Nowe emerytury pomostowe 2024. Jest jeden haczyk! Część osób straci szansę na świadczenie

Od 1 stycznia 2024 zmieniają się przepisy dotyczące emerytur pomostowych. Nowe prawo zdecydowanie zwiększa liczbę osób, które będą mogły ubiegać się od świadczenie. W ustawie znalazł się jednak pewien haczyk, przez który część pracowników będzie musiała pożegnać się z planami na wcześniejszą emeryturę.

Emerytury pomostowe – kto otrzyma świadczenie? 

Z początkiem 2024 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o emeryturach. Jedna z najważniejszych zmian będzie dotyczyć zasad przyznawania świadczeń pomostowych, które przysługują osobom wykonującym prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotychczas do pobierania emerytury była uprawniona bardzo nieliczna grupa, ale najnowsza nowelizacja likwiduje warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. 

Po wejściu w życie nowych przepisów, aby otrzymać emeryturę pomostową, będzie trzeba spełnić następujące kryteria:

  • ukończone co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat (praca negatywnie odbijająca się na zdrowiu, np. prace górnicze, hutnicze, na statkach lub platformach wiertniczych, chemicy, pracownicy energetyki etc.),
  • okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn.

Zobacz: Styczeń może przynieść ogromne zmiany dla seniorów. Czy w nowym roku będzie podwójna waloryzacja emerytur?

Haczyk w emeryturach pomostowych

W przyjętych niedawno przepisach znalazł się jednak pewien haczyk, który może ograniczyć liczbę uprawnionych do wcześniejszego świadczenia. W ustawie możemy przeczytać, że emeryturę pomostową otrzymają osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach po dniu 31 grudnia 2008 roku. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed, że nie jest to kryterium o charakterze absolutnym i ustawodawca przewiduje wyjątki.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo