Dzięki szkolnemu NNW można opłacić korepetycje i pomoc psychologiczną dla ucznia. A to tylko część dodatkowych świadczeń

Polisa szkolna może zapewniać dziecku i jego rodzicom ochronę oraz wsparcie finansowe w przypadku różnych niespodziewanych zdarzeń takich jak złamania, zwichnięcia czy pobyt w szpitalu. Ale ubezpieczenie może obejmować także inne wypadki losowe. W zależności od oferty szkolne NNW pozwala także pokryć koszty wizyt u psychologa czy rehabilitacji. A to nie koniec długiej listy.

Ubezpieczenie NNW – od czego chroni?

Na początku każdego roku szkolnego rodzice wykupują dla dziecka polisę na wypadek różnych niebezpiecznych zdarzeń losowych. Placówka proponuje jednak zazwyczaj najbardziej podstawową ofertę, która ma bardzo ograniczony zakres możliwości. Warto zatem pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia szkolnego NNW, która będzie chronić zarówno ucznia, jak i rodziców w kompleksowy sposób.

Polisa NNW zapewnia wsparcie finansowe w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków. Chodzi tu m.in. o:

 • złamania,
 • oparzenia,
 • zwichnięcia,
 • poważnego urazu, np. wstrząśnienia mózgu,
 • skręcenia,
 • pobyt w szpitalu,
 • poparzenia,
 • ukąszenie kleszcza,
 • pogryzienie przez psa.

W zależności od wybranej oferty ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie w razie wypadku, hospitalizacji dziecka, choroby czy innego poważnego uszczerbku na zdrowiu. Oprócz tego polisa może oferować również wizytę pielęgniarki w domu czy pomoc psychologiczną, o ile zajedzie taka potrzeba.

Zobacz: Szkoła w Chmurze 2023. 25 tys. uczniów rozpoczęło edukację bez sprawdzianów, ocen, a nawet… bez lekcji

Polisa szkolna NNW pozwala pokryć koszty rehabilitacji, pomocy psychologicznej

Aktualna oferta firm ubezpieczeniowych jest naprawdę szeroka. Rodzice mają do wyboru polisy o pełnym zakresie ochrony, które gwarantują nie tylko odszkodowanie w razie wypadku czy choroby. Niektóre ubezpieczenia szkolne NNW obejmują także:

 • pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • zwrot kosztów za wycieczkę szkolną, na którą uczeń nie mógł pojechać ze względu na stan zdrowia,
 • zwrot kosztów za naprawę okularów korekcyjnych lub wyrobienie nowych (jeśli uległy zniszczeniu w czasie wypadku),
 • pokrycie kosztów wstawienia zębów u stomatologa,
 • zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty rodziców.

Co ciekawe, niektóre polisy zabezpieczają rodziców i uczniów również w przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole z powodu wypadku. Jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcjach przez dłuższy czas, ubezpieczyciel może pokryć nawet koszty korepetycji za ten okres.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo