Poprawka matury 2023. Nie każdy może do niej przystąpić. Co robić w przypadku niezdanego egzaminy?

7 lipca zostały ogłoszone wyniki matur 2023. Osoby przystępujące w tym roku do egzaminów poznały wreszcie rezultaty swoich starań. Niestety jak co roku nie wszystkim udało się uzyskać wymaganą liczbę punktów, aby zdać. Część maturzystów, którym nie do końca się powiodło, będzie mogła skorzystać z jeszcze jednej szansy i przystąpić do sierpniowej poprawy. Zgodnie z wytycznymi CKE nie wszyscy będą mieli taką możliwość. Jak poszła matura 2023? Kto może przystąpić do egzaminu w drugim terminie? Kiedy poprawka matury 2023?

Kiedy poprawka matury 2023?

Matura to jednocześnie jedno z pierwszych i jedno z najważniejszych wyzwań w życiu młodego człowieka. Nic więc dziwnego, że przystąpienie do egzaminów, a później oczekiwanie na rezultaty kosztuje tyle nerwów i stresu. W tym roku wyniki matur ogłoszone zostały 7 lipca o godzinie 8:30. Aby zdać, należało uzyskać co najmniej 30% z trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz przystąpić do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Co ważne, w przypadku egzaminu rozszerzonego nie obowiązywał żaden próg punktowy, co oznacza, że nie dało się go nie zdać – wystarczyło się na nim pojawić. Konieczne było także zdanie matur ustnych z języka polskiego oraz obcego

Niestety nie wszystkim udaje się uzyskać pozytywne rezultaty majowych testów. Jeśli komuś się nie powiedzie, ma jednak jeszcze jedną szansę na zdobycie świadectwa dojrzałości w tym roku. CKE daje bowiem możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Nie każdy jednak będzie mógł z niej skorzystać, ponieważ istnieją pewne konkretne warunki. Do poprawki mogą przystąpić wyłącznie te osoby, które nie zdały tylko jednego spośród trzech obowiązkowych egzaminów (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego).

Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego przedmiotu (lub egzamin został im unieważniony), będę mogli poprawić swój wynik dopiero w maju przyszłego roku. Zgodnie z przepisami można ponownie przystąpić do matury w okresie 5 lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Poprawka matury 2023 odbędzie się 22 sierpnia o 9.00, a poprawę egzaminów ustnych przewidziano na 21 sierpnia. Jak informuje CKE, miejsce, gdzie zostanie przeprowadzony egzamin, zostanie ogłoszone na stronie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 10 sierpnia 2023 roku. Wyniki matury poprawkowej zostaną ogłoszone 8 września 2023.

Zobacz: Kserokopia świadectwa dojrzałości jest tym samym co odpis? Sprawdź, jak odpowiednio przygotować dokumenty

Poprawa matury 2023 polski

Jeśli maturzysta nie zdał egzaminu tylko z języka polskiego, będzie mógł do niego przystąpić jeszcze raz 22 sierpnia o godzinie 9.00. W terminie poprawkowym zdający zmierzą się z tym samym typem zadań, ale oczywiście o innej treści.

Poprawa matury 2023 matematyka

Osoby, którym nie udało się uzyskać wymaganych 30% z matematyki, ale zdały pozostałe egzaminy, również mogą skorzystać z możliwości poprawki w drugim terminie – 22 sierpnia o godzinie 9.00.

Sprawdź: Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę 2023? Uczniów obowiązują w tym roku nowe wymagania

Jak poszły matury 2023?

Tegoroczne wyniki są nieco lepsze niż te osiągnięte przez zdających w 2022 roku. Do egzaminów w maju przystąpiło łącznie 253 495 zdających. 84,4% osób spośród tej grupy udało się uzyskać pozytywny wynik i zdobyć świadectwo dojrzałości. 11,4%, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu – a więc nie zdali tylko jednego z trzech obowiązkowych przedmiotów.

Zobacz: Odwołanie od matury 2023. Każdy wynik można zweryfikować! Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku

Rodzice pytają o poprawy matur 2023

Kiedy poprawa matury 2023?

Matura 2023 poprawa odbędzie się 22 sierpnia o godzinie 9.00, poprawka ustnych matur jest natomiast przewidziana na 21 sierpnia.

Sprawdź też: Matury 2024 – oto terminy kluczowe dla uczniów! Zdających czeka niespodziewana zmiana

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo