Laureat a finalista. Różnica jest bardzo znacząca, może zaważyć na wynikach rekrutacji

Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą brać udział w ogólnopolskim olimpiadach przedmiotowych oraz w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Jeśli osiągną sukces i otrzymają tytuł finalisty bądź laureata, mogą liczyć na zwolnienie z pisania egzaminu i większe szanse w rekrutacji na dalszych szczeblach edukacji. Kim jest laureat olimpiady? Finalista a laureat olimpiady – na czym polega różnica?

Laureat a finalista – różnica. Kto jest laureatem olimpiady?

Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe odbywają się w trzech etapach. W pierwszej fazie uczniowie podchodzą do konkursu w szkole, a spośród wszystkich piszących wyłania się najlepszych, którzy przechodzą do etapu okręgowego. Jeśli i tutaj uda się odnieść sukces, uczeń przechodzi do ostatniego, centralnego etapu i automatycznie zyskuje tytuł finalisty. W przypadku uzyskania określonej liczby punktów spośród finalistów wyłaniani są najlepsi, czyli laureaci całego konkursu.

Olimpijczykiem szczególnie opłaca się być w ósmej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z przepisami laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkół średnich w pierwszej kolejności. Pierwszeństwo w trakcie rekrutacji otrzymują także:

  • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
  • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych.

Zobacz: Poziom dwujęzyczny: o co chodzi z maturą dwujęzyczną?

Czym się różni laureat od finalisty?

Bycie olimpijczykiem opłaca się podwójnie nie tylko w przypadku ósmoklasistów, ale także maturzystów. Laureaci oraz finaliści olimpiad otrzymują automatycznie 100% punktów z przedmiotu konkursowego (na maturze lub na egzaminie ósmoklasisty) i są zwolnieni z pisania. Co ważne jednak, tytuł laureata lub finalisty nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do pozostałych przedmiotów.

Olimpijczycy zyskują także dodatkowe atuty podczas rekrutacji na studia. Laureaci zyskują szczególnie preferencyjne warunki i zajmują pierwsze miejsca na liście zakwalifikowanych.

Sprawdź: Lektury obowiązkowe matura 2024. Lista dla poziomu podstawowego i rozszerzonego wkrótce się zmieni

Czytelnicy pytają, kto to jest laureat a kto finalista

Co to znaczy laureat olimpiady?

Laureat to inaczej zwycięzca, czyli uczeń, który uzyskał wystarczającą liczbę punktów w finałowym etapie olimpiady.

Laureat czy finalista olimpiady – czym się różnią?

Laureat to zwycięzca konkursu, a finalista to osoba, która zakwalifikowała się do finałowego etapu, bez względu na ostateczny wynik.

Kto to jest finalista konkursu przedmiotowego?

Finalistą konkursu przedmiotowego jest osoba, która dostała się do ostatniego, finałowego etapu.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo