Szkoła w Chmurze – zdawalność matur. Jak uczniowie poradzili sobie z egzaminami? Niepokoją wyniki z przedmiotów rozszerzonych

W maju 2023 roku kilkuset absolwentów Szkoły w Chmurze przystąpiło do matury. Egzaminy odbyły się na stadionie Legii Warszawa. Chociaż cała procedura przebiegła w miłej atmosferze, to niestety nie wszyscy zdający mają powody do zadowolenia. Najwięcej problemów uczniom sprawiły matematyka i przedmioty przyrodnicze. Jak prezentują się wyniki. Szkoła w Chmurze – sprawdź zdawalność matur.

Szkoła w Chmurze – zdawalność matur

W kwietniu tego roku 735 uczniów zostało absolwentami największego w Polsce Liceum w Chmurze. Spośród tej grupy ponad sto osób w ogóle nie podeszło do matury. Ci, którzy zdecydowali się zmierzyć z egzaminem, nie mają jednak powodów do zadowolenia. Ostateczne rezultaty nie prezentują się najlepiej na tle wyników ogólnopolskich.

Jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, do matury z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 622 uczniów Szkoły w Chmurze. Gazeta Wyborcza informuje, że spośród piszących aż co piąty maturzysta nie zdał. Świadectwo dojrzałości zdobyło zatem zaledwie dwie trzecie wszystkich absolwentów, czyli około 70%. Wynik ogólnopolski wypadł znacznie lepiej, ponieważ zdało aż zdało 91,1 proc. uczniów piszących Nową Maturę.

Wśród maturzystów Szkoły w Chmurze zdecydowanie najlepiej wypadły egzaminy z języka polskiego i angielskiego na poziomie rozszerzonym (zdawalność na poziomie – odpowiednio – 96,3 i 98 proc.) i tutaj różnica w skali ogólnopolskiej jest minimalna.

Znacznie gorzej uczniowie “z Chmury” poradzili sobie jednak z matematyką. W całej Polsce nie zdało jej 6 proc. licealistów. W liceum w Chmurze matematyki nie zaliczyło aż 18,5 proc. maturzystów. Sporo niższe są także średnie wyniki z tego egzaminy: 55,8 proc. przy 71 proc. w całym kraju.

Rodziców mogą niepokoić rezultaty z niektórych przedmiotów rozszerzonych. O ile z języka angielskiego czy niemieckiego uczniowie Szkoły w Chmurze wypadli powyżej przeciętnej, o tyle z matematyki, chemii czy biologii nie było już tak kolorowo. Średnie wyniki wyniosły odpowiednio: 26,7% przy 50% w skali kraju, 26,7% przy 47% w skali kraju, 35% przy 48% w skali kraju.

Zobacz: Szkoła w Chmurze 2023. 25 tys. uczniów rozpoczęło edukację bez sprawdzianów, ocen, a nawet… bez lekcji

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty i matura w Szkole w Chmurze?

Matura i egzaminy ósmoklasisty nie różnią się od tych ogólnopolskich ani w zakresie materiału, ani w zasadach przeprowadzania. Uczniowie również przystępują do pisania na sali pod czujnym okiem komisji.

W tym roku odbyła się pierwsza matura w historii Szkoły w Chmurze, która została zorganizowana w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Legii Warszawa. Do stolicy przyjechali uczniowie z całej Polski, a Szkoła nadzorowała całe przedsięwzięcie i dbała o dobre samopoczucie uczniów.

Sprawdź: Szkoła w Chmurze – edukacja w nietypowym stylu. Na czym polega i czy jest skuteczna?

Czytelnicy pytają o wyniki matur 2023 Szkoła w Chmurze

Szkoła w Chmurze matura z matematyki – jak poszła?

Aż 18,5 proc. maturzystów Szkoły w Chmurze nie zdało egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

Szkoła w Chmurze matura wyniki z przedmiotów rozszerzonych – jak poszły?

Wyniki z j. angielskiego i niemieckiego wypadły ponadprzeciętnie. Zbliżone do średniej krajowej były także wyniki z egzaminu z geografii. Nieco gorzej na tle kraju prezentują się natomiast wyniki z rozszerzonej matematyki, biologii, chemii i j. polskiego.

Źródła:
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo