Urlop dla rodzica – jak z nich skorzystać? Jaki jest ich wymiar?


Opieka nad dzieckiem to spore wyzwanie dla pracujących rodziców. Pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi byłoby niezwykle trudne, gdyby nie pewne uregulowania ustawowe. Chodzi tu oczywiście o urlopy przysługujące rodzicom, którzy są zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Poniżej przybliżamy tematykę urlopu rodzicielskiego.

Kiedy przysługuje urlop rodzicielski? 

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Ten drugi jest obowiązkowy, dlatego prawo do urlopu rodzicielskiego jest nabywane w zasadzie z automatu. Wymiar tego urlopu to 32 dni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 dni dla większej liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 

Potocznie urlop rodzicielski jest traktowany jako swego rodzaju przedłużenie urlopu macierzyńskiego. Warto mieć na uwadze, że są to w świetle prawa dwa zupełnie odrębne urlopy o podobnym przeznaczeniu – możliwości sprawowania osobistej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Dodatkowo rodzice mogą ubiegać się o trwający maksymalnie 3 lata urlop wychowawczy. Przysługuje on do momentu ukończenia przez dziecko 6 lat. W przypadku starszych dzieci, uzyskanie urlopu wychowawczego nie jest możliwe. 

Komu przysługuje urlop rodzicielski? 

Urlop rodzicielski może zostać wykorzystany przez jednego albo obydwoje rodziców. Sposób wykorzystania urlopu rodzicielskiego jest dwojaki: 

  • urlop wykorzystują po połowie zarówno matka, jak i ojciec dziecka; 
  • obydwoje rodzice są na urlopie jednocześnie – wówczas urlop trwa dla nich łącznie 16 tygodni. 

Decyzja o sposobie wykorzystania urlopu rodzicielskiego należy do rodziców. Istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z tego urlopu albo wykorzystanie tylko części przysługującego ustawowo okresu. Wówczas konieczne jest uzyskanie zgody pracodawcy na wcześniejszy powrót do pracy. Przez pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje świadczenie w wysokości 100% podstawy wymiaru, czyli w praktyce całość wynagrodzenia za pracę. Kolejne tygodnie to 60% świadczenie w wysokości podstawy wymiaru. 

Dodatkowo matka dziecka ma prawo do 2 dni płatnego urlopu rocznie na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Uprawnienie to wygasa po ukończeniu przez dziecko 14. roku życia. Urlop ten nie jest wliczony do standardowej puli dni urlopowych, uzależnionej od ogólnego stażu pracy pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest taka organizacja pracy, aby matka mogła wykorzystać efektywnie przysługujące jej uprawnienie, np. w okresie choroby dziecka. 

Ojciec dziecka ma prawo do 2 tygodni urlopu w okresie pierwszych dwóch lat życia dziecka. Urlop można wykorzystać w całości albo podzielić na dwie części. Ojciec nie musi być w sformalizowanym związku z matką dziecka, aby móc skorzystać z tego uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o urlop rodzicielski? 

Sposób wnioskowania o urlop jest częścią polityki wewnętrznej firmy. Dlatego procedura ta może mieć formę tradycyjną, czyli wnioski papierowe, jak i być całkowicie zdigitalizowana. Bez względu na sposób aplikowania, wnioski urlopowe w przypadku urlopu rodzicielskiego powinny być złożone co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Taki wymóg jest podyktowany dobrem pracodawcy, który w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika musi mieć możliwość zorganizowania pracy w tym okresie. Co ważne, pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia pracownikowi urlopu rodzicielskiego, jeżeli został zachowany ustawowy termin na złożenie wniosku. 

Dodaj komentarz

Prawo

Najważniejsze dla rodziców zmiany prawne

W gąszczu codziennych obowiązków zdarza nam się nie zauważać bądź zapominać o wchodzących w życie zmianach prawnych dotyczących dzieci i ich rodziców. Najważniejszymi z nich w nadchodzących miesiącach będzie reforma...

Czytaj dalej →
Prawo, Rodzice

Powrót do pracy po macierzyńskim

Jak wygląda powrót do pracy po macierzyńskim? Przekonaj się, że świeżo upieczonym mamom wcale nie jest pisane bezrobocie i dowiedz się, jak egzekwować przysługujące ci prawa! Trudny powrót po macierzyńskim...

Czytaj dalej →
Prawo

Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?

Emerytura to powinien być czas beztroskiego życia, zwłaszcza bez zmartwień o finanse, których powinno starczać “od pierwszego do pierwszego”. Obecnie wielu emerytów nie ma zapewnionego takiego spokoju, głównie przez głodowe...

Czytaj dalej →
Ciąża, Prawo

Surogatka: Czy w Polsce to legalne?

Surogatka to kobieta, która urodzi dziecko parze, która nie może lub z jakichś powodów nie chce zajść w ciążę. Sytuacja popularna wśród gwiazd Hollywood, coraz częściej zdarza się również na naszym...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general