Czy nauczyciel może nie dopuścić do matury?

Matura – zwana kiedyś egzaminem dojrzałości – jest symbolicznym momentem wejścia w dorosłość każdego Polaka i Polki. Co roku przystępują do niej rzesze absolwentów klas maturalnych licealnych i z techników. Dobrze zdana matura gwarantuje dostanie się na dobre studia. Choć zasady matury wielokrotnie zmieniały się w ciągu ostatnich 20 lat, zawsze aktualne pozostaje pytanie – czy nauczyciel może nie dopuścić do matury? Jakie są warunki dopuszczenia do matury?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Nauczyciel ma prawo nie dopuścić ucznia do matury tylko poprzez wystawienie mu negatywnej oceny ze swojego przedmiotu na koniec roku szkolnego w klasie maturalnej.
  • Praktyka umawiania się nauczyciela z uczniem, że wystawi mu pozytywną ocenę z przedmiotu na koniec roku pod warunkiem, że uczeń nie przystąpi do matury jest nielegalna i należy zgłaszać ją do Kuratorium Oświaty.
  • W przypadku niezaliczenia roku szkolnego w klasie maturalnej, zdawanie matury przesuwa się na koniec kolejnego roku szkolnego.

Czy nauczyciel może nie dopuścić do matury?

W zasadzie – tak, może. Jest tak dlatego, że warunki dopuszczenia do matury są następujące: trzeba być absolwentem danej szkoły, a absolwentem zostaje się po zaliczeniu każdego przedmiotu z oceną pozytywną na koniec roku szkolnego. Jeśli więc nauczyciel danego przedmiotu wystawi ocenę niedostateczną – blokuje uczniowi ukończenie szkoły, zmusza do powtórzenia ostatniej klasy i rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. Niedopuszczenie do matury może odbyć się wyłącznie w ten sposób. Teraz już wiesz kiedy nauczyciel może nie dopuścić do matury!

Zobacz także: Matura 2023: “Absurdalne wymagania, zbyt wysokie poprzeczki”. Czy uczniów czeka katastrofa?

Nielegalne praktyki niedopuszczania do matury

W ostatnich latach pojawiły się liczne głosy opisujące pewne nielegalne praktyki niedopuszczania do matury przez nauczycieli. Polegają one na tym, że nauczyciel umawia się (ustnie lub pisemnie) z uczniem, że wystawi mu ocenę pozytywną na koniec roku ze swojego przedmiotu w zamian za rezygnację przez ucznia ze zdawania matury w danym roku szkolnym. Uczeń byłby więc absolwentem, ale bez świadectwa maturalnego, z zablokowaną drogą do dalszego kształcenia się na studiach wyższych. Niektóre szkoły decydują się na takie postępowanie, żeby mieć wyższy wskaźnik zdawalności i wyników matur.

Trzeba jasno powiedzieć, że takie praktyki są nielegalne. Jeśli w szkole waszego dziecka dochodzi do takiego procederu, należy zgłosić go do Kuratorium Oświaty. Wszelkie tego rodzaju umowy z nauczycielem są nieważne, jeśli wystawi ocenę pozytywną na koniec roku i uczeń otrzyma świadectwo szkolne – może stawić się na egzaminie maturalnym.

Zobacz także: Matura z religii? “Bardzo bym chciał” odpowiada wiceminister edukacji

Niedopuszczenie do matury – co dalej?

Ponieważ jedynym powodem niedopuszczenia do matury może być niezaliczenie na ocenę pozytywną któregoś z przedmiotów w ostatniej klasie nauki – uczeń taki musi powtarzać rok nauki od września danego roku. Praktycznie więc jego egzamin maturalny odwlecze się aż o rok czasu. Mimo że matura to ważny moment w życiu, nie warto załamywać rąk w przypadku niedopuszczenia lub niezdania jej – w kolejnym roku powinno się udać, a za kilka lat nikt nie będzie pamiętał o tej porażce, nie będę ona miała także wpływu na dalsze losy ucznia i jego karierę zawodową.

Zobacz także: Lektury z gwiazdką na maturze 2022. Które lektury są obowiązkowe?

Rodzice pytają: czy nauczyciel może nie dopuścić do matury?

Czy nauczyciel może umawiać się z uczniem, że wystawi mu ocenę pozytywną na koniec roku szkolnego ze swojego przedmiotu w zamian za rezygnację przez ucznia ze zdawania matury?

Nie, takie działania są całkowicie nielegalne. Zawarta w ten sposób umowa jest nieważna i po wystawieniu oceny pozytywnej ze wszystkich przedmiotów, uczeń ma prawo stawić się na egzaminie maturalnym. Ponadto takie praktyki należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty.

W jakiej sytuacji uczeń może być niedopuszczony do matury?

Uczeń nie będzie dopuszczony do matury, jeśli nie uzyska świadectwa ukończenia szkoły średniej w danym roku szkolnym, czyli nie otrzyma ze wszystkich przedmiotów szkolnych ocen pozytywnych.

Czy można nie podejść do matury?

Tak, można. Edukację można zakończyć na ostatniej klasie szkoły średniej: liceum, technikum lub szkoły branżowej 2.stopnia. Uczeń otrzyma wtedy świadectwo ukończenia szkoły.

Dodaj komentarz

Pielęgnacja noworodka

Kąpiel noworodka

Kąpiel noworodka osobiście kojarzy mi się z czymś bardzo ważnym, pełnym napięcia. Pamiętam, jak prawie 20 lat temu rodzice kąpali po raz pierwszy moją młodszą siostrę. Atmosfera, która tej kąpieli...

Czytaj dalej →
Sukienki na wesele dla świadkowej

Sukienka dla świadkowej

Wybór sukienki dla świadkowej jest sporym wyzwaniem. Zwraca ona na siebie uwagę prawie tak samo jak Panna Młoda. Sukienka musi być więc elegancka i nietuzinkowa. Sukienka dla świadkowej Zostałaś poproszona...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo