Odwołanie od wyniku matury 2023. Każdy wynik można zweryfikować! Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku

Wyniki uzyskane na maturach mają ogromne znaczenie dla wszystkich uczniów, którzy chcieliby kontynuować edukację na studiach. Rezultaty z poszczególnych egzaminów zadecydują, czy rekrutacja na wymarzony kierunek przebiegnie pomyślnie. Dlatego po ogłoszeniu informacji o wynikach nie wszyscy maturzyści są usatysfakcjonowani. Jeżeli otrzymana liczba puntów okazała się niezadowalająca, każdy ze zdających ma prawo się odwołać. Jak wygląda procedura? Ja złożyć odwołanie od wyniku matury 2023?

Odwołanie od matury 2023. Jak odwołać się od wyniku matury?

Tegoroczne matury zdało 78,2% spośród wszystkich piszących. 15,5% nie zaliczyło tylko jednego z trzech obowiązkowych przedmiotów, co oznacza, że będą mieli prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. Pozostałe 6,7%, czyli ponad 16-tysięczna grupa osób, które nie zdały więcej niż jednego egzaminu i jeśli zależy im na zdobyciu świadectwa dojrzałości, będą musieli napisać maturę raz jeszcze za rok.

Chociaż ogólna zdawalność bliska 80 procentom jest dosyć standardowym wynikiem w ostatnich latach, to jednak po zerknięciu w szczegółowe wyniki okazuje się, że tegoroczne rezultaty maturalne dalekie są od ideału. Szczególnie jeśli chodzi o egzaminy na poziomie rozszerzonym. Nie licząc języków obcych, tylko z rozszerzonego polskiego udało się osiągnąć średnią powyżej 50%. Średni wynik z WOS-u to 30%, z historii – 38%, a z chemii – 37%.

W związku z powyższym z pewnością nie każdy maturzysta po sprawdzeniu wyników miał powody do radości. Szczególnie niezadowolone mogą być nie tylko te osoby, które nie zdały, ale także te, które uzyskały z rozszerzeń niezbyt wysoką liczbę punktów. Te rezultaty będą bowiem kluczowe podczas postępowania rekrutacyjnego na studia. Niedostateczny wynik nie oznacza jednak od razu, że wszystko stracone i o wymarzonym kierunku trzeba zapomnieć lub poprawiać maturę za rok. Każdy zdający ma prawo odwołać się od wyników.

Jak się odwołać do matury 2023?

Aby złożyć odwołanie od wyniku matury, należy dostarczyć do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) specjalny wniosek, którego wzór można znaleźć na stronie właściwej OKE. Z kolei Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie udostępnia specjalny formularz online, który trzeba wypełnić wszystkimi niezbędnymi danymi. Najlepiej szukać go pod hasłem “wgląd do pracy”.

Następnie wniosek zostanie przyjęty, a przedstawiciele OKE wyznaczą termin i miejsce spotkania, podczas którego uczeń będzie mógł zajrzeć do swojej pracy. Warto dodać, że w trakcie przeglądania egzaminu maturzysta ma prawo zapoznać się z kryteriami oceniania, sporządzać notatki, a także robić zdjęcia i zadawać pytania. Czas na przejrzenie dokumentu to co najmniej 30 minut.

Jeśli uczeń na podstawie wglądu do pracy i szczegółowego sposobu oceniania stwierdzi, że przyznano niewystarczającą liczbę punktów lub zostały one policzone nieprawidłowo, należy złożyć wniosek o weryfikację punktów. Trzeba jednak uważać i nie zwlekać, ponieważ są na to tylko dwa dni robocze. Wniosek powinien wskazywać konkretne zadania, które zostały nieprawidłowo ocenione lub niepoliczone, a także uzasadnienie wszystkich zastrzeżeń i wątpliwości maturzysty. W ciągu siedmiu dni OKE powinna dokonać weryfikacji, np. ponownie przeliczyć punkty lub odesłać pracę do egzaminatora, aby sprawdzić konkretne zadanie raz jeszcze.

W ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku maturzysta zostanie poinformowany, czy suma puntów uległa zmianie. Jeśli tak, dyrektor danej OKE ustala nowy wynik i wydaje nowe świadectwo maturalne. W przypadku gdy wynik wciąż jest niezadowalający, pozostaje odwołanie do kolejnej instancji – Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Zobacz: Średnie wyniki matur 2023 nie napawają optymizmem. Wiemy, ilu maturzystów nie zdało

Do kiedy można odwołać się od matury?

Zgodnie z przepisami każdy maturzysta ma prawo odwołać się od wyników w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. W przypadku tegorocznej matury będzie to można zrobić najpóźniej na początku stycznia 2023 roku.

Sprawdź: Poprawka matury 2023. Nie każdy może do niej przystąpić. Co robić w przypadku niezdanego egzaminy?

Odwołanie od wyniku matury a rekrutacja na studia 2023

Niestety procedura ponownej weryfikacji punktów może trochę potrwać, co oznacza, że udział w rekrutacji może być utrudniony lub uniemożliwiony. Pamiętajmy jednak, że jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że zadania zostały źle sprawdzone lub punkty – błędnie przeliczone, warto złożyć wniosek o wgląd. Egzaminatorzy to przecież też ludzie, którzy mogli popełnić pomyłkę lub nie doliczyć kilku punktów, decydujących o przyjęciu na studia. Z doświadczeń z poprzednich lat wynika, że nieraz mylono się nawet o kilkadziesiąt punktów procentowych.

Jeśli zaś chodzi o rekrutację, to warto złożyć papiery z tymi wynikami, które mamy teraz, a następnie zaczekać, co przyniesie weryfikacja. Prawdopodobnie dużo zależy od konkretnej uczelni, a nawet od kierunku. W sytuacji gdyby okazało się, że faktycznie otrzymany początkowo wynik był zbyt niski, być może komisja rekrutacyjna weźmie to pod uwagę.

Zobacz: Kserokopia świadectwa dojrzałości jest tym samym co odpis? Sprawdź, jak odpowiednio przygotować dokumenty

Rodzice pytają o odwoływanie się do wyników matury

Jak odwołać się do matury 2023?

Na początek należy złożyć wniosek o wgląd do pracy do właściwej OKE.

Czy można odwołać się od wyniku matury?

Tak, każdy maturzysta ma na to 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników.

Do kiedy można się odwołać od wyniku matury?

Można się odwołać od wyników matury w ciągu 6 miesięcy od momentu ogłoszenia rezultatów.

Jak odwołać się do wyniku matury 2023?

Najpierw składa się do OKE wniosek owgląd do pracy, po przejrzeniu arkusza i stwierdzeniu nieprawidłowości można złożyć drugi wniosek – p weryfikację punktów i ponowne sprawdzenie egzaminu.

Źródła:
  • Na odwołanie od wyników matur jest 6 miesięcy.
  • Pierwszym krokiem jest złożenie do OKE wniosku o wgląd do pracy. Po obejrzeniu arkusza i stwierdzeniu, że punkty zostały źle obliczone, należy złożyć drugi wniosek.
  • W kolejnym wniosku należy zwrócić się z prośbą o ponowne sprawdzenie lub przeliczenie punktów.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo