Ile kartkówek i sprawdzianów może być w tygodniu? [Prawa Ucznia]

Przez fakt, że uczniowie poprzedni semestr uczyli się zdalnie, większości z nich nie udało się przerobić w pełni materiału. Teraz po powrocie do szkół nauczyciele próbują nadgonić. Niestety odbywa się to kosztem dzieci. Niektórzy z nich mają nawet po kilka sprawdzianów lub kartkówek dziennie. Czy prawa ucznia regulują liczbę kartkówek w ciągu dnia lub tygodnia? Czy nauczyciel może zrobić sprawdzian z poprzedniego roku oraz czy dzieci mogą odmówić pisania niezapowiedzianej kartkówki? O tym poniżej.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Statucie danej szkoły określa maksymalną liczbę sprawdzianów, które mogą się odbyć w ciągu dnia lub w ciągu tygodnia.
  • Najczęściej w statutach szkół zapisane jest, że w ciągu tygodnia nie powinno się odbywać więcej niż 2 lub 3 sprawdziany.
  • Kartkówek w ciągu tygodnia może być dowolna liczba. Nie mogą one jednak obejmować materiału z większego okresu niż trzy ostatnie zajęcia lekcyjne.

W dobie pandemii nauczyciele są szczególnie wymagający – zdają się pędzić z materiałem, żeby przerobić możliwie jak najwięcej tematów i mieć możliwie jak najwięcej ocen. Z jednej strony zabezpieczają się na wypadek ponownego przejścia w tryb nauki zdalnej, ale z drugiej strony uczniowie na tym cierpią, bo nie wszystko są w stanie zrozumieć, a nauka i odrabianie zadań trwa wiele godzin.

Prawa ucznia i jego obowiązki

Każdy uczeń ma pewne obowiązki, ale posiada również swoje niezbywalne prawa. To oczywiście prawo do nauki, informacji, wychowania w rodzinie, wychowania bez przemocy, prawo do swobody myśli, sumienia, religii, a także do swobody wypowiedzi. Są to prawa wynikające z praw człowieka, zapisanych w Konstytucji RP. Są jednak i takie prawa, które wynikają już bezpośrednio z obowiązku szkolnego i chodzi tu między innymi o prawo do właściwie zorganizowanego systemu kształcenia czy powiadamiania o terminie oraz zakresie pisemnych sprawdzianów z posiadanych wiadomości.

Każdy uczeń ma również prawo do uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, czy też do korzystania z opieki zdrowotnej, a także poradnictwa i terapii psychologicznej, i pedagogicznej. Jak jednak mają się te wszystkie zasady do codzienności? Pewne prawa i obowiązki ucznia zapisane są także w statucie konkretnej szkoły. Tam trzeba szukać informacji o tym, ile może być sprawdzianów w tygodniu, ile kartkówek może być w ciągu dnia, z ilu lekcji może być kartkówka, czy też na przykład czy nauczyciel może zrobić sprawdzian z poprzedniego roku.

Ile sprawdzianów może być w tygodniu (2020)?

Rodzice i sami uczniowie narzekają, że nauczyciele pędzą z materiałem, ponieważ obawiają się powtórnego zamknięcia szkół i przejścia na nauczanie zdalne. Mimo otwarcia szkół we wrześniu, na początku października niektórzy uczniowie mają już po kilka czy kilkanaście nawet ocen z jednego przedmiotu. Liczba klasówek i większych sprawdzianów przytłacza.

Niektórzy nauczyciele robią w dodatku sprawdziany z materiału przerabianego w zeszłym roku szkolnym – a więc w trakcie pracy zdalnej. Nawet jeśli jakiś uczeń czegoś nie zrozumiał, nie ma czasu na ponowne tego omówienie. W konsekwencji uczniowie nie przyswajają kolejnych materiałów, bo nie rozumieją poprzednich tematów – często z nowymi związanych. Dzieci stale uczą się do kolejnych klasówek. Rodzice zastanawiają się więc ile można mieć sprawdzianów w tygodniu?

Warto bowiem wiedzieć, że żeby sklasyfikować ucznia na koniec semestru, wystarczy by miał on 3 oceny z przedmiotu realizowanego w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 4 oceny, gdy to 2 godziny, 5 ocen gdy to 3 godziny tygodniowo, albo minimum 6 gdy przedmiot realizowany jest w liczbie 4 lub więcej godzin tygodniowo. W dodatku chociaż obecnie uczniowie piszą sprawdzian za sprawdzianem, okazuje się że zwykle dopuszczalna liczba sprawdzianów pisemnych nie powinna przekraczać 2 lub 3 tygodniowo dla klas IV-VI.

Sprawdź: Czy nauczyciel może kazać włączyć kamerkę?

Ile może być kartkówek dziennie?

Kartkówka to nie sprawdzian. Sprawdzian realizowany jest z większej partii materiału i musi zostać zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, by uczniowie mogli się do niego przygotować. Kartkówka to zaś krótka forma sprawdzenia bieżących wiadomości. Ile więc kartkówek może być w ciągu tygodnia i ile kartkówek w ciągu dnia jest dopuszczalnych? Niestety okazuje się, że ta liczba może być dowolna. Warto jednak pamiętać, że kartkówki to krótkie prace pisemne – na 10-15 minut. Za pomocą kartkówki można sprawdzić wiadomości z maksymalnie 3 ostatnich lekcji. Jeśli zatem praca pisemna ma być dłuższa i z większej partii materiału, jest już sprawdzianem.

Szkoła podstawowa a szkoła średnia – różnice

Wielu rodziców zastanawia się nad różnicami w kwestii sprawdzianów i kartkówek między szkołą podstawową a średnią. Okazuje się, że wszystko powinno wyglądać podobnie, ponieważ nie ma różnicy o jakiego ucznia chodzi – każdy ma te same prawa i obowiązki. Z uwagi jednak na różnice w funkcjonowaniu konkretnych szkół, należy sprawdzić w statucie danej szkoły, jakie są jej normy w tym zakresie. Warto także interweniować, jeśli normy te nie będą przestrzegane. Rodzice powinni sprawdzać na stronie szkoły, w której uczy się ich dziecko (tam powinni znaleźć informacje o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania), ile sprawdzianów jest dopuszczalnych w jednym tygodniu i zgłoszą w szkole, gdy będzie ich zbyt wiele.

Rodzice pytają o sprawdziany i kartkówki:

Czy nauczyciel może zrobić sprawdzian z poprzedniego roku?

Nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia z poprzedniego roku, ale tylko po powtórzeniu konkretnych wiadomości i podaniu zakresu informacji, jakie trzeba posiadać. Sprawdzian musi też zostać odpowiednio wcześnie zapowiedziany.

Czy niezapowiedziane kartkówki trzeba pisać?

Kartkówka to nie sprawdzian – jest krótką formą sprawdzenia wiadomości ucznia. W związku z tym każdy nauczyciel może w ten sposób sprawdzić stan wiedzy klasy z 3 ostatnich tematów i nie musi wcale kartkówki zapowiadać.

Sprawdź: Jak dodać załącznik w Librusie?

Dodaj komentarz

Edukacja i psychologia

Kieszonkowe uczy dzieci oszczędzania

Wielokrotnie potwierdzono, że dzieci, które dostają kieszonkowe, a w związku z tym posiadają swoje pierwsze własne doświadczenie z gospodarowaniem pieniędzmi, szybciej przyswajają i rozumieją potrzebę planowania wydatków oraz oszczędzania. Kieszonkowe...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia, Życzenia

Życzenia na Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, to doskonała okazja, by podziękować pedagogom za ich trud i starania włożone w wychowanie naszych pociech. To czas szkolnych przedstawień i wręczania upominków. Brakuje...

Czytaj dalej →
Gry i zabawy dla dzieci

Zabawy z dwulatkiem

Rozwijający się maluch potrzebuje wielu bodźców z otoczenia, by móc się prawidłowo rozwijać. Otaczają go one w sporych ilościach każdego dnia. Codziennie dziecko uczy się czegoś nowego. Nauka może odbywać...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general