Liczby po angielsku. Jak czytamy i piszemy liczby po angielsku?

Przygoda z nauką języka angielskiego zazwyczaj zaczyna się od opracowania podstawowych zagadnień. Jednym z nich są liczby oraz uczenie się ich poprawnej wymowy i pisowni. Nie jest to takie łatwe jak mogłoby się wydawać i może sprawiać uczniom sporo trudności ze względu na różnice między formą pisemną a mówioną. Jak wyglądają liczby po angielsku? Sprawdź, jak je poprawnie czytamy i piszemy.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Liczby po angielsku sprawiają niektórym kłopot, wystarczy jednak dobrze opanować podstawy, aby dalsza nauka lepiej szła.
 • Podstawowe liczby po angielsku: 1 - one, 2 - two, 3 - three, 4 - four, 5 - five, 6 - six, 7 - seven, 8 - eight, 9 - nine, 10 - ten.
 • Liczby oznaczające setki po angielsku tworzymy za pomocą słowa "hundred", a tysiące – "thousand".

Liczby po angielsku – co trzeba wiedzieć?

Sprawne posługiwanie się i rozumienie liczb po angielsku to jedna z pierwszych umiejętności, którą muszą opanować osoby rozpoczynające swoją przygodę z tym językiem. Nie sposób płynnie porozumiewać się w jakimkolwiek języku bez znajomości przynajmniej podstawowej znajomości liczebników i wiedzy na temat ich poprawnego używania. Wiele osób uważa jednak, że liczby po angielsku to temat dosyć skomplikowany i czasem może sprawiać trudności. Jak najskuteczniej się uczyć?

Sprawdź: Miesiące po angielsku – pełne nazwy, wymowa i skróty

Opanowanie licz po angielsku najlepiej rozpocząć w dość oczywisty sposób, czyli od zapoznania się z z pierwszą dziesiątką, od 1 do 10. Liczby te podobnie jak w języku polskim będą stanowiły podstawę do tworzenia dwucyfrowych, trzycyfrowych i kolejnych liczb po angielsku. Jeśli więc przyłożymy się na początku i dobrze zapamiętamy pisownię i wymowę liczb jednocyfrowych, pozostanie nam tylko przyswojenie zasad konstruowania wyższych wartości.

Do czego mogą nam się przydać liczby po angielsku? Powodów do nauki nie brakuje. Przede wszystkim język angielski jest podstawowym środkiem komunikacji na całym świecie. Jeśli planujemy wakacyjny wyjazd za granicę, to z pewnością posługiwanie się angielskim sporo nam ułatwi i ograniczy stres. Znajomość liczb po angielsku na pewno przyda się w sklepie lub w restauracji lub kiedy będziemy chcieli zapytać kogoś o adres albo godzinę. Liczby po angielsku – jak najlepiej rozpocząć ich naukę?

Zobacz: Lektury z gwiazdką na maturze 2022. Które lektury są obowiązkowe?

Jak się pisze liczby po angielsku?

Liczby po angielsku mają zupełnie odmienną formę od naszych rodzimych. Nic zatem dziwnego, że przy pierwszym spotkaniu mogą się niektórym wydawać zbyt skomplikowane do opanowania, zwłaszcza dzieciom. Części uczniów zdarza się nie przykładać do nich zbytniej uwagi, ponieważ uważają naukę słówek lub powtórki z gramatyki za istotniejsze. Niestety później te braki mogą wyjść w najmniej odpowiednim momencie. Dlatego warto zadbać o to, aby starannie opanować liczby po angielsku i sprawnie się nimi posługiwać.

Sprawdź: Czy w klasie 1–3 są świadectwa z paskiem?

Podobnie jak w wielu innych językach, również w angielskim najważniejsze jest nauczenie się liczb jednocyfrowych. Będą one stanowiły bazę, z której da się stworzyć kolejne liczby zgodnie z pewnymi zasadami. Reguły tworzenia liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych i kolejnych po angielsku są dosyć powtarzalne i da się je opanować pod warunkiem, że poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Poniżej możesz sprawdzić, jak piszemy liczby po angielsku.

Liczby od 0 do 10 po angielsku

Pierwsza dziesiątka liczb po angielsku jest kluczowa dla nauki tego zagadnienia. Jeśli dobrze zapamiętamy przykłady od 0 do 10, to zdecydowanie łatwiej pójdzie nam tworzenie kolejnych liczb o wyższych wartościach. Ich zapis jest zupełnie różny od znanych nam polskich cyfr. Jak wyglądają liczby od 0 do 10 po angielsku?

0 – zero
1 – one
2 – two
3 – three
4 – four
5 – five
6 – six
7 – seven
8 – eight 
9 – nine
10 – ten

Liczby od 11 do 19 po angielsku

Druga dziesiątka liczebników w języku angielskim, czyli liczby od 11 do 19, wygląda na bardziej skomplikowane. Liczby 11 i 12 po angielsku mają unikatową formę i – podobnie jak w przypadku liczb jednocyfrowych – trzeba je po prostu zapamiętać. W kolejnych liczbach (od 13 do 19) można jednak odnaleźć pewną wspólną cechę, która tworzy powtarzalną regułę. Każda z nich bowiem kończy się elementem –teen. Wystarczy dodać tę końcówkę do liczby jednocyfrowej, aby otrzymać np. czternaście (four + teen = fourteen). Warto zwrócić uwagę, że mamy w tym zbiorze dwa wyjątki: 13 oraz 15, w których zaszły drobne modyfikacje względem cyfry jedności (three – thirteen oraz five – fifteen).

 • 11 – eleven
 • 12 – twelve
 • 13 – thirteen
 • 14 – fourteen
 • 15 – fifteen
 • 16 – sixteen
 • 17 – seventeen
 • 18 – eighteen
 • 19 – nineteen 

Zobacz: Ile tygodni ma rok szkolny 2021/2022? Ile dni do wakacji?

Liczebniki po angielsku oznaczające dziesiątki

Analizując zapis liczb po angielsku oznaczających dziesiątki, również da się zauważyć pewną prawidłowość rządzącą ich tworzeniem. W tym przypadku do większości liczb jednocyfrowych wystarczy dołożyć końcówkę –ty, aby powstała odpowiednia cyfra oznaczająca dziesiątki. Znów trzeba zwrócić uwagę na wyjątki. Tym razem nie tylko zapis trójki oraz piątki jest nieco inny, ale różnicę można dostrzec także przy liczbie 40 (four – forty).

 • 20 – twenty
 • 30 – thirty
 • 40 – forty
 • 50 – fifty
 • 60 – sixty
 • 70 – seventy
 • 80 – eighty
 • 90 – ninety

Po zdobyciu wiedzy o tym, jak wyglądają liczby po angielsku oznaczające dziesiątki, tworzenie liczb dwucyfrowych nie powinno już sprawiać problemów. Wystarczy wziąć cyfrę oznaczającą dziesiątkę i dodać do niej cyfrę jedności, łącząc za pomocą łącznika, myślnika. Poniżej kilka przykładów.

 • 56 – fifty-six
 • 34 – thirty-four
 • 82 – eighty-two
 • 91 – ninety-one
 • 27 – twenty-seven

Liczby po angielsku powyżej 100 i oznaczające setki

Jeśli zaś chodzi o tworzenie liczb po angielsku powyżej 100, tutaj również istnieje pewna powtarzalna reguła, której zapamiętanie będzie gwarancją dobrego opanowania materiału. Zasada tworzenia setek polega na tym, aby do słowa oznaczającego 100, czyli a hundred dostawiamy na początku odpowiednią cyfrę jedności. To znaczy, że jeśli chcemy użyć liczby 500, to weźmiemy najpierw liczbę five (5), a potem dodamy hundred – czyli five hundred.

 • 100 – a hundred (albo one hundred)
 • 200 – two hundred
 • 300 – three hundred
 • 400 – four hundred
 • 500 – five hundred
 • 600 – six hundred
 • 700 – seven hundred
 • 800 – eight hundred
 • 900 – nine hundred

Sprawdź: Jakie są samogłoski? Ich rola i rodzaje

Większe liczebniki po angielsku: tysiące, miliony, biliony

Liczby po angielsku oznaczające tysiące tworzy się na podobnej zasadzie co setki. Tym razem trzeba zapamiętać słowo a thousand, czyli tysiąc. Dalej reguła powstawania wygląda już w zasadzie analogicznie, tzn. do cyfry jedności należy jedynie dodać słowo thousand. Poniżej znajdziesz zapis tysięcy po angielsku.

 • 1000 – a thousand (albo one thousand)
 • 2000 – two thousand
 • 3000 – three thousand
 • 4000 – four thousand
 • 5000 – five thousand
 • 6000 – six thousand
 • 7000 – seven thousand
 • 8000 – eight thousand
 • 9000 – nine thousand

Zobacz: Ile kartkówek i sprawdzianów może być w tygodniu?

Sporo zamieszania może jednak sprawić nauka naprawdę dużych liczb. Jak się okazuje, polski bilion oznacza zupełnie co innego niż angielski. Łatwo więc o pomyłkę i nieporozumienie. Angielskie słówko billion oznacza bowiem po polsku milion.

 • 1 000 000 – a million (albo one million)
 • 1 000 000 000 – a billion (albo one billion)

Jak czytamy liczby po angielsku?

Angielska wymowa sprawia niektórym uczniom naprawdę sporo kłopotów, ponieważ jest dużym wyzwaniem. Przede wszystkim pierwsza trudność polega na tym, że słowa inaczej zapisujemy i inaczej odczytujemy, czyli zupełnie odmiennie niż w języku polskim. Po drugie dochodzi do tego również specyficzna, nieraz niezwykle skomplikowana wymowa niektórych głosek i akcentowanie. Jak przeczytać liczby po angielsku? (w nawiasie kwadratowym znajduje się zapis w alfabecie fonetycznym)

1 – one (łan) [wʌn]
2 – two (tu) [tuː]
3 – three (fri) [θri]
4 – four (for) [fɔːr]
5 – five (fajf) [faɪv]
6 – six (siks) [sɪks]
7 – seven (sewen) [sevən]
8 – eight (ejt) [eɪt]
9 – nine (najn) [naɪn]
10 – ten (ten) [ten]
11 – eleven (ilewen) [ɪˈlevən]
12 – twelve (tłelf) [twelv]
13 – thirteen (fertin) [θɜːrˈtiːn◂]
14 – fourteen (fortin) [fɔːrˈtiːn◂]
15 – fifteen (fiftin) [fɪfˈtiːn◂]
16 – sixteen (sikstin) [sɪkˈstiːn◂]
17 – seventeen (sewentin) [sevənˈtiːn◂]
18 – eighteen (ejtin) [eɪˈtiːn◂]
19 – nineteen (najntin) [naɪnˈtiːn◂]
100 – hundred (handred) [hʌn.dɹəd]
1000 – thousand (tauzend) [θaʊ.znd]

Wymowa jest dosyć skomplikowana, ale niestety trzeba ją opanować, jeśli chcemy być dobrze rozumiani i dobrze rozumieć to, co słyszymy. W sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni, jak coś poprawnie wymówić, zawsze możemy sięgnąć do internetowego słownika lub znaleźć odpowiedni poradnik w serwisie YouTube.

Jak czytamy większe liczby po angielsku?

Warto też wiedzieć, w jaki sposób poprawnie odczytuje się większe liczby po angielsku. Dziesiątki i setki tysięcy mogą nam czasami sprawić kłopot, nie mówiąc już o wyższych wartościach. W większych zbitkach używa się do łączenia spójnika and tak jak w przykładach poniżej.

273 – two hundred and seventy-three
4932 – four thousand nine hundred and thirty-two
56 721 – fifty-six thousand seven hundred and twenty-one
428 934 – four hundred and twenty-eight thousand nine hundred and thirty-four
1 762 347 – one million seven hundred sixty-two thousand three hundred and forty-seven

Jak nauczyć dziecko liczb po angielsku?

Dzieci, szczególnie te najmłodsze, które rozpoczynają dopiero przygodę z językiem angielskim najlepiej uczą się przez zabawę. Aby ułatwić im proces przyswajania wiedzy można np. poszukać w internecie piosenek lub zabawnych filmików, w których liczby po angielsku są przedstawiane w atrakcyjnej formie i wraz z poprawną wymową. Można także spróbować wykonywać codzienne ćwiczenia polegające na odliczaniu do konkretnej liczby. Dobrym pomysłem będzie także wypisanie części liczb, które są aktualnie do przyswojenia, na kartce i zawieszenie ich w widocznym miejscu, najlepiej na biurkiem lub na lodówce. Warto także powtarzać liczby po angielsku za pomocą zegara, czyli prosić dziecko o odczytanie aktualnej godziny w tym języku.

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Stół weselny

Wczoraj pisałam o tym co powinno znajdować się na wiejskim stole weselnym i jak ten stół wiejski powinien wyglądać. Dzisiaj skoncentruję się na zwykłych stołach weselnych. Jak powinny wyglądać stoły...

Czytaj dalej →
Rodzice

Wszyscy jesteśmy dziećmi!

Dziś krótko ponieważ był to bardzo wyczerpujący dzień. Chciałbym Ci Córeczko z okazji Twojego pierwszego Dnia Dziecka (ten gdy byłaś w brzuszku się nie liczy:P) życzyć, żebyś zawsze … …...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo