Twórczość Jana Kochanowskiego – test. Jak dobrze znasz utwory ojca literatury polskiej?

Twórczość Jana Kochanowskiego była niezwykle istotna dla rozwoju literatury polskiej. Nic zatem dziwnego, że jego utwory są omawiane przez uczniów na lekcjach języka polskiego w szkołach podstawowych oraz średnich. Najczęściej analizuje się przede wszystkim treny oraz pieśni, ale młodzież zapoznaje się także z innymi dziełami. Jak może wyglądać sprawdzian z tych lektur? Twórczość Jana Kochanowskiego – test: jakie pytania mogą się pojawić?

Twórczość Jana Kochanowskiego – test

Jan Kochanowski bywa nazywany ojcem literatury polskiej, ponieważ jako jeden z pierwszych zaczął tworzyć poezję w naszym rodzimym języku. Dlatego większość jego utworów omawia się w szkole obowiązkowo na języku polskim. Sprawdź swoją wiedzę w tym temacie w naszym quizie.

 1. Ile trenów napisał Jan Kochanowski?
  • 14
  • 18
  • 19
 2. Czym jest fraszka?
  • pieśń pochwalna
  • krótki utwór wierszowany o różnorodnej tematyce
  • utwór o charakterze żałobnym
 3. Po czyjej śmierci zostały napisane treny?
  • matki poety
  • córki poety
  • żony poety
 4. Który tren odnosi się do Mądrości?
  • V
  • IX
  • XV
 5. Jaka jest inna nazwa dla trenu XIX?
  • Mara
  • Sen
  • Wizja
 6. Czym jest tren?
  • krótki lirycznym utworem o charakterze żartobliwym
  • utwór liryczny o charakterze żałobny,
  • uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi
 7. Kim jest Fortuna, charakterystyczna figura pojawiająca się w pieśniach?
  • bogini niezgody
  • bogini kierująca ludzkimi losami
  • bogini pieniędzy i bogactwa
 8. Ukochane drzewo poety, źródło natchnienia, reklamujące się w jednej z fraszek, to…
  • lipa
  • dąb
  • wierzba
 9. Najważniejszym środkiem stylistycznym występującym we fraszce „Na lipę” jest:
  • archaizacja.
  • personifikacja.
  • porównanie homeryckie.
  • onomatopeja

Jan Kochanowski kartkówka – odpowiedzi:

 1. 19
 2. krótki utwór wierszowany o różnorodnej tematyce
 3. córki poety
 4. IX
 5. Sen
 6. utwór liryczny o charakterze żałobny,
 7. bogini kierująca ludzkimi losami
 8. lipa
 9. personifikacja

Zobacz: Co się stało z Jagną po wygnaniu? Finał powieści różni się od ekranowych adaptacji

Jan Kochanowski – sprawdzian

Jan Kochanowski tworzył w okresie renesansu, dlatego większość jego utworów inspirowana była motywami antycznymi. Wykorzystywał także wiele gatunków pochodzących ze starożytności takich jak pieśń, tren czy tragedia. Wszystkie te dzieła omawia się na lekcjach polskiego, a później nauczyciele często przeprowadzają sprawdzian. Poniżej kilka pytań, które mogą pojawić się na takiej pracy klasowej.

Jan Kochanowski – pytania i odpowiedzi:

 1. W jaki sposób Jan Kochanowski łamie zasadę decorum w trenach? Tren pierwotnie był utworem o charakterze żałobnym, pisanym na cześć jakiejś ważnej, zasłużonej postaci, np. władcy, dowódcy wojskowego, artysty. Tymczasem Kochanowski bohaterką trenów czyni niespełna dwuletnią dziewczynkę.
 2. Do jakich poglądów filozoficznych odwoływał się Jan Kochanowski w swoich utworach? Do zachowania złotego środka między epikureizmem a stoicyzmem. Radził, aby cieszyć się życiem i prostą codziennością, a jednocześnie zachować czyste serce i wewnętrzną harmonię, niezależnie od tego, co nas spotyka.
 3. Jak kończy się cykl trenów? Ostatni utwór nosi tytuł Sen, ponieważ jest to zapis snu, w którym do zrozpaczonego ojca przychodzi jego zmarła matka z małą Urszulką. Matka przynosi pocieszenie i zapewnia mężczyznę, że jego córka jest teraz szczęśliwa i spokojna, jest w niebie wśród aniołków. Kobieta upomina syna, że jako osoba wykształcona i doświadczona powinien wiedzieć, że śmierć jest naturalną częścią życia, a jako osoba wierząca powinien pogodzić się z wyrokami boskimi.
 4. Wyjaśnij pojęcie humanizm.
 5. Podaj przynajmniej trzy cechy charakterystyczne dla pieśni jako gatunku.
  • budowa stroficzna,
  • paralelizm składniowy,
  • rytmizacja
 6. Wymień przynajmniej cztery tematy, jakie podejmuje w swojej twórczości Kochanowski.
  • We fraszkach Kochanowski najczęściej pisze o kwestiach miłosnych, a także obyczajowych.
  • W pieśniach pojawiają się rozważania refleksyjno-filozoficzne o życiu. Podmiot często wspomina, że należy cieszyć się każdym dniem, prostymi rzeczami.
  • Kochanowski często rozważa także, co decyduje o ludzkim losie – mówi o wyrokach Fortuny, a jednocześnie o boskim planie.

Sprawdź: Mitologia Parandowskiego. Poznaj najważniejsze wątki i postacie. Które mity trzeba znać?

Czytelnicy pytają o test z twórczości Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski quiz – czego mogą dotyczyć pytania?

Z pewnością pojawią się pytania o tematykę i formę trenów, które uchodzą za największe dzieło Kochanowskiego.

Twórczość Kochanowskiego sprawdzian – co może być na sprawdzianie po omówieniu lektury?

Motywy, które Kochanowski poruszał w swojej twórczości: Fortuna, mądrość, cnota, stoicyzm, epikureizm.

Sprawdzian z Jana Kochanowskiego klasa 7 – co może się na nim znaleźć?

Mogą pojawić się pytania o to, czym jest fraszka i tren, a także czego najczęściej dotyczyły te utwory.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo