc poprzedni.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo